Forord
Data på denne side er oprindelig indsamlet af Steen Rasmussen og kan læses her i deres oprindelige form, jeg har valgt og linke mellem de enkelte indivier hvor de optræder som børn og voksne og for kvindernes vedkommende desuden hvis indgår i mere end et ægteskab i sognet, det er min plan på sigt og konvertere alt Steens materiale om Skam herred til html format, så det bliver muligt for mig og linke på tværs af sognene. Desuden vil der også blive link til mit eget site og eventuelle aner og efterkommere i sognet.

skam herred

Navneregister til familietabeller

Tabel-nr: Voksne:
20 Abelone Andersdatter
134 Abelone Bertelsdatter
165 Abelone Hansdatter
1 Abelone Jensdatter
210 Abelone Jørgensdatter
131 Abelone Madsdatter
82 Abelone Pedersdatter
190 Abelone Rasmusdatter
148 Anders Hansen (FT87: Egense 10.) husmand, Egense
87 Anders Hansen Grindløse
192 Anders Jørgensen (FT87: Egense 11.) husmand, Egense
15 Anders Knudsen Grindløse
16 Anders ladefoged Egense
88 Anders Larsen Grindløse
17 Anders Madsen Vesterby
18 Anders Nielsen (FT87: Grindløse 25.) indsidder, Grindløse
149 Anders Olufsen Egense
9 Anders Olufsen Engeldrup
19 Anders Pedersen Engeldrup
20 Anders Thomasen (FT87: Grindløse 39.) indsidder, Grindløse
21 Anne Andersdatter
118 Anne Andersdatter
183 Anne Andersdatter
18 Anne Bendixdatter
84 Anne Cathrine Danielsdatter
36 Anne Christensdatter (se 146)
146 Anne Christensdatter (se 36)
85 Anne Dorthe Eriksdatter
215 Anne Hansdatter
72 Anne Hansdatter
189 Anne Hansdatter, Egense
24 Anne Hansdatter, enke af Engeldrup (FT87: Grindløse 2.)
17 Anne Jensdatter
142 Anne Jespersdatter
11 Anne Jespersdatter
198 Anne Jukumsdatter
160 Anne Jørgensdatter
181 Anne Jørgensdatter
95 Anne Kathrine Hansdatter
86 Anne Katrina Pedersdatter (se 144)
132 Anne Katrine Markusdatter
144 Anne Katrine Pedersdatter (se 86)
83 Anne Knudsdatter
213 Anne Knudsdatter
211 Anne Knudsdatter
188 Anne Knudsdatter (se 168)
168 Anne Knudsdatter (se 188)
152 Anne Larsdatter
94 Anne Larsdatter, enke fra Vesterby
167 Anne Marie Mikkelsdatter
123 Anne Ottesdatter
135 Anne Ottesdatter
89 Anne Ottesdatter (FT87: Engeldrup 2.)
122 Anne Pedersdatter
153 Anne Pedersdatter
201 Anne Pedersdatter
202 Anne Pedersdatter
83 Anne Poulsdatter
214 Anne Povelsdatter
140 Anne Rasmusdatter
164 Anne Rasmusdatter
179 Anne Rasmusdatter
21 Bertel Hansen Grindløse
81 Bertel Hansen skrædder, Vesterby
129 Bertel Nielsen (FT87: Vesterby 14.) husmand, skrædder, Vesterby
162 Birte Ambjørnsdatter
92 Bodil Andersdatter (se 124)
124 Bodil Andersdatter, enke i Grindløse (se 92)
38 Bodil Ottesdatter
5 Carl Pedersen Egense
80 Christe …
8 Christen Andersen Engeldrup
89 Christen Andersen Engeldrup
193 Christen Christensen (FT87: Grindløse 23.) soldat, Grindløse
23 Christen Erichsen bødker, Engeldrup
24 Christen Madsen Grindløse
2 Christen Madsen Nørreby
90 Christen Madsen Vesterby
150 Christen Sørensen (FT87: Egense 4.) Egense
91 Christian Jensen Grindløse
115 Christian Nielsen (FT87: Grindløse 16.) skrædder, Grindløse
194 Christopher Hansen (FT87: Vesterby 1.) gårdmand, Vesterby
195 Dorthe Hansdatter
35 Dorthe Rasmusdatter
7 Elisabeth Nielsdatter
150 Ellen Rasmusdatter
69 Else Knudsdatter
151 Erik Andersen Egense
92 Erik Madsen (FT87: Grindløse 26.) gårdmand, Grindløse
93 Erik Olufsen (FT87: Vesterby 10.) husmand, Vesterby
10 Gertrud Dorothea Bolt
180 Gertrud Marie Thorstensdatter (FT87: Grindløse 10.)
104 Gertrud Pedersdatter
189 Ha s …
159 Hans Andersen (FT87: Grindløse 32.) husmand, Grindløse
25 Hans Andersen Grindløse
94 Hans Bertelsen (FT87: Vesterby 9.)skrædder, Vesterby
152 Hans Bertelsen (FT87: Grindløse 20.) Grindløse
26 Hans Clausen Egense
153 Hans Erichsen indsidder, Engeldrup
95 Hans Eriksen (FT87: Grindløse 11.) gårdmand, Grindløse
11 Hans Hansen Egense
27 Hans Hansen Egense
82 Hans Hansen Egense
28 Hans Jensen Grindløse
86 Hans Jensen Grindløse
97 Hans Jensen Grindløse
85 Hans Jensen gårdmand, Grindløse
96 Hans Jensen gårdmand, Grindløse
98 Hans Jørgen Madsen Egense
195 Hans Jørgensen (FT87: Grindløse 27.) indsidder, soldat, Grindløse
196 Hans Jørgensen Vesterby
218 Hans Knudsen (FT87: Grindløse 36.) smed, Grindløse
30 Hans ladefoged Grindløse
29 Hans ladefoged på Jerstrup
199 Hans Larsen (FT87: Grindløse 38.) tømmermand , Grindløse
99 Hans Larsen (FT87: Grindløse 6.) gårdmand, Grindløse
156 Hans Larsen Grindløse
144 Hans Madsen (FT87: Grindløse 18.)gårdmand, Grindløse
214 Hans Nielsen (FT87: Engeldrup 6.) husmand, Engeldrup
100 Hans Nielsen Engeldrup
101 Hans Nielsen Grindløse
142 Hans Nielsen Vesterby
155 Hans NielsenEgense
158 Hans Olufsen (FT87: Egense 1.) Egense
7 Hans Olufsen Egense
160 Hans Pedersen (FT87: Grindløse 28.) gårdmand, Grindløse i annexgården
102 Hans Pedersen (FT87: Grindløse 40.) husmand, Grindløse
103 Hans Pedersen Grindløse
31 Hans Pedersen husmand, Grindløse
161 Hans Rasmussen (FT87: Egense 8.) gårdmand, Egense
190 Hans Simonsen gårdmand, Egense
198 Hans Sørensen (FT87: Vesterby 8.) gårdmand, Vesterby
32 Hans Sørensen Egense
33 Hans Thomesen Vesterby
162 Henning Jensen (FT87: Egense 9.) gårdmand, Egense
145 Henrik Larsen
105 Henrik Vilhelmsen (FT87:gense 18.) smed, Egense
34 Jacob Jørgensen møller i Kragelunds mølle
163 Jacob Mikkelsen (FT87: Grindløse 41.) husmand, Grindløse
35 Jacob Rasmussen (FT87: Engeldrup 7.) husmand, tømmermand, Engeldrup
165 Jens Christiansen (FT87: Grindløse 31.) husmand, Grindløse
164 Jens Glavendrup (FT87: Vesterby 3.) Vesterby
146 Jens Hansen (FT87: Vesterby 2.) gårdmand, Vesterby
215 Jens Hansen (FT87: Egense 2.) gårdmand, Egense
108 Jens Hansen (FT87: Vesterby 12.) husmand, Vesterby
106 Jens Hansen Engeldrup
107 Jens Hansen husinderste, Vesterby
147 Jens Hansen inderste, Vesterby
36 Jens Hansen Vesterby
109 Jens Hansen Vesterby
37 Jens Jørgensen Vesterby
110 Jens Larsen Vesterby
166 Jens Pedersen (FT87: Grindløse 50.) husmand, Grindløse
4 Jens Rasmussen Vesterby
111 Jens Sørensen snedker?
213 Jens Thomasen (FT87: Engeldrup 5.) indsidder, Engeldrup
38 Jeppe Erichsen Grindløse
83 Jeppe Madsen Engeldrup
112 Jeppe Mortensen Egense
104 Jeppe Nielsen (FT87: Grindløse 3.) gårdmand, Grindløse
113 Jeppe Pedersen (FT87: Grindløse 7.) gårdmand, Grindløse
167 Jeppe Rasmussen (tjenende præsten) (FT87: Egense 12.) husmand, Egense
168 Jesper Hansen gårdmand, Vesterby
1 Jesper Laursen Egense
39 Johan skræder Egense
169 Johan Vilhelm von der Heide (FT87: Engeldrup 8.) Engeldrup
45 Johanne Hansdatter
116 Johanne Madsdatter
76 Johanne Marie Friderichsdatter
114 Juchum Juchumsen Grindløse
40 Juchum Nielsen Grindløse
190 Jytte Nielsdatter
170 Jørgen Hansen (FT87: Grindløse 4.) gårdmand, Grindløse
41 Jørgen Hansen Egense
117 Jørgen Jacobsen (FT87: Kragelunds mølle 1.) møller, Kragelunds mølle
216 Jørgen Jensen (FT87: Egense 3.) gårdmand, Egense
179 Jørgen Jensen (FT87: Grindløse 42.)husmand, Grindløse
43 Jørgen Jensen Grindløse
42 Jørgen Jensen hjulmand Grindløse
44 Jørgen Larsen (FT87: Egense 16.) husmand, Egense
116 Jørgen Madsen Egense
45 Jørgen Nielsen (FT87: Grindløse 9.) gårdmand, Grindløse
118 Jørgen Pedersen (FT87: Engeldrup 1.) Engeldrup
46 Jørgen Pedersen Engeldrup
47 Jørgen skrædder Grindløse
15 Karen Andersdatter
141 Karen Bertelsdatter (se 140 og 156)
140 Karen Bertelsdatter (se 141)
156 Karen Bertelsdatter (se 141) (FT87: Grindløse 17.)
4 Karen Christensdatter
151 Karen Christensdatter
174 Karen Christensdatter
212 Karen Giødesdatter
155 Karen Hansdatter
194 Karen Hansdatter
72 Karen Hansdatter
50 Karen Hansdatter
115 Karen Hansdatter, enke
217 Karen Hansdatter, enke af Grindløse
13 Karen Ibsdatter
72 Karen Jensdatter
15 Karen Jensdatter
157 Karen Jeppesdatter
170 Karen Juchumsdatter
80 Karen Knudsdatter (se 36)
36 Karen Knudsdatter (se 80)
184 Karen Larsdatter
4 Karen Laursdatter
23 Karen Madsdatter
34 Karen Madsdatter
205 Karen Mikkelsdatter
79 Karen Mortensdatter
146 Karen Nielsdatter
204 Karen Nielsdatter
131 Karen Olesdatter
186 Karen Ottesdatter
134 Karen Rasmusdatter
44 Karen Rasmusdatter
33 Karen Rasmusdatter (se 145)
145 Karen Rasmusdatter (se 33)
2 Kirsten Berthelsdatter
73 Kirsten Christensdatter
90 Kirsten Christensdatter
51 Kirsten Hansdatter
148 Kirsten Hansdatter
149 Kirsten Hansdatter
135 Kirsten Hansdatter
149 Kirsten Johansdatter
6 Kirsten Jørgensdatter
192 Kirsten Knudsdatter
70 Kirsten Kristensdatter (se 90)
3 Kirsten Laursdatter
185 Kirsten Madsdatter (se 161)
171 Kirsten Madsdatter
161 Kirsten Madsdatter (se 185)
166 Kirsten Mikkelsdatter
14 Kirsten Mortensdatter (se 13)
13 Kirsten Mortensdatter (se 14)
5 Kirsten Pedersdatter
126 Kirsten Pedersdatter
206 Kirsten Pedersdatter
200 Knud Andersen (FT87: Grindløse 5.) gårdmand, Grindløse
171 Knud Andersen indsidder, Vesterby
119 Knud Eriksen Egense
48 Knud Hansen Grindløse
120 Knud Hansen Grindløse
172 Knud Hansen husmand, Grindløse
154 Knud Hansen Nørreby
173 Knud Jensen Egense
121 Knud Jensen husmand, Grindløse
122 Knud Jørgensen (FT87: Engeldrup 3.) Engeldrup
123 Knud Madsen (FT87: Grindløse 22.) gårdmand, Grindløse
174 Knud Nielsen (FT87: Vesterby 4.) gårdmand, Vesterby
49 Knud Olsen
124 Knud Olufsen Grindløse
201 Lars Andersen (FT87: Vesterby 13.) husmand, hjulmager, Vesterby
202 Lars Andersen (FT87: Grindløse 13.) gårdmand, Grindløse
50 Lars Andersen rytter
204 Lars Hansen (FT87: Grindløse 45.) skrædder, Grindløse
53 Lars Hansen Grindløse
175 Lars Jensen (FT87: Egense 6.) gårdmand, Egense
140 Lars Jensen Grindløse
10 Lars Jørgensen Vesterby
176 Lars Madsen Grindløse
51 Lars Nielsen (FT87: Grindløse 21.) Grindløse
125 Lars Nielsen Grindløse
203 Lars Nielsen Grindløse
52 Lars Nielsen Vesterby
177 Lars Olufsen Egense
126 Lars Olufsen Engeldrup
178 Lars Olufsen Grindløse
127 Lars Peder Giødesen Grindløse
22 Lars Rasmussen (FT87: Grindløse 51.) husmand, hjulmand, Grindløse
38 Lene Andersdatter (se 99)
99 Lene Andersdatter (se 38)
78 Lene Pedersdatter
217 Mads Christensen (FT87: Grindløse 34.) husmand, bødker, Grindløse
56 Mads Hansen (lille) Grindløse
55 Mads Hansen (store) Grindløse
54 Mads Hansen Grindløse
205 Mads Jørgensen (FT87: Grindløse 54.) murmester Grindløse
57 Mads Jørgensen (unge) Egense
206 Mads Pedersen (FT87: Egense 15.) husmand, Egense
207 Mads Pedersen Grindløse
141 Mads Rasmussen gårdmand, Grindløse
58 Marchus skrædder Egense
155 Maren Andersdatter
42 Maren Hansdatter
159 Maren Hansdatter
209 Maren Hansdatter
219 Maren Hansdatter
22 Maren Hansdatter
200 Maren Hansdatter
112 Maren Hansdatter (FT87: Egense 17.)
151 Maren Jensdatter
136 Maren Jensdatter
32 Maren Jensdatter (se 143)
143 Maren Jensdatter (se 32)
158 Maren Jensdatter, enke fra Egense
117 Maren Jeppesdatter
218 Maren Juchumsdatter
177 Maren Jørgensdatter
175 Maren Knudsdatter
208 Maren Knudsdatter
93 Maren Larsdatter
160 Maren Larsdatter
191 Maren Larsdatter (se 134)
134 Maren Larsdatter (se 191)
102 Maren Madsdatter
173 Maren Mortensdatter
154 Maren Nielsdatter
27 Maren Olufsdatter
163 Maren Olufsdatter
129 Maren Pedersdatter
182 Maren Pedersdatter
193 Maren Pedersdatter
60 Maren Rasmusdatter
114 Maren Rasmusdatter, enke af Grindløse
216 Margrethe Christensdatter, enke
81 Margrethe Jensdatter
105 Margrethe Jørgensdatter
26 Margrethe Laursdatter
113 Margrethe Mortensdatter
6 Margrethe Rasmusdatter
174 Marie Andersdatter
85 Marie Hansdatter
9 Marie Jacobsdatter (se 8)
8 Marie Jacobsdatter (se 9)
128 Marie Jørgensdatter (FT87: Grindløse 46.)
180 Mathis Markussen snedker Egense
108 Mette Jacobsdatter
40 Mette Jørgensdatter (se 197)
197 Mette Jørgensdatter (se 40)
16 Mette Madsdatter
181 Mikkel Jørgensen (FT87: Grindløse 35.) skomager, Grindløse
128 Mikkel Jørgensen husmand, Grindløse
182 Morten Hansen (FT87: Egense 14.) husmand, Egense
208 Morten Ottesen (FT87: Grindløse 47.) husmand, Grindløse
131 Niels Andersen (FT87: Grindløse 15.) Grindløse
130 Niels Andersen soldat i Grindløse
3 Niels Bertelsen Vesterby
132 Niels Hansen (FT87: Grindløse 12.) husmand, Grindløse
59 Niels Hansen bødker Vesterby
13 Niels Jensen Grindløse
60 Niels Jensen kusk på Jerstrup
70 Niels Jørgensen (FT87: Vesterby 6.) gårdmand, Vesterby
143 Niels Jørgensen (FT87: Egense 5.) Egense
133 Niels Knudsen Vesterby
209 Niels Larsen (FT87: Grindløse 21.) gårdmand, Grindløse
134 Niels Larsen Engeldrup
210 Niels Madsen (FT87: Grindløse 19.) gårdmand, Grindløse
61 Niels Nielsen Grindløse
135 Niels Pedersen (FT87: Grindløse 44.) husmand, Grindløse
62 Niels skrædder Vesterby
136 Ole Andersen (FT87: Vesterby 7.) gårdmand, Vesterby
183 Ole Knudsen Egense
63 Ole Knudsen Grindløse
137 Ole Knudsen Grindløse
84 Ole Simonsen gårdmand, Egense
64 Otte Hansen Grindløse
184 Otte Knudsen (FT87: Grindløse 1.) gårdmand, Grindløse
65 Otte Mortensen Grindløse
86 Ottine Lisabeth Sophia Jørgensdatter
185 Peder Andersen Egense
66 Peder Andersen Egense
67 Peder Andersen Grindløse
197 Peder Hansen (FT87: Grindløse 24.) gårdmand, Grindløse
219 Peder Hansen (FT87: Grindløse 37.) indsidder, Grindløse
68 Peder Hansen Grindløse
69 Peder Hansen Vesterby
186 Peder Knudsen (FT87: Grindløse 29.) husmand, Grindløse
187 Peder Larsen (FT87: Egense 7.) gårdmand, Egense
188 Peder Larsen (FT87: Vesterby 5.) gårdmand, Vesterby
191 Peder Pedersen (FT87: Engeldrup 4.) Engeldrup
71 Peder Pedersen Grindløse
138 Peder Pedersen husmand
72 Peder Povelsen (FT87: Grindløse 14.) gårdmand, Grindløse
73 Peder Rasmussen Engeldrup
74 Peder Troelsen Egense
211 Rasmus Andersen (FT87: Grindløse 49.) husmand, Grindløse
12 Rasmus Erichsen enkemand, Engeldrup
157 Rasmus Hansen (FT87: Grindløse 30.) indsidder, Grindløse
76 Rasmus Hansen (lille) Grindløse
75 Rasmus Hansen (store) Grindløse
14 Rasmus Hansen gårdmand, Grindløse
77 Rasmus Jensen Grindløse
78 Rasmus Larsen (FT87: Grindløse 48.) husmand, Grindløse
139 Rasmus Mikkelsen Engeldrup
169 Sidsel Kirstine Hansdatter
6 Simon Andersen Egense
65 Sophie Jørgensdatter
79 Stephan Christensen Vesterby
212 Søren Hansen (FT87: Vesterby 11.) husmand, Vesterby
Tabel-nr: Børn:
150.a. Abelone Christensdatter, døbt 21 feb 1776
90.e. Abelone Christensdatter, døbt 25 okt 1772
92.a. Abelone Eriksdatter, døbt 11 sep 1768
152.c. Abelone Hansdatter, døbt 2 apr 1780
161.d. Abelone Hansdatter, døbt 22 apr 1787
198.a. Abelone Hansdatter, døbt 5 aug 1781
11.c. Abelone Hansdatter, født ca. 1733
155.d. Abelone Hansdatter, født ca. 1769
190.b. Abelone Hansdatter, født ca. 1770
162.b. Abelone Henningsdatter, døbt 30 maj 1773
40.h. Abelone Jukumsdatter, døbt 2 mar 1766
116.c. Abelone Jørgensdatter, døbt 19 okt 1766
169.f. Abelone Kathrine Johansdatter, døbt 18 dec 1785
154.d. Abelone Knudsdatter, født ca. 1757
141.c. Abelone Madsdatter, døbt 27 okt 1771
181.i. Abelone Mikkelsdatter, døbt 20 jan 1782
131.d. Abelone Nielsdatter, døbt 10 jun 1770
134.e. Abelone Nielsdatter, døbt 1 aug 1773
18.e. Anders Andersen, døbt 10 sep 1769
89.b. Anders Christensen, døbt 17 maj 1767
2.c. Anders Christensen, født ca. 1713
8.b. Anders Christensen, født ca. 1724
30.c. Anders Hansen, døbt 2 jul 1752
32.b. Anders Hansen, døbt 4 jun 1747
106.a. Anders Jensen, døbt 17 jun 1764
108.b. Anders Jensen, døbt 7 okt 1770
38.h. Anders Jeppesen, døbt 28 dec 1766
83.b. Anders Jeppesen, født ca. 1729
117.h. Anders Jørgensen, døbt 23 sep 1781
44.c. Anders Jørgensen, døbt 26 nov 1752
46.a. Anders Jørgensen, døbt mar-apr 1748
200.a. Anders Knudsen, døbt 31 okt 1784
131.b. Anders Nielsen, døbt 27 okt 1765
131.a. Anders Nielsen, hjemmedøbt 10 okt 1762
136.a. Anders Olufsen, døbt 28 nov 1762
185.a. Anders Pedersen, døbt 3 maj 1772
6.a. Anders Simonsen, født ca. 1713, gårdmand i Gerskov
17.a. Anne Andersdatter, født ca. 1725
148.f. Anne Andersdatter, døbt 21 jan 1781
18.b. Anne Andersdatter, døbt 28 okt 1759
17.e. Anne Andersdatter, døbt 7 aug 1746
152.d. Anne Cathrine Hansdatter, døbt 19 dec 1782
29.a. Anne Cathrine Hansdatter, døbt 23 okt 1746
29.b. Anne Cathrine Hansdatter, døbt 24 nov 1748
111.a. Anne Cathrine Jensdatter, døbt 21 sep 1760
117.d. Anne Cathrine Jørgensdatter, døbt 19 nov 1772
119.a. Anne Cathrine Knudsdatter, døbt 13 apr 1760
131.g. Anne Cathrine Nielsdatter, døbt 29 okt 1775
72.g. Anne Cathrine Pedersdatter, døbt 7 maj 1764
150.b. Anne Christensdatter, døbt 13 apr 1777
23.b. Anne Christensdatter, døbt 16 apr 1747
156.a. Anne Hansdatter, døbt 18 mar 1778
198.c. Anne Hansdatter, døbt 28 maj 1786
160.d. Anne Hansdatter, døbt 9 mar 1783
27.d. Anne Hansdatter, født ca. 1736
11.d. Anne Hansdatter, født ca. 1739
32.e. Anne Hansdatter, født ca. 1754
155.a. Anne Hansdatter, født ca. 1756
189.b. Anne Hansdatter, gift med husmand Niels Pedersen i Nørreby
4.a. Anne Jensdatter
108.g. Anne Jensdatter, døbt 18 apr 1784
168.a. Anne Jespersdatter, døbt 13 jan 1771
40.a. Anne Jukumsdatter, døbt 28 okt 1753
42.a. Anne Jørgensdatter, født ca. 1736
148.g. Anne Kirstine Andersdatter, døbt 16 maj 1783
187.e. Anne Kirstine Pedersdatter, døbt 13 jul 1777
124.a. Anne Knudsdatter, døbt 22 nov 1761
122.e. Anne Knudsdatter, døbt 8 feb 1778
154.a. Anne Knudsdatter, født ca. 1745
173.d. Anne Knudsdatter, født ca. 1765
148.b. Anne Margrethe Andersdatter, døbt 3 feb 1771
96.a. Anne Margrethe Hansdatter, døbt 13 dec 1767
35.a. Anne Margrethe Jacobsdatter, døbt 21 aug 1757
61.c. Anne Margrethe Nielsdatter, døbt 19 jul 1761
131.j. Anne Nielsdatter, døbt 20 nov 1785
13.a. Anne Nielsdatter, født ca. 1718
183.c. Anne Olsdatter
136.c. Anne Olufsdatter, døbt 13 okt 1765
69.c. Anne Pedersdatter, døbt 11 nov 1759
68.a. Anne Pedersdatter, døbt 18 jun 1747
66.c. Anne Pedersdatter, døbt 2 mar 1755
72.d. Anne Pedersdatter, døbt 5 aug 1753
12.b. Anne Rasmusdatter, født ca. 1727
149.b. Barbara Andersdatter, født ca. 1758
182.a. Barbara Mortensdatter, døbt 31 aug 1766
142.c. Beathe Sophie Hansdatter, gift med Hans Lausen af Jersore
152.a. Bertel Hansen, døbt 23 jun 1776
110.a. Bertel Jensen, døbt 17 apr 1761
36.c. Bertel Jensen, født ca. 1761
203.a. Bertel Larsen, døbt 30 jul 1786
141.a. Bertel Madsen, døbt 25 sep 1768
144.d. Birthe Cathrine Hansdatter, døbt 7 feb 1779
84.b. Birthe Cathrine Olsdatter, født ca. 1756
190.a. Birthe Marie Hansdatter, født ca. 1767
212.b. Birthe Marie Sørensdatter, døbt 1 okt 1786
196.a. Bodil Hansdatter, døbt 9 dec 1781
94.a. Bodil Hansdatter, døbt16 maj 1762
38.e. Bodil Jeppesdatter, døbt 27 sep 1761
47.e. Cathrine Jørgensdatter, døbt 31 mar 1766
90.a. Christen Christensen, døbt 27 dec 1760
2.d. Christen Christensen, født ca. 1715
36.b. Christen Jensen, født ca. 1758
79.b. Christen Stephansen, døbt 5 aug 1759
24.a. Christian Christensen, døbt 3 sep 1747
165.c. Christian Jensen, døbt 2 mar 1783
50.a. Christian Larsen, døbt 10 aug 1755
180.c. Christiane Mathisdatter, døbt 21 dec 1777
132.f. Christiane Nielsdatter, døbt 2 nov 1771
2.b. Dorthe Christensdatter, født ca. 1711
37.c. Dorthe Jensdatter, døbt 29 aug 1751
109.a. Dorthe Jensdatter, døbt 5 apr 1767
170.d. Dorthe Jørgensdatter, døbt 6 sep 1772
183.b. Dorthe Olsdatter
108.d. Ellen Jensdatter, døbt 23 nov 1777
118.a. Ellen Jørgensdatter, døbt 16 jul 1769
63.c. Ellen Olufsdatter, døbt 18 apr 1751
24.b. Else Christensdatter, døbt 27 jul 1749
95.a. Erich Hansen, døbt 26 nov 1769
76.d. Friderich Rasmussen, døbt 1 nov 1755
76.f. Frideriche Rasmusdatter, døbt 18 okt 1761
216.b. Gertrud Jørgensdatter, født ca. 1771
148.d. Gertrud Andersdatter, døbt 20 okt 1776
193.b. Gertrud Christensdatter, døbt 21 mar 1784
189.a. Gertrud Hansdatter, gift med husmand Jens Pedersen i Nørreby
113.b. Gertrud Jeppesdatter, døbt 3 mar 1765
116.e. Gertrud Jørgensdatter, døbt 14 apr 1771
123.g. Gertrud Knudsdatter, døbt 12 apr 1778
124.c. Gertrud Knudsdatter, døbt mar 1765
206.b. Gertrud Madsdatter, døbt 1 apr 1787
67.a. Gertrud Pedersdatter, døbt 21 jul 1754
73.a. Gertrud Pedersdatter, døbt 23 aug 1756
11.a. Gyde Hansdatter, født ca. 1727
88.f. Hans Andersen, døbt 3 maj 1778
149.c. Hans Andersen, født ca. 1759
21.c. Hans Bertelsen, døbt 18 jun 1752
81.b. Hans Bertelsen, født ca. 1739
24.c. Hans Christensen, døbt 26 dec 1751
48.a. Hans Friderich Knudsen, døbt 27 okt 1748
11.e. Hans Hansen
95.c. Hans Hansen, døbt 11 jun 1775
144.c. Hans Hansen, døbt 12 maj 1776
97.b. Hans Hansen, døbt 13 apr 1762
30.d. Hans Hansen, døbt 5 jan 1756
1.b. Hans Hansen, født ca. 1677
1.f. Hans Hansen, født ca. 1686
27.c. Hans Hansen, født ca. 1733, død nov 1761
82.c. Hans Hansen, født ca. 1735, begr 8 sep 1761, 26
105.b. Hans Henriksen, døbt 31 jan 1773
164.a. Hans Jensen, døbt 25 feb 1770
108.c. Hans Jensen, døbt 5 feb 1775
4.b. Hans Jensen, født ca. 1708
112.b. Hans Jeppesen, døbt 9 okt 1768
40.g. Hans Jukumsen, døbt 4 mar 1764
44.g. Hans Jørgensen, døbt 1 nov 1761
41.c. Hans Jørgensen, døbt 12 okt 1760
42.f. Hans Jørgensen, døbt 18 okt 1750
45.a. Hans Jørgensen, døbt 28 sep 1755
170.a. Hans Jørgensen, døbt 29 jun 1760
171.b. Hans Knudsen, døbt 16 mar 1777
120.b. Hans Knudsen, døbt 26 sep 1762
121.a. Hans Knudsen, døbt 29 maj 1768
52.b. Hans Larsen, døbt 8 nov 1756
54.a. Hans Madsen, døbt 6 jan 1754
182.e. Hans Mortensen, døbt 6 feb 1780
3.a. Hans Nielsen, (myndig i 1730)
132.d. Hans Nielsen, døbt 11 feb 1770
132.c. Hans Nielsen, døbt 2 aug 1767
72.e. Hans Pedersen, døbt 26 sep 1762
76.c. Hans Rasmussen, døbt 12 aug 1753
77.a. Hans Rasmussen, døbt 23 feb 1749
139.a. Hans Rasmussen, døbt 30 apr 1769
6.e. Hans Simonsen, født ca. 1725
95.b. Hedevig Sophie Hansdatter, døbt 29 dec 1771
117.i. Hedevig Sophie Jørgensdatter, døbt 13 aug 1786
163.f. Helvig Marie Jacobsdatter, døbt 13 maj 1787
167.b. Helvig Marie Jeppesdatter, døbt 28 jan 1781
144.e. Hiere Hansen, døbt 2 dec 1781
156.e. Hiere Hansen, døbt 30 okt 1785
127.a. Hiere Larsen, døbt 30 aug 1767
8.a. Jacob Christensen, født ca. 1721
36.f. Jacob Jensen, døbt 13 dec 1767
117.a. Jacob Jørgensen, døbt 16 okt 1768
181.f. Jacob Mikkelsen, døbt 26 nov 1775
137.b. Jacob Olufsen, døbt 17 jul 1763
28.a. Jens Hansen, døbt 18 jun 1756
28.b. Jens Hansen, døbt 28 aug 1757
1.a. Jens Hansen, født ca. 1676, 1718: boende i København
32.a. Jens Hansen, født ca. 1745
162.a. Jens Henningsen, døbt 16 sep 1770
47.c. Jens Jørgensen, døbt 12 okt 1755
42.d. Jens Jørgensen, født ca. 1745
175.b. Jens Larsen, født ca. 1768
60.a. Jens Nielsen, døbt 17 sep 1752
136.b. Jens Olufsen, døbt 19 feb 1764
68.b. Jens Pedersen, døbt 9 jun 1754
91.c. Jeppe Christiansen, døbt 3 maj 1767
33.c. Jeppe Hansen, døbt 18 mar 1753
99.a. Jeppe Hansen, døbt 26 dec 1769
100.a. Jeppe Hansen, døbt 29 jul 1764
36.d. Jeppe Jensen, døbt 2 feb 1763
117.b. Jeppe Jørgensen, døbt 4 feb 1770
75.b. Jeppe Rasmussen, døbt 25 aug 1748
142.a. Jesper Hansen, født ca. 1739
105.c. Jesper Henriksen, døbt 1 sep 1776
91.a. Johanne Elisabeth Christiansdatter, døbt 28 dec 1760
98.a. Johanne Hansdatter, døbt 17 jul 1768
103.b. Johanne Hansdatter, døbt 2 feb 1766
36.e. Johanne Jensdatter, døbt 11 aug 1765
216.a. Johanne Jørgensdatter, født ca. 1769
48.c. Johanne Knudsdatter, døbt jan-mar 1758
173.b. Johanne Knudsdatter, født ca. 1757
81.a. Johanne Malene Bertelsdatter, født ca. 1735
35.c. Johanne Margrethe Jacobsdatter, døbt 9 okt 1768, væverske
76.e. Johanne Marie Rasmusdatter, døbt 6 jan 1758
210.a. Johanne Nielsdatter, døbt 14 dec 1783
72.c. Johanne Pedersdatter, døbt 17 jan 1751
78.c. Johanne Rasmusdatter, døbt 23 maj 1763
198.b. Juchum Hansen, døbt 15 feb 1784
170.i. Juchum Jørgensen, døbt 11 maj 1786
149.f. Jørgen Andersen, født ca. 1767
82.b. Jørgen Hansen, 1755: boende i Egense
97.a. Jørgen Hansen, døbt 1 mar 1761
97.c. Jørgen Hansen, døbt 2 okt 1763
160.a. Jørgen Hansen, døbt 23 feb 1772
27.a. Jørgen Hansen, født ca. 1726, 1761: boende i Bårdesø
34.a. Jørgen Jacobsen, døbt 28 apr 1748
37.b. Jørgen Jensen, døbt 12 okt 1749
108.e. Jørgen Jensen, døbt 6 aug 1780
40.d. Jørgen Jukumsen, døbt 11 feb 1759
117.f. Jørgen Jørgensen, døbt 16 jun 1776
45.b. Jørgen Jørgensen, døbt30 maj 1757
122.b. Jørgen Knudsen, døbt 22 apr 1770
177.a. Jørgen Larsen, døbt 1 jul 1770
10.a. Jørgen Laursen, født ca. 1734
57.a. Jørgen Madsen, døbt 16 jul 1747
205.a. Jørgen Madsen, født ca. 1780
181.a. Jørgen Mikkelsen, født ca. 1767
132.b. Jørgen Otte Nielsen, døbt 25 aug 1765
6.c. Jørgen Simonsen, født ca. 1719, gårdmand i Ølund
15.c. Karen Andersdatter, døbt 19 maj 1754
18.c. Karen Andersdatter, døbt 26 dec 1761, begr 27 maj 1787, 24
17.c. Karen Andersdatter, født ca. 1736
21.a. Karen Bertelsdatter, døbt 6 feb 1746
150.c. Karen Christensdatter, døbt 5 mar 1780
23.d. Karen Christensdatter, født ca. 1753
80.c. Karen Christensdatter, gift med Hiere Jørgensen i Bredstrup
151.a. Karen Eriksdatter, døbt 2 apr 1775
93.c. Karen Eriksdatter, døbt 20 mar 1768
33.d. Karen Hansdatter, døbt 11 feb 1757
103.c. Karen Hansdatter, døbt 17 sep 1769
161.b. Karen Hansdatter, døbt 22 aug 1779
86.b. Karen Hansdatter, døbt 26 dec 1768
160.b. Karen Hansdatter, døbt 4 dec 1774
1.e. Karen Hansdatter, født ca. 1683, 1718: gift med Jørgen Sørensen i Naarup
7.b. Karen Hansdatter, født ca. 1727
11.b. Karen Hansdatter, født ca. 1730
27.b. Karen Hansdatter, født ca. 1730, gift med Laus Hansen i Højrup
82.d. Karen Hansdatter, født ca. 1731
108.h. Karen Jensdatter, døbt 18 apr 1784
36.a. Karen Jensdatter, døbt 18 sep 1757
165.b. Karen Jensdatter, døbt 30 jul 1780
38.a. Karen Jeppesdatter, døbt 15 apr 1754
83.d. Karen Jeppesdatter, gift med Peder Knudsen i Tvind, Fraugde sogn
40.b. Karen Jukumsdatter, døbt 15 dec 1754
170.b. Karen Jørgensdatter, døbt 17 jan 1762
47.d. Karen Jørgensdatter, døbt 20 aug 1758
44.d. Karen Jørgensdatter, døbt 4 maj 1755
123.a. Karen Knudsdatter, døbt 14 apr 1765
172.a. Karen Knudsdatter, døbt 14 jul 1771
124.b. Karen Knudsdatter, døbt 19 jun 1763
122.a. Karen Knudsdatter, døbt 21 aug 1768
202.a. Karen Larsdatter, døbt 29 jan 1786
205.b. Karen Madsdatter, født ca. 1783
180.e. Karen Mathisdatter, døbt 29 jun 1783
131.e. Karen Nielsdatter, døbt 20 dec 1772
134.b. Karen Nielsdatter, døbt 28 apr 1765
60.b. Karen Nielsdatter, døbt 28 jul 1754
188.a. Karen Pedersdatter, døbt 25 apr 1779
138.a. Karen Pedersdatter, døbt 27 nov 1768
211.a. Karen Rasmusdatter, døbt 12 feb 1786
88.a. Kirsten Andersdatter, døbt 11 jul 1762
17.d. Kirsten Andersdatter, født ca. 1738
189.c. Kirsten Hansdatter
7.a. Kirsten Hansdatter, født ca. 1725
142.b. Kirsten Hansdatter, gift med Morten Jucumsen i Højrup
199.a. Kirsten Hansen, døbt 20 aug 1780
163.b. Kirsten Jacobsdatter, døbt 18 feb 1776
163.d. Kirsten Jacobsdatter, døbt 3 dec 1780
113.a. Kirsten Jeppesdatter, døbt 8 maj 1763
38.f. Kirsten Jeppesdatter, hjemmedøbt 4 dec 1763
40.k. Kirsten Jukumsdatter, døbt 30 maj 1773
116.d. Kirsten Jørgensdatter, døbt 15 okt 1769
42.b. Kirsten Jørgensdatter, født ca. 1739
123.d. Kirsten Knudsdatter, døbt 16 feb 1772
154.b. Kirsten Knudsdatter, født ca. 1749
175.a. Kirsten Larsdatter, født ca. 1765
57.b. Kirsten Madsdatter, døbt 12 jul 1750
128.h. Kirsten Mikkelsdatter, døbt 20 apr 1777
131.h. Kirsten Nielsdatter, døbt 13 maj 1779
137.c. Kirsten Olufsdatter, døbt 7 sep 1766
71.a. Kirsten Pedersdatter, døbt 17 nov 1748
76.b. Kirstine Anne Rasmusdatter, døbt 6 jun 1751
15.b. Knud Andersen, døbt 25 apr 1751
192.a. Knud Andersen, døbt 4 mar 1781
17.f. Knud Andersen, døbt 5 jun 1749
92.c. Knud Eriksen, døbt 15 mar 1772
99.d. Knud Hansen, døbt 2 apr 1780
219.a. Knud Hansen, født ca. 1786
1.h. Knud Hansen, født ca.1690, 1718: rytter
83.c. Knud Jeppesen, født ca. 1733
168.c. Knud Jespersen, døbt 29 maj 1774
170.c. Knud Jørgensen, døbt 30 nov 1766
175.c. Knud Larsen, døbt 1 nov 1770
133.a. Knud Nielsen, døbt 20 mar 1763
183.a. Knud Olufsen, født ca. 1765
186.b. Knud Pedersen, døbt 1 jan 1782
69.b. Knud Pedersen, døbt 3 maj 1757
93.f. Kristen Eriksen, døbt 20 dec 1778
16.a. Lars Andersen, døbt 1 maj 1746
87.a. Lars Andersen, døbt 20 jan 1760
19.b. Lars Andersen, døbt 20 mar 1746
93.d. Lars Eriksen, døbt 21 jul 1771
199.b. Lars Hansen, døbt 10 nov 1782
31.c. Lars Hansen, døbt 17 jun 1759
102.b. Lars Hansen, døbt 18 okt 1772
156.d. Lars Hansen, døbt 2 nov 1783
99.b. Lars Hansen, døbt 20 jun 1773
152.b. Lars Hansen, døbt 4 mar 1778
1.c. Lars Hansen, født ca. 1679, 1718: soldat
105.a. Lars Henriksen, døbt 22 jan 1769
40.i. Lars Jukumsen, døbt 26 jun 1768
44.b. Lars Jørgensen, døbt 8 aug 1751
122.f. Lars Knudsen, døbt 1 apr 1781
52.c. Lars Larsen, døbt 29 sep 1759
205.c. Lars Madsen, døbt 28 jan 1787
134.a. Lars Nielsen, døbt 21 dec 1763
188.b. Lars Pedersen, døbt 12 feb 1786
78.a. Lars Rasmussen, døbt 24 jun 1753
17.b. Mads Andersen, født ca. 1727
90.b. Mads Christensen, døbt 14 feb 1762
2.a. Mads Christensen, født ca. 1709
92.d. Mads Eriksen, døbt 26 maj 1776
156.b. Mads Hansen, døbt 30 jan 1780
103.a. Mads Hansen, døbt 24 jun 1763
144.b. Mads Hansen, født ca. 1773
83.a. Mads Jeppesen, født ca. 1724
124.d. Mads Knudsen, døbt 11 jan 1767
123.e. Mads Knudsen, døbt 28 nov 1773
176.a. Mads Larsen, døbt 5 sep 1773
177.b. Mads Larsen, døbt 8 nov 1777
130.a. Mads Nielsen, døbt 12 maj 1763
135.a. Mads Nielsen, døbt 18 sep 1763
66.b. Mads Pedersen, døbt 29 okt 1752
185.b. Mads Pedersen, døbt 8 okt 1775
132.a. Marcus Nielsen, døbt 25 mar 1763
18.a. Maren Andersdatter, døbt 14 dec 1755, begr 28 maj 1780, 24
148.c. Maren Andersdatter, døbt 4 apr 1774
21.b. Maren Bertelsdatter, døbt 25 aug 1748
150.d. Maren Christensdatter, døbt 5 okt 1783
80.b. Maren Christensdatter, født ca. 1721
2.e. Maren Christensdatter, født ca. 1722
23.a. Maren Christensdatter, født ca. 1746
93.e. Maren Eriksdatter, døbt 25 sep 1774
82.e. Maren Hansd, født ca. 1738
152.e. Maren Hansdatter, døbt 15 jan 1786
31.b. Maren Hansdatter, døbt 16 mar 1755
144.g. Maren Hansdatter, døbt 29 apr 1785
102.a. Maren Hansdatter, døbt 8 dec 1765
1.g. Maren Hansdatter, født ca. 1688, 1718: gift med Lauers Knudsen i Hasmark
27.e. Maren Hansdatter, født ca. 1740
32.c. Maren Hansdatter, født ca. 1749
164.d. Maren Jensdatter, døbt 11 aug 1776
37.a. Maren Jensdatter, døbt 21 jan 1748
147.a. Maren Jensdatter, døbt 24 jan 1768
165.d. Maren Jensdatter, døbt 30 okt 1785
113.f. Maren Jeppesdatter, døbt 8 jan 1775
168.b. Maren Jespersdatter, døbt 31 maj 1772
169.c. Maren Johansdatter, døbt 29 aug 1779
40.f. Maren Jukumsdatter, døbt 20 maj 1762
41.b. Maren Jørgensdatter, døbt 12 apr 1756
47.a. Maren Jørgensdatter, døbt 20 feb 1752
46.b. Maren Jørgensdatter, døbt 27 sep 1750
42.e. Maren Jørgensdatter, født ca. 1748
43.a. Maren Jørgensen, døbt 15 okt 1747
122.d. Maren Knudsdatter, døbt 20 aug 1775
120,a. Maren Knudsdatter, døbt 24 feb 1760
49.b. Maren Knudsdatter, døbt 25 sep 1757
173.a. Maren Knudsdatter, født ca. 1754
52.a. Maren Larsdatter, døbt 29 jul 1753
141.e. Maren Madsdatter, døbt 12 maj 1776
55.a. Maren Madsdatter, døbt 17 aug 1755
135.b. Maren Nielsdatter, døbt 17 jul 1768
132.e. Maren Nielsdatter, døbt 2 nov 1771
209.a. Maren Nielsdatter, døbt 23 nov 1783
134.g. Maren Nielsdatter, døbt 30 sep 1781
62.a. Maren Nielsdatter, døbt 9 sep 1759
63.b. Maren Olufsdatter, døbt 1 nov 1748
64.a. Maren Ottesdatter, døbt 9 jul 1747, begr 23 jul 1769
74.e. Maren Pedersdatter, døbt 1 dec 1754
66.a. Maren Pedersdatter, døbt 13 sep 1750
187.c. Maren Pedersdatter, døbt 14 okt 1759
69.a. Maren Pedersdatter, døbt 16 mar 1755
187.d. Maren Pedersdatter, døbt 25 sep 1774
187.f. Maren Pedersdatter, døbt 6 maj 1781
72.b. Maren Pedersdatter, døbt 7 jul 1748
14.a. Maren Rasmusdatter, født ca. 1745
23.c. Margrethe Christensdatter, døbt 24 jun 1750
1.d. Margrethe Hansdatter, født ca. 1680, gift med Hans Pedersen i Lumby
42.c. Margrethe Jørgensdatter, født ca. 1741
128.g. Margrethe Mikkelsdatter, døbt 1 maj 1774
72.a. Margrethe Pedersdatter, døbt 27 mar 1746
78.b. Margrethe Rasmusdatter, døbt 23 aug 1756
6.b. Margrethe Simonsdatter, født ca. 1715, boede i Ølund, død før 1768
169.d. Marie Anne Johansdatter, døbt 20 maj 1782
89.d. Marie Christensdatter, døbt 17 apr 1774
47.b. Marie Jørgensdatter, døbt 30 sep 1753
115.a. Marie Kirstine Jørgensdatter, født ca. 1762
61.d. Marie Nielsdatter, døbt 7 nov 1762
180.b. Markus Mathisen, født 11 nov 1775
66.e. Matthis Pedersen, døbt 1 jan 1763
117.g. Mette Cathrine Jørgensdatter, døbt 11 okt 1778
144.f. Mette Hansdatter, født ca. 1784
178.a. Mette Larsdatter, døbt 9 jan 1774
163.c. Mikkel Jacobsen, døbt 26 apr 1778
166.b. Mikkel Jensen, døbt 16 dec 1781
167.c. Mikkel Jeppesen, døbt 24 aug 1783
113.d. Morten Jeppesen, døbt 6 aug 1769
65.a. Morten Ottesen, døbt 13 maj 1759
18.d. Niels Andersen, døbt 27 okt 1765
91.b. Niels Christiansen, døbt 28 aug 1763
194.b. Niels Christophersen, døbt 1 feb 1784
97.d. Niels Hansen, døbt 14 okt 1764
94.b. Niels Hansen, døbt 16 apr 1766, skrædder
27.g. Niels Hansen, døbt 20 okt 1748
100.b. Niels Hansen, døbt 6 sep 1767
26.a. Niels Hansen, født ca. 1739
155.b. Niels Hansen, født ca. 1761
190.c. Niels Hansen, født ca. 1773
164.b. Niels Jensen, døbt 28 maj 1772
38.d. Niels Jeppesen, døbt 14 mar 1759
40.c. Niels Jukumsen, døbt 29 nov 1756
116.b. Niels Jørgensen, døbt 19 okt 1766
45.c. Niels Jørgensen, døbt 20 jan 1754
120.d. Niels Knudsen, døbt 22 sep 1765
174.a. Niels Knudsen, døbt 24 mar 1784
126.a. Niels Larsen, 1761: fæstebonde her på stedet
204.a. Niels Larsen, døbt 16 jul 1786
51.a. Niels Larsen, døbt 25 mar 1751
56.a. Niels Madsen, døbt 13 aug 1758
136.h. Niels Olufsen, døbt 6 jun 1784
191.a. Niels Pedersen, døbt 22 jun 1783
76.a. Niels Rasmussen, døbt 11 feb 1748
14.b. Niels Rasmussen, født ca. 1748
27.f. Ole Hansen, døbt 10 okt 1745
131.i. Ole Nielsen, døbt 13 jan 1782
149.a. Oluf Andersen, født ca. 1755
93.b. Oluf Eriksen, døbt 11 maj ell 22 jun 1766
163.e. Oluf Jacobsen, døbt 12 okt 1783
126b. Oluf Larsen, 1761: fra Højrup
6.d. Oluf Simonsen, født ca. 1722
89.a. Otte Christensen, døbt 2 dec 1764
99.c. Otte Hansen, døbt 4 apr 1776
123.f. Otte Knudsen, døbt 26 dec 1775
175.f. Otte Larsen, døbt 12 jul 1778
208.a. Otte Mortensen, døbt 11 nov 1781
75.c. Otte Rasmussen, døbt 31 maj 1751
88.e. Peder Andersen, døbt 13 sep 1772
149.e. Peder Andersen, født ca. 1764
5.a. Peder Carlsen, født ca. 1731
193.a. Peder Christensen, døbt 2 sep 1781
89.c. Peder Christensen, døbt 9 dec 1770
82.a. Peder Hansen, 1755: boende i Egense
144.a. Peder Hansen, døbt 10 feb 1771
161.c. Peder Hansen, døbt 17 apr 1783
31.a. Peder Hansen, døbt 17 okt 1751
100.c. Peder Hansen, døbt 26 jul 1772
199.c. Peder Hansen, døbt 3 jul 1785
86.a. Peder Hansen, døbt 7 dec 1766
7.c. Peder Hansen, født ca. 1728
166.a. Peder Jensen, døbt 24 okt 1779
113.e. Peder Jeppesen, døbt 8 mar 1772
40.e. Peder Jukumsen, døbt 21 sep 1760
46.c. Peder Jørgensen, døbt 1 apr 1753
44.e. Peder Jørgensen, døbt 9 apr 1758
48.b. Peder Knudsen, døbt 18 jul 1751
122.c. Peder Knudsen, døbt 22 mar 1772
126.c. Peder Larsen, 1761: af Hjadstrup
53.a. Peder Lauritzen, døbt 4 sep 1746
206.a. Peder Madsen, døbt 27 aug 1780
128.d. Peder Mikkelsen, døbt 24 jul 1768
182.b. Peder Mortensen, døbt 12 jan 1772
134.d. Peder Nielsen, døbt 14 jul 1771
136.d. Peder Olufsen, døbt 20 sep 1767
39.a. Peder Otte? Johansen, døbt 10 dec 1758
191.b. Peder Pedersen, døbt 1 jan 1786
12.a. Peder Rasmussen, født ca. 1725
49.a. Peiter Christian Knudsen, døbt 11 feb 1755
164.f. Poul Jensen, døbt 11 aug 1782
83.e. Poul Jeppesen, døbt 21 sep 1760
149.d. Rasmus Andersen, født ca. 1760
194.c. Rasmus Christophersen, døbt 5 feb 1786
101.a. Rasmus Hansen, døbt 29 sep 1765
33.e. Rasmus Hansen, døbt mar-apr 1760
105.d. Rasmus Henriksen, døbt 20 aug 1780
107.a. Rasmus Jensen, døbt 6 okt 1765
213.a. Rasmus Jensen, født ca. 1784
167.a. Rasmus Jeppesen, døbt 2 aug 1778
44.a. Rasmus Jørgensen, døbt 8 sep 1748
125.a. Rasmus Larsen, døbt 17 apr 1763
141.d. Rasmus Madsen, døbt 10 okt 1773
182.f. Rasmus Mortensen, døbt 11 jul 1784
187.a. Rasmus Pedersen, døbt 10 feb 1754
190.d. Simon Hansen, født ca. 1775
84.a. Simon Olsen, født ca. 1755
80.a. Steffen Christensen, født ca. 1721
32.d. Søren Hansen, døbt 9 apr 1752 – død
33.a. Thomas Hansen, døbt 17 mar 1748

Familietabeller

Tabel 1
Jesper Laursen
Egense
gift med
Appolone Jensdatter
død 1718
(gift 1. gang med Hans Laursen – tilsammen 8 børn)
a. Jens Hansen, født ca. 1676, 1718: boende i København
b. Hans Hansen, født ca. 1677, 1718: i Jylland
c. Lauers Hansen, født ca. 1679, 1718: soldat under foed-guarde regimentet
d. Margarethe Hansdatter, født ca. 1680, 1718: gift med Hans Pedersen i Lumby
e. Karen Hansdatter, født ca. 1683, 1718: gift med Jørgen Sørensen i Naarup
f. Hans Hansen, født ca. 1686, 1718: tjenende præsten i Naarup, hr Jens Skiøtte
g. Maren Hansdatter, født ca. 1688, 1718: gift med Lauers Knudsen i Hasmark
h. Knud Hansen, født ca.1690, 1718: rytter under oberst Preens regiment

Tabel 2
Christen Madsen
Nørreby
gift med
Kirsten Berthelsdatter
død 1725
a. Mads Christensen, født ca. 1709
b. Dorthe Christensdatter, født ca. 1711
c. Anders Christensen, født ca. 1713
d. Christen Christensen, født ca. 1715
e. Maren Christensdatter, født ca. 1722

Tabel 3
Niels Bertelsen
Vesterby
gift med
Kirsten Laursdatter
død 1730
a. Hans Nielsen, (myndig i 1730)

Tabel 4
Jens Rasmussen
Vesterby
død 1747
gift med
Karen Laursdatter
død 1734
gift med
Karen Christensdatter
a. Anna Jensdatter………………………………………………………………………………………………………………………17
b. Hans Jensen, født ca. 1708, 1747: rytter under major Friises compagni udi Kolding

Tabel 5
Carl Pedersen
Egense
død 1737
gift med
Kirsten Pedersdatter
a. Peder Carlsen, født ca. 1731

Tabel 6
Simon Andersen
Egense
død 1768
gift med
Kirsten Jørgensdatter
død 1732
gift med
Margrethe Rasmusdatter
død 1775
a. Anders Simonsen, født ca. 1713, gårdmand i Gerskov
b. Margarethe Simonsdatter, født ca. 1715, boede i Ølund, død før 1768
c. Jørgen Simonsen, født ca. 1719, gårdmand i Ølund
d. Oluf Simonsen, født ca. 1722…………………………………………………………………………………………………..84
e. Hans Simonsen, født ca. 1725………………………………………………………………………………………………….190

Tabel 7
Hans Olufsen
Egense
død 1734
gift med
Elisabeth Nielsdatter
a. Kirsten Hansdatter, født ca. 1725
b. Karen Hansdatter, født ca. 1727
c. Peder Hansen, født ca. 1728

Tabel 8
Christen Andersen (født i Lunde)
gårdmand, Engeldrup
død 1730
gift med
Marie Jacobsdatter (se tabel 9)
a. Jacob Christensen, født ca. 1721
b. Anders Christensen, født ca. 1724

Tabel 9
Anders Olufsen
Engeldrup
begr 18 jan 1778, 69
gift med
Marie Jacobsdatter (se tabel 8)
begr 9 dec 1760, 70

Tabel 10
Laurs Jørgensen
Vesterby
begr 18 feb 1748
gift med
Gjertrud Dorothea Bolt
a. Jørgen Laursen, født ca. 1734

Tabel 11
Hans Hansen
Egense
død 1747
gift med
Anne Jespersdatter
a. Gyde Hansdatter, født ca. 1727
b. Karen Hansdatter, født ca. 1730
c. Appelonne? Hansdatter, født ca. 1733
d. Anne? Hansdatter, født ca. 1739
e. Hans Hansen

Tabel 12
Rasmus Erichsen
enkemand, Engeldrup
død 1742
gift med … …
a. Peder Rasmussen, født ca. 1725
b. Anne Rasmusdatter, født ca. 1727

Tabel 13
Niels Jensen
gårdmand, Grindløse
død 1742
gift med
Karen Ibsdatter
død 1740
gift med
Kirsten Mortensdatter (se tabel 14)
a. Anna Nielsdatter, født ca. 1718
b. Jeppe Nielsen, født ca. 1738, begr 20 sep 1747

Tabel 14
Rasmus Hansen (født i Grindløse)
gårdmand, Grindløse
gift med
Kirsten Mortensdatter (se tabel 13)
død 1750
a. Maren Rasmusdatter, født ca. 1745
b. Niels Rasmussen, født ca. 1748

Tabel 15
Anders Knudsen
Grindløse
født ca. 1714
trol 7 apr, gift 22 okt 1749 med
Karen Jensdatter (fra Grindløse)
begr 5 apr 1750
trol 2 maj, gift 11 sep 1750 med
Karen Andersdatter (af Engeldrup)
født ca. 1720
a. dødfødt barn begr 31 mar 1750
b. Knud Andersen, døbt 25 apr 1751……………………………………………………………………………………………200
c. Karen Andersdatter, døbt 19 maj 1754
d. dødfødt barn 8 jul 1759
e. dødfødt barn 23 nov 1760

Tabel 16
Anders ladefoged
Egense
begr 5 apr 1778, 85
gift
h.h. begr feb-mar 1750
gift med
Mette Madsdatter
begr 7 jun 1778, 75
a. Lars Andersen, døbt 1 maj 1746
b. dødfødt barn 14 mar 1751

Tabel 17
Anders Madsen
Vesterby
begr 14 sep 1755, 61?
gift med
4.a. Anna Jensdatter
død før 1747
gift med
… …
a. Anna Andersdatter, født ca. 1725
b. Mads Andersen, født ca. 1727
c. Karen Andersdatter, født ca. 1736
d. Kirsten Andersdatter, født ca. 1738
e. Anna Andersdatter, døbt 7 aug 1746
f. Knud Andersen, døbt 5 jun 1749

Tabel 18
Anders Nielsen (FT87: Grindløse 25.)
indsidder, Grindløse
født ca. 1729
trol 22 jan, gift 18 apr 1755 med
Anne Bendixdatter (af Grindløse)
født ca. 1733
a. Maren Andersdatter, døbt 14 dec 1755, begr 28 maj 1780, 24
b. Anne Andersdatter, døbt 28 okt 1759
c. Karen Andersdatter, døbt 26 dec 1761, begr 27 maj 1787, 24
d. Niels Andersen, døbt 27 okt 1765
e. Anders Andersen, døbt 10 sep 1769

Tabel 19
Anders Pedersen
Engeldrup
begr 14 sep 1746
gift
a. datter begr 9 sep 1747, 20
b. Lars Andersen, døbt 20 mar 1746

Tabel 20
Anders Thomasen (FT87: Grindløse 39.)
indsidder, Grindløse
født ca. 1701
trol 18 mar, gift 23 apr 1750 med
Appelone Andersdatter (af Grindløse)
født ca. 1707
a. Anders Andersen, døbt 31 jan 1751, begr 3 jan 1768

Tabel 21
Bertel Hansen
Grindløse
gift med
Anne Andersdatter
født ca. 1710
a. Karen Bertelsdatter, døbt 6 feb 1746
b. Maren Bertelsdatter, døbt 25 aug 1748
c. Hans Bertelsen, døbt 18 jun 1752…………………………………………………………………………………………….152

Tabel 22
Lars Rasmussen (FT87: Grindløse 51.)
husmand, hjulmand, Grindløse
født ca. 1752
trol 13 okt, gift 8 nov 1786 med
Maren Hansdatter (af Grindløse)

Tabel 23
Christen Erichsen
bødker, Engeldrup
gift med
Karen Madsdatter
begr 23 maj 1767, 57
a. Maren Christensdatter, født ca. 1746
b. Anne Christensdatter, døbt 16 apr 1747
c. Margaretha Christensdatter, døbt 24 jun 1750
d. Karen Christensdatter, døbt 15 jul 1753

Tabel 24
Christen Madsen (ved brylluppet landsoldat)
Grindløse
trol 17 jun, gift 21 jul 1747 med
Anna Hansdatter, enke af Engeldrup (FT87: Grindløse 2.)
født ca. 1702
a. Christian Christensen, døbt 3 sep 1747
b. Else Christensdatter, døbt 27 jul 1749
c. Hans Christensen, døbt 26 dec 1751
søn begr 9 apr 1752

Tabel 25
Hans Andersen
Grindløse
gift
a. Niels Hansen, døbt 26 nov 1752, begr 3 dec 1752

Tabel 26
Hans Clausen
Egense
begr sep 1771, 74
gift med
Margrethe Laursdatter
begr 26 dec 1772, 69 (død i Vesterby)
a. Niels Hansen, født ca. 1739
b. Jørgen Hansen, døbt 5 feb 1747, begr 8 okt 1747
c. datter begr 15 nov 1750

Tabel 27
Hans Hansen
Egense
død jan 1761
gift med
Maren Olufsdatter
a. Jørgen Hansen, født ca. 1726, 1761: boende i Bårdesø
b. Karen Hansdatter, født ca. 1730, gift med Laus Hansen i Højrup
c. Hans Hansen, født ca. 1733, død nov 1761
d. Anne Hansdatter, født ca. 1736
e. Maren Hansdatter, født ca. 1740
f. Ole Hansen, døbt 10 okt 1745
g. Niels Hansen, døbt 20 okt 1748

Tabel 28
Hans Jensen
gårdmand, Grindløse
gift
a. Jens Hansen, døbt 18 jun 1756
b. Jens Hansen, døbt 28 aug 1757
c. Maren Hansdatter, døbt 24 okt 1759, begr 11 nov 1759

Tabel 29
Hans ladefoged
på Jerstrup
gift
a. Anne Cathrine Hansdatter, døbt 23 okt 1746
b. Anna Cathrine Hansdatter, døbt 24 nov 1748

Tabel 30
Hans ladefoged
Grindløse
gift
a. pigebarn, begr 24 dec 1747
b. dødfødt barn 20 maj 1751
c. Anders Hansen, døbt 2 jul 1752
d. Hans Hansen, døbt 5 jan 1756

Tabel 31
Hans Pedersen
husmand, Grindløse
gift
a. Peder Hansen, døbt 17 okt 1751
b. Maren Hansdatter, døbt 16 mar 1755
c. Laurits Hansen, døbt 17 jun 1759

Tabel 32
Hans Sørensen (født i Egense)
gårdmand, Egense
begr 9 nov 1763, 50
gift med
Maren Jensdatter (se tabel 143)
a. Jens Hansen, født ca. 1745
b. Anders Hansen, døbt 4 jun 1747
c. Maren Hansdatter, født ca. 1749
d. Søren Hansen, døbt 9 apr 1752 – død
e. Anne Hansdatter, født ca. 1754

Tabel 33
Hans Thomesen
Vesterby
begr 29 feb 1768, 51
gift med
Karen Rasmusdatter (se tabel 145)
a. Thomas Hansen, døbt 17 mar 1748
b. Rasmus Hansen, døbt 20 dec 1750, begr 19 jan 1755
c. Jeppe Hansen, døbt 18 mar 1753
d. Karen Hansdatter, døbt 11 feb 1757……………………………………………………………………………………….194
e. Rasmus Hansen, døbt mar-apr 1760

Tabel 34
Jacob Jørgensen
møller i Kragelunds mølle
begr 24 jul 1765, 52
trol 12 apr, gift 17 jun 1746 med
Karen Madsdatter (af Egense)
a. Jørgen Jacobsen, døbt 28 apr 1748………………………………………………………………………………………….117

Tabel 35
Jacob Rasmussen (FT87: Engeldrup 7.)
husmand, tømmermand, Engeldrup
født ca. 1730
gift med
Dorthe Rasmusdatter
født ca. 1723
a. Anne Margrethe Jacobsdatter, døbt 21 aug 1757
b. Rasmus Jacobsen, døbt 14 nov 1762, begr 8 nov 1767
c. Johanne Margrethe Jacobsdatter, døbt 9 okt 1768, væverske

Tabel 36
Jens Hansen
Vesterby
begr 28 feb 1768, 68
gift med
Karen Knudsdatter (se tabel 80)
begr 7 apr 1756, 74
trol 6 dec 1756, gift 29 apr 1757 med
Anne Christensdatter (af Kragelunds mølle) (se tabel 146)
begr 15 maj 1772, 46
a. Karen Jensdatter, døbt 18 sep 1757
b. Christen Jensen, født ca. 1758
c. Bertel Jensen, født ca. 1761
d. Jeppe Jensen, døbt 2 feb 1763
e. Johanne Jensdatter, døbt 11 aug 1765
f. Jacob Jensen, døbt 13 dec 1767

Tabel 37
Jens Jørgensen
Vesterby
begr 14 maj 1761, 41
gift
h.h. begr 3 maj 1761, 48
a. Maren Jensdatter, døbt 21 jan 1748
b. Jørgen Jensen, døbt 12 okt 1749
c. Dorthe Jensdatter, døbt 29 aug 1751

Tabel 38
Jeppe Erichsen
Grindløse
begr 15 jun 1767, 41
trol 26 nov 1753, gift 8 feb 1754 med
Bodil Ottesdatter (af Grindløse)
begr 30 maj 1760, 33
trol 18 jun, gift 8 okt 1760 med
Lene Andersdatter (af Grindløse)(se tabel 99)
a. Karen Jeppesdatter, døbt 15 apr 1754
b. Erich Jeppesen, døbt 5 apr 1756, begr 9 dec 1759
c. Otte Jeppesen, hjemmedøbt 3 apr 1758, begr 9 apr 1758
d. Niels Jeppesen, døbt 14 mar 1759
e. Bodil Jeppesdatter, døbt 27 sep 1761
f. Kirsten Jeppesdatter, hjemmedøbt 4 dec 1763
g. Erich Jeppesen, døbt 15 dec 1765, begr 12 jan 1766
h. Anders Jeppesen, døbt 28 dec 1766

Tabel 39
Johan skræder
Egense
gift
a. Peder Otte? Johansen, døbt 10 dec 1758

Tabel 40
Juchum Nielsen
Grindløse
begr 18 jun 1779, 55
trol 29 dec 1752, gift 16 feb 1753 med
Mette Jørgensdatter (af Engeldrup)(se tabel 197)
født ca.1729
a. Anne Jukumsdatter, døbt 28 okt 1753…………………………………………………………………………………….198
b. Karen Jukumsdatter, døbt 15 dec 1754
c. Niels Jukumsen, døbt 29 nov 1756
d. Jørgen Jukumsen, døbt 11 feb 1759
e. Peder Jukumsen, døbt 21 sep 1760
f. Maren Jukumsdatter, døbt 20 maj 1762
g. Hans Jukumsen, døbt 4 mar 1764
h. Appelone Jukumsdatter, døbt 2 mar 1766
i. Lars Jukumsen, døbt 26 jun 1768
j. Kirsten Jukumsdatter, døbt 8 apr 1772, begr 3 maj 1772
k. Kirsten Jukumsdatter, døbt 30 maj 1773

Tabel 41
Jørgen Hansen (født i Egense)
Egense
begr 17 jan 1779, 60
gift med
Karen Andersdatter
a. for tidlig født pigebarn begr 27 apr ell 22 jun 1755
b. Maren Jørgensdatter, døbt 12 apr 1756
c. Hans Jørgensen, døbt 12 okt 1760

Tabel 42
Jørgen Jensen
hjulmand Grindløse
gift med
Maren Hansdatter
begr 27 maj 1763, 53
a. Anna Jørgensdatter, født ca. 1736
b. Kirsten Jørgensdatter, født ca. 1739
c. Margrethe Jørgensdatter, født ca. 1741
d. Jens Jørgensen, født ca. 1745
e. Maren Jørgensdatter, født ca. 1748
f. Hans Jørgensen, døbt 18 okt 1750
søn begr 1 jul 1763
datter begr 2 okt 1763

Tabel 43
Jørgen Jensen
Grindløse
gift
a. Maren Jørgensen, døbt 15 okt 1747
datter begr 10 okt 1763
datter begr maj-jun 1768

Tabel 44
Jørgen Larsen (ved brylluppet landsoldat) (FT87: Egense 16.)
husmand, Egense
født ca. 1717
trol 7 okt, gift 15 nov 1747 med
Karen Rasmusdatter (af Egense)
født ca. 1717
a. Rasmus Jørgensen, døbt 8 sep 1748
b. Lars Jørgensen, døbt 8 aug 1751
c. Anders Jørgensen, døbt 26 nov 1752
d. Karen Jørgensdatter, døbt 4 maj 1755
e. Peder Jørgensen, døbt 9 apr 1758
f. Marie Jørgensdatter, døbt 9 apr 1758, begr 14 maj 1758
g. Hans Jørgensen, døbt 1 nov 1761
barn begr 17 jan 1762

Tabel 45
Jørgen Nielsen (FT87: Grindløse 9.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1721
trol 21 okt, gift 29 nov 1752 med
Johanne Hansdatter (af Grindløse)
født ca. 1720
a. Hans Jørgensen, døbt 28 sep 1755
b. Jørgen Jørgensen, døbt30 maj 1757
c. Niels Jørgensen, døbt 20 jan 1754

Tabel 46
Jørgen Pedersen
Engeldrup
gift
a. Anders Jørgensen, døbt mar-apr 1748
b. Maren Jørgensdatter, døbt 27 sep 1750
c. Peder Jørgensen, døbt 1 apr 1753

Tabel 47
Jørgen skrædder
Grindløse
gift
a. Maren Jørgensdatter, døbt 20 feb 1752
b. Marie Jørgensdatter, døbt 30 sep 1753
c. Jens Jørgensen, døbt 12 okt 1755
d. Karen Jørgensdatter, døbt 20 aug 1758
e. Cathrine Jørgensdatter, døbt 31 mar 1766