Forord
Data på denne side er oprindelig indsamlet af Steen Rasmussen og kan læses her i deres oprindelige form, jeg har valgt og linke mellem de enkelte indivier hvor de optræder som børn og voksne og for kvindernes vedkommende desuden hvis indgår i mere end et ægteskab i sognet, det er min plan på sigt og konvertere alt Steens materiale om Skam herred til html format, så det bliver muligt for mig og linke på tværs af sognene. Desuden vil der også blive link til mit eget site og eventuelle aner og efterkommere i sognet.

skam herred

Navneregister til familietabeller

  • voksne
  • Børn

Familie-tabeller

Tabel 1
Jesper Rasmussen
Nørreby
død sep 1683
gift med
Kirsten Knudsdatter (se tabel 23)
a. Jørgen Jespersen, født ca. 1670
b. Rasmus Jespersen, født ca. 1673
Tabel 2
A ders …
Nørreby
gift med
Barbara Hansdatter (se tabel 25)
død sep 1683
a. Niels Andersen
b. Anders Andersen
c. Ennelene? Andersdatter
Tabel 3
Jørgen Christensen
Nørreby
død 1684
gift med
Kirsten Sørensdatter (se tabel 27)
Tabel 4
Anders Pedersen
Nørreby
død jul 1691
gift med
Maren Larsdatter (se tabel 17)
a. Anne Andersdatter, født ca. 1679
b. Lars Andersen, født ca. 1683
Tabel 5
27A ders …
Nørreby
gift med
Johanne Andersdatter (se tabel 26)
død jul 1693
a. Christen Andersen, født ca. 1663
b. Maren Andersdatter, født ca. 1667
Tabel 6
Mads Hansen
Nørreby
død mar 1696
gift med
Dorthe Christensdatter
a. Anne Madsdatter, født ca. 1664
b. Christen Madsen, født ca. 1669
c. Anders Madsen, født ca. 1673
Tabel 7
Povl …
Nørreby
gift med
Anne Nielsdatter (se tabel 24)
død jun 1697
a. Peder Povlsen, 1697 bosiddende i Engeldrup
b. Niels Povlsen, 1697 bosiddende i Grindløse
Tabel 8
Christen Ibsen
Nørreby
død jul 1698
gift med
Karen Larsdatter
Tabel 9
Søren Nielsen
Nørreby
gift med
Anne Madsdatter
28død jul 1698
Tabel 10
Anders Andersen
Nørreby
død apr 1699
gift med
Gertrud Rasmusdatter
a. Kirsten Andersdatter, født ca. 1682
b. Maren Andersdatter, født ca. 1686
c. Anders Andersen, født ca. 1687
d. Rasmus Andersen, født ca. 1689
Tabel 11
Jens Hansen
Nørreby
gift med
Maren Ibsdatter (se tabel 28)
død dec 1699
a. Hans Jensen bor 1699 i Jersøre
b. Jep Jensen bor 1699 i Ganløse
c. Johanne Jensdatter, gift med Niels Mouritsen i Rue
d. Karen Jensdatter: søn Jens Knudsen, far Knud Jørgensen, Fremmelev
Tabel 12
Jørgen Hansen
Nørreby
død jun 1705
gift med
Apelone Sørensdatter
a. Jesper Jørgensen fæster gården
b. Maren Jørgensdatter, født ca. 1679
Tabel 13
Albert Pedersen
gårdmand, Nørreby
gift med
Maren Bertelsdatter
død jun 1705
29a. Gertrud Albertsdatter
b. Bertel Albertsen.........................................................................................................................108
Tabel 14
Jørgen Rasmussen
Nørreby
død jul 1705
gift med
Anne Jensdatter
a. Anne Jørgensdatter, født ca. 1686
b. Rasmus Jørgensen, født ca. 1693
c. Jens Jørgensen, født ca. 1695
d. Anne Jørgensdatter, født ca. 1698
Tabel 15
Bernt Hansen
Klinte
gift med
Anne Pedersdatter

Tabel 16
Lars Rasmussen
Nørreby
død nov 1707
gift med
Karen Olufsdatter
a. Maren Larsdatter


Tabel 17
Jørgen Jespersen
Nørreby
død aug 1709
gift med
Maren Larsdatter (se tabel 4)


Tabel 18
Niels Knudsen
30Nørreby
død aug 1709
gift med
Kirsten Hansdatter
a. Hans Nielsen har fæstet gården.

Tabel 19
Hans Hansen
Nørreby
død jun 1713
gift med
Maren Knudsdatter
a. Kirste Ha sdatter, født a.
……………………………………………………………………………………………..
b. Hans Hansen, født ca. 1684 fæster gården 1713

Tabel 20
Jep Pedersen
Nørreby
død jul 1713
gift med
Maren Mortensdatter
a. Gertrud Ibsdatter, født ca. 1699
b. Anne Ibsdatter, født ca. 1701
c. Barbara Ibsdatter, født ca. 1703
d. Christen Ibsen, født ca. 1705
e. Karen Ibsdatter, født ca. 1707
f. Johanne Ibsdatter, født ca. 1709
g. Kirsten Ibsdatter, født ca. 1712


Tabel 21
Christen Andersen
Nørreby
død maj 1714
gift med
Mette Ibsdatter

Tabel 22
Povl Rasmussen
Nørreby
død maj 1714
gift med
Maren Olufsdatter
a. Kirste Povlsdatter ………………………………………………………………………………………………………………..

Tabel 23
Jørgen Jørgensen
Nørreby
gift med
Kirsten Knudsdatter (se tabel 1)
død aug 1716


Tabel 24
Christen Ibsen
gift med
Anne Nielsdatter (se tabel 7)
død jun 1697


Tabel 25
Povl Rasmussen
gift med
Barbara Hansdatter (se tabel 2)
død sep 1683


Tabel 26
Anders Christensen
gift med
Johanne Andersdatter (se tabel 5)
død jul 1693


Tabel 27
Søren Nielsen
gift med
Kirsten Sørensdatter (se tabel 3)

Tabel 28
Lars Rasmussen
gift med
Maren Ibsdatter (se tabel 11)
død dec 1699
Tabel 29
Knud Ottesen
Jersore
gift med
19.a. Kirsten Hansdatter
født ca.1683
Tabel 30
Niels Knudsen
Nørreby
gift med
22.a. Kirsten Povlsdatter
Tabel 31
Jørgen smed
Nørreby
gift med
Maren Andersdatter
Tabel 32
Peder Martensen
Nørreby
død feb 1723
gift med
Birthe Henrichsdatter
a. Jesper Pedersen
b. Karen Pedersdatter, gift med Anders Sørensen i Tørresø
c. Jens Pedersen
d. Albert Pedersen
Tabel 33
Christen Madsen
Nørreby
gift med
Kirsten Bertelsdatter
33død jan 1725
a. Mads Christensen, født ca. 1709
b. Dorthe Christensdatter, født ca. 1711
c. Anders Christensen, født ca. 1713
d. Christen Christensen, født ca. 1715
e. Maren Christensdatter, født ca. 1722
Tabel 34
Peder …
død
gift med
Anne Stephensdatter (se tabel 35)
Jersore
død 1725
a. Ole Pedersen, født ca. 1709, 1725 udi boen
Tabel 35
Jep Christensen
Jersore
gift med
Anne Stephensdatter (se tabel 34)
Jersore
død 1725
Tabel 36
Niels Christensen
husmand, Jersore
begr 12 sep 1762
gift med
Sophia Mortensdatter
død apr 1725
gift med
Karen Hansdatter (se tabel 44)
død 1737
gift med
Charlotte Pedersdatter
begr 23 apr 1747
gift med
Anna Laursdatter (se tabel 45)
a. Anne Nielsdatter, født a.
……………………………………………………………………………………………….
b. Christen Nielsen, født ca. 1738
34c. Sophia Nielsdatter, født ca. 1739
d. Peder Nielsen, født ca. 1741
e. Jørgen Nielsen, døbt 19 jul 1744 - død
f. Lars Nielsen, hjemmedøbt 4 feb 1750, begr 15 feb 1750
g. Karen Nielsdatter, døbt 2 apr 1752, begr 23 feb 1755
h. Lars Nielsen, døbt 2 jul 1755……………………………………………………………………………………………………
Tabel 37
Rasmus Andersen
Nørreby
død jan 1725
gift med
Anna Catharina Mathiasdatter (se tabel 38)
a. Anne Rasmusdatter, født ca. 1721
b. Giertrud Rasmusdatter, født ca. 1723
Tabel 38
Hans Rasmussen
Nørreby
gift med
Anna Catharina Mathiasdatter (se tabel 37)
død jul 1725
Tabel 39
Hans Pedersen
gårdmand, Nørreby
begr 5 feb 1751, 65
gift med
Anna Lauritzdatter
død feb 1725
gift med
Maren Hansdatter (se tabel 102)
a. Anna Hansdatter……………………………………………………………………………………………………………………..
b. Johanne Hansdatter, gift med Hans Erichsen i Norup
Tabel 40
Christen Jørgensen
gårdmand, Klinte
begr 24 jan 1749, 90
35gift med
Karen Lauridsdatter
død apr 1733
gift med
Maren Ibsdatter
begr 29 feb 1748, 55
trol 26 mar, gift 29 jul 1748 med
Anne Bertelsdatter (fra Hårslev)(se tabel 57)
Tabel 41
Jørgen Hansen
Klinte
gift med
Johanne Pedersdatter
død sep 1733
gift med
Maren Jørgensdatter
død jul 1734
Tabel 42
Søren Nielsen
Nørreby
død jul 1734
gift med
Anna Jeppesdatter
død jul 1734
Tabel 43
Hans Nielsen
Nørreby
død jul 1734
gift med
Beate Laursdatter
død jul 1734
Tabel 44
Christen Albrechtsen
Jersore
død
gift med
Karen Hansdatter (se tabel 36)
død jan 1737
36a. Hans Christensen, 1737: gift og bor her i boen
b. Ellen Christensdatter, født ca. 1705
c. Maren Christensdatter, født ca. 1707
d. Giertrud Christensdatter, født ca. 1708
Tabel 45
Knud Johansen (fra Nørreby)
indsidder, Jersore
trol 21 dec 1762, gift 11 maj 1762 med
Anne Larsdatter (se tabel 36)
Tabel 46
Peder …
Jersore
gift med
Maren Christensdatter (se tabel 47)
død mar 1737
a. Maren Pedersdatter, født a.
………………………..………………………………………………………………..
Tabel 47
Knud Nielsen (gamle)
Jersore
begr 7 feb 1748
gift med
Maren Christensdatter (se tabel 46)
død mar 1737
Tabel 48
Jens Henningsen (født i Nr. Esterbølle, Sandager)
gårdmand, Nørreby
begr 19 sep 1746
gift med
Apolone Mortensdatter
død feb 1739
gift med
Kirsten Laursdatter (se tabel 104)
a. Maren Jensdatter, født ca. 1724
b. Karen Jensdatter, født ca. 1726
c. Anna Jensdatter, født ca. 1728
37d. Morten Jensen, født ca. 1729
e. Henning Jensen, født ca. 1733
f. Anders Jensen, født ca. 1735
g. Niels Jensen, født ca. 1737
h. Laurs Jensen, født ca. 1741, gårdmand i Egense
i. Abelone Jensdatter, gift med Christen Madsen, Eilskov
Tabel 49
Laurs Ottesen
Nørreby
død maj 1722
gift med
Anne Jørgensdatter (se tabel 50)
død mar 1744
a. Otto Laursen, boede og døde i Grindløse
b. Jørgen Laursen
c. Knud Laursen
d. Jep Laursen
e. Karen? Laursdatter
f. Anne Laursdatter
g. Ellen Laursdatter
h. Kirsten Laursdatter, født ca. 1714
Tabel 50
Knud Hansen
gårdmand, Nørreby
begr 16 jun 1759
gift med
Anne Jørgensdatter (se tabel 49)
begr 8 mar 1744
gift 6 jul 1744 med
Maren Nielsdatter (se tabel 105)
Tabel 51
Jesper Jørgensen
Nørreby
gift med
Kirsten Nielsdatter
Tabel 52
Peder Eriksen
38Jersore
begr 2 mar 1760
gift med
Karen Hansdatter
Tabel 53
Adser Knudsen
gårdmand, Nørreby
begr 24 nov 1771, 72
gift med
Maren Nielsdatter
begr 5 apr 1754
trol 3 maj, gift 10 jul 1754 med
Maren Knudsdatter (fra Esterbølle)
begr aug 1778, 62 (døde hos sin datter i Egense)
a. Knud Adsersen, født ca. 1737
b. Niels Adsersen, født ca. 1740, begr 19 jun 1767, 27
c. Ha s Adserse , født a.
…………………………………………………………………………………………………..
d. dødfødt barn 21 sep 1746
e. Anders Adsersen, døbt 22 okt 1747
f. Anne Adsersdatter, født ca. 1751
g. Jens Adsersen, hjemmedøbt 31 mar 1754, begr 5 apr 1754
h. Knud Adsersen, døbt 15 jun 1755, begr 22 aug 1755
Tabel 54
Anders Christensen
gårdmand, Nørreby
begr 5 apr 1779, 72
gift
a. Kirsten Andersdatter, født ca 1743, gift med Hans Andersen i Bederslev
b. Maria Andersdatter, døbt 27 jun 1745, gift med Knud Nielsen i Vesterby
c. Mette Andersdatter, døbt 4 feb 1748……………………………………………………………………………………..
d. Christen Andersen, døbt 2 jul 1750…………………………………………………………………………………………
e. Anne Andersdatter, døbt 17 feb 1754
Tabel 55
Bertel Hendrichsen (født i Nørreby)
gårdmand, Klinte
begr 8 okt 1761, 49
gift 13 okt 1746 med
97.c. Maren Thomasdatter (se tabel 160)
født ca. 1716
39a. Anne Bertelsdatter, døbt 16 jul 1747………………………………………………………………………………………
b. Kirsten Bertelsdatter, døbt 22 nov 1750
c. Hendrich Bertelsen, døbt 10 feb 1754
en datter begr 7 sep 1755
Tabel 56
Christen Christensen
Klinte
trol 22 mar, gift 25 jun 1746 med
Kirsten Bendixdatter (af Klinte)
begr 22 jan 1778, 66
a. Kirsten Christensdatter, døbt 29 jan 1747
Tabel 57
Christen Hansen (født i Melby)
gårdmand, Klinte
begr feb 1786, 68
trol 24 feb, gift 11 jul 1749 med
Anne Bertelsdatter (se tabel 40)
begr 14 jul 1785, 70
a. Anna Christensdatter, døbt 30 nov 1749, begr 8 apr 1778, 28
b. Christen Christensen, døbt 9 jan 1752, begr 10 jun 1778, 26
c. Hans Christensen, døbt 28 apr 1754, begr 16 jun 1754
d. Jeppe Christensen, døbt 25 jul 1756
Tabel 58
Jesper Laursen
Nørreby
død efter 1748
gift med
… …
a. Kare Jespersdatter………………………………………………………………………………………………………………..
Tabel 59
Christen Madsen (af Ore) (FT87: Jersore 10.)
40gårdmand, Jersore
født ca. 1717
trol 6 mar, gift 28 jul 1752 med
Margrethe Jespersdatter (af Ore)
født ca. 1727
a. Mads Christensen, døbt 10 dec 1752
b. Maren Christensdatter, døbt 11 nov 1753, gift med husmand Anders Pedersen i Nærå
c. Anne Christensdatter, døbt 14 dec 1755………………………………………………………………………………….
d. Anne Kathrine Christensdatter, døbt 22 jan 1758, begr 26 dec 1759
e. Jesper Christensen, døbt 3 aug 1760……………………………………………………………………………………….
f. Kirsten Christensdatter, døbt 16 okt 1763
g. Karen Christensdatter, døbt 5 nov 1769
Tabel 60
Christian Jensen (ved brylluppet landsoldat)
Jersore
trol 27 okt, gift 11 dec 1752 med
Maren Hansdatter (af Ore)
a. Jens Christiansen, døbt 8 jul 1753
b. Karen Christiansdatter, døbt 8 jul 1753, begr 12 jan 1755
c. Karen Christiansdatter, døbt 21 dec 1755
d. Hans Christiansen, døbt 8 apr 1758
Tabel 61
Claus Madsen (født i Grindløse)
husmand, Nørreby
begr 21 jul 1762
trol 17 feb, gift 13 apr 1749 med
Maren Jensdatter (af Nørreby)
begr 21 jul 1762
a. Mads Clausen, døbt 5 okt 1749
b. Jens Clausen, døbt 4 jun 1752
c. Maren Clausdatter, døbt 24 jun 1761
Tabel 62
Giøde Hansen (født i Nørreby)
gårdmand, Nørreby
begr 11 mar 1768, 54
gift med
Maren Jespersdatter (se tabel 159)
41a. Jørgen Giødesen, født ca. 1751……………………………………………………………………………………………….
b. Anne Cathrine Giødesdatter, døbt 16 jan 1752 (født i Ore)
c. Hans Giødesen, døbt 12 jan 1755……………………………………………………………………………………..…….
d. Karen Giødesdatter, døbt 5 sep 1756
e. Jesper Giødesen, døbt 28 jan 1759
f. Jens Giødesen, døbt 29 maj 1763, begr 4 jul 1786, 22
g. Giertrud Cathrine Giødesdatter, døbt 21 dec 1766
Tabel 63
Hans Christopher Jensen (af Grindløse)
Klinte
trol 12 feb, gift 29 apr 1751 med
Maren Larsdatter (af Klinte)
a. Jens Hansen, døbt 30 jan 1752
Tabel 64
Hans Erichsen
forpagter på Æbelø
gift
a. Erich Hansen, døbt 20 aug 1747
b. Anna Hansdatter, døbt 3 feb 1749
c. Peder Hansen, hjemmedøbt 22 mar 1751
Tabel 65
Hans Larsen (af Nørreby)
Nørreby
trol 10 jun, gift 2 nov 1754 med
Maren Hansdatter (af Nørreby)
a. Lars Hansen, døbt 29 aug 1757
b. Hans Hansen, døbt 2 feb 1760
c. Hendrich Hansen, døbt 20 maj 1762, begr 28 sep 1777, 15
Tabel 66
Hans Larsen
Jersore
begr 16 mar 1755
gift
a. Anne Hansdatter, døbt 11 feb 1746
42b. Lauritz Hansen, døbt 17 mar 1748
c. Kirsten Hansdatter, døbt 4 apr 1751
d. Jørgen Hansen, døbt 21 okt 1753
Tabel 67
Hans Rasmussen (født i Melby)
husmand, Nørreby
trol 29 jun, gift 7 sep 1755 med
Kirsten Andersdatter (af Nørreby)
a. Anders Hansen, døbt 21 mar 1759
b. Karen Hansdatter, døbt 18 nov 1764
Tabel 68
Hendrik Bendixen (af Nørreby) (ved brylluppet rytter)
Nørreby
trol 10 nov 1746, gift 3 jan 1747 med
Karen Jensdatter (af Nørreby)
a. barn begr 29 sep 1747
Tabel 69
Hieronimus Markusen (FT87: Nørreby 25.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1717
trol 16 jun, gift 27 sep 1751 med
100.b. Maren Hansdatter
født ca. 1715
a. Jens Hieronimussen, døbt 11 maj 1752……………………………………………………………………………………
b. Karen Hieronimusdatter, døbt 25 sep 1757……………………………………………………………………………..
c. Niels Hieronimussen, døbt 2 mar 1760, begr 25 dec 1760
Tabel 70
Jens Pedersen (af Nørreby) (ved brylluppet landsoldat)
husmand, Nørreby
begr 2 feb 1763
trol 17 okt, gift 23 nov 1753 med
Giertrud Hansdatter (af Nørreby) (se tabel 165)
a. Maren Jensdatter, døbt 17 mar 1754, gift med husmand Jørgen Hansen i Nr. Esterbølle
b. Anne Jensdatter, døbt 1 jan 1757
43Tabel 71
Jens Hansen
væver, Nørreby
trol 2 aug, gift 3 nov 1752 med
168.a. Karen Pedersdatter
begr 25 sep 1768
a. Cathrine Jensdatter, døbt 8 jul 1753
b. Maren Jensdatter, døbt 31 okt 1756
c. Giertrud Jensdatter, født ca. 1760
Tabel 72
Jeppe Larsen (født i Nørreby)
gårdmand, Nørreby
begr 11 aug 1758, 50
trol 3 maj, gift 7 jul 1747 med
58.a. Karen Jespersdatter
død 1748
gift med
Marie Hansdatter
død 1783
a. Karen Jeppesdatter, hjemmedøbt 10 nov 1749……………………………………………………………………….
b. Maren Jeppesdatter, døbt 21 nov 1751, begr 12 dec 1751
c. Hans Jeppesen, døbt 3 mar 1754, begr 10 aug 1755
d. Maren Jeppesdatter, døbt 12 sep 1756…………………………………………………………………………………..
Tabel 73
Juchum Juchumsen
Nørreby
begr 21 aug 1784, 82
gift
a. Maren Jukumsdatter 1778 gm Niels Anderen, Nørreby………………………………………………………….149
b. Morten Jokumsen, 1778: boende i Højrup
c. Jørgen Jokumsen 1778 boende i Nørreby
d. Kare Ju hu sdatter………………………………………………………………………………………………………………
og 171
e. Peder Juchumsem, døbt 5 mar 1747, begr 17 sep 1747
Tabel 74
Jørgen Larsen (FT87: Nørreby 42.)
44husmand, Nørreby
født ca. 1727
trol 12 okt, gift 9 nov 1757 med
Anne Madsdatter (af Nørreby)
begr 5 apr 1786, 53
trol 29 dec 1786, gift 19 jan 1787 med
Giertrud Pedersdatter (fra Grindløse)
født ca. 1755
a. Mads Jørgensen, døbt 29 jan 1758
b. Lauritz Jørgensen, døbt 20 jan 1760
c. Hans Jørgensen, døbt 13 dec 1767
d. Maren Jørgensdatter, døbt1 apr 1771
e. Appelone Jørgensdatter, døbt 4 feb 1776, begr 11 apr 1779, 3
Tabel 75
Knud Hansen
Nørreby
gift
a. Anna Knudsdatter, døbt 7 feb 1745
b. Kirsten Knudsdatter, døbt 12 nov 1747
c. Hans Knudsen, døbt 7 mar 1751
d. Appelone Knudsdatter, døbt 25 sep 1757
Tabel 76
Lars Hansen
Nørreby
begr 25 jul 1786, 87
gift med
Mette Pedersdatter
begr 25 feb 1748, 38
trol 3 maj, gift 12 jul 1748 med
Karen Hansdatter (se tabel 164)
a. Hans Larsen, født ca. 1735………………………………………………………………………………………………………
b. Peder Larsen, født ca. 1736, begr 27 jul 1766
c. Giertrud Larsdatter, født a.
……………………………………………………………………………………………
d. Karen Larsdatter, født ca. 1742
e. Niels Larsen, født 1745, jæger på Gyldensten
f. Oluf Larsen, døbt 27 jul 1749
g. Mette Larsdatter, døbt 12 mar 1752
Tabel 77
45
og107.b. Mads Berthelsen (født i Nørreby)
gårdmand, Nørreby
begr 9 jun 1776, 67
gift 17 okt 1746 med
Anne Ibsdatter (af Klinte)
begr 28 apr 1776, 67
a. Maren Madsdatter, døbt 29 okt 1747……………………………………………………………………………………..
b. Bertel Madsen, døbt 1 mar 1750
Tabel 78
Mathis Nielsen (født i Otterup)
husmand, Jersore
trol 3 jan, gift 26 mar 1755 med
Johanne Andersdatter (af Ore)
a. Anders Mathisen, døbt 4 jan 1756
b. Jens Mathisen, døbt 24 jun 1759, begr 8 nov 1772, 13
c. Niels Mathisen, døbt 27 jun 1762
d. Peder Mathisen, døbt 4 aug 1765
Tabel 79
Mathis Sørensen
Nørreby
begr 23 mar 1777, 70
gift med
Helvig Sophia Pedersdatter
begr 23 mar 1777, 70
a. Søren Mathiasen, født ca. 1735……………………………………………………………………………………………….
b. Kirste Mathiasdatter, født a.
……………………………………………………………………………………….
c. Anna Mathiasdatter, 1777: gift med Peder Andersen i Egense
d. Peder Mathiasen, født ca. 1743, 1777 tjener Peder Andersen i Egense
e. Olle Mathisen, døbt 21 jun 1744……………………………………………………………………………………………..
f. Johanne Mathisdatter, døbt 3 mar 1748…………………………………………………………………………………..241
g. Karen Mathisdatter, døbt 14 jan 1755……………………………………………………………………………………..
Tabel 80
Mathis væver
Nørreby
gift
a. Engelbreth Kirstine Mathisdatter, døbt 29 sep 1747
46Tabel 81
Mathis væver
Jersore
gift
a. Giertrud Mathisdatter, døbt 26 dec 1749
Tabel 82
Mikkel skomager
Nørreby
begr 27 feb 1771, 68
gift 21 okt 1744 med
Helvig Jacobsdatter
a. A ders Mikkelse , født a.
……………………………………………………………………………………………..
b. Michel Mikkelsen, døbt 26 nov 1747
c. Anne Marie Mikkelsdatter, døbt 11 mar 1750
d. Jacob Mikkelsen, døbt 26 nov 1752
e. Kirsten Mikkelsdatter, døbt primo 1756
Tabel 83
98.b. Morten Jørgensen
gårdmand, Jersore
født ca. 1725
begr 25 apr 1773, 50
trol 28 maj, gift 14 jul 1751 med
Maren Christophersdatter (af Nørreby)
begr 6 maj 1772, 52
trol 19 jun, gift 6 nov 1772 med
Maren Jensdatter (fra Ore)
begr 4 apr 1773, 26
a. Jørgen Mortensen, døbt 25 mar 1752, begr 1 jun 1752
b. Maren Mortensdatter, døbt 21 feb 1773, begr 17 mar 1773
Tabel 84
Niels Hansen
Jersore
gift
a. Hans Nielsen, døbt 3 maj 1744
b. Maren Nielsdatter, døbt 13 nov 1746, begr 5 nov 1747
47c. Maren Nielsdatter, døbt 7 jul 1748
d. Lars Nielsen, hjemmedøbt 17 apr 1750
Niels Hansens mindste datter i Ore begr 5 nov 1747
Tabel 85
Niels Hansen (fra Nørreby) (ved brylluppet landsoldat)
Jersore
trol 3 apr, gift 29 maj 1750 med
Birthe Thomasdatter (fra Ore)
a. Maren Nielsdatter, døbt 4 okt 1750
Tabel 86
Niels Jørgensen
husmand, Nørreby
gift
a. Lars Nielsen, døbt 10 sep 1747
b. Maren Nielsdatter, døbt 10 sep 1747
c. Jeppe Nielsen, døbt 22 nov 1750
Niels Jørgensens mindste barn af Nørreby begr 6 jan 1748
Niels Jørgensens barn af Nørreby begr 10 aug 1755
Tabel 87
Niels Madsen (fra Nørreby)
Nørreby
trol 9 okt, gift 10 nov 1747 med
Dorthe Hansdatter (fra Ringe)
begr 11 jul 1756
a. Mads Nielsen, døbt 12 dec 1745
b. Lars Nielsen, døbt 12 mar 1747, begr 19 mar 1747
c. Anne Nielsdatter, døbt 23 jun 1748
Tabel 88
Olle Hansen
Nørreby
gift
a. Jørgen Olesen, døbt 27 sep 1744
48Tabel 89
Oluf Hansen
Nørreby
gift
a. Hans Olufsen, døbt 11 feb 1749
b. Anne Olufsdatter, døbt 10 sep 1752
Tabel 90
Otte Pedersen
Nørreby
begr 15 maj 1767, 61
gift med
Karen Olesdatter
begr 6 jan 1786, 81
a. Karen Ottesdatter, født ca. 1736, gift med Anders Andersen i Bårdesø
b.Peder Ottesen, født ca.1738…………………………………………………………………………………………………….
c. Ole Ottesen, født ca. 1741……………………………………………………………………………………………………….
d. barn døbt 8 mar 1744
e. Anne Ottesdatter, døbt 19 dec 1745
f. Maren Ottesdatter, døbt 13 maj 1750
Tabel 91
Peder Giødesen
Jersore
begr 17 jun 1781, 70
gift med
Karen Pedersdatter
a. Karen Pedersdatter, døbt 5 dec 1745………………………………………………………………………………………
b. Kirsten Pedersdatter, døbt 9 dec 1753, begr 24 dec 1753
c. Maren Pedersdatter, døbt 28 sep 1749, gift med Jep Hansen i Melby
Tabel 92
Peder Hansen
husmand, Nørreby
gift
a. Ana Catharina Pedersdatter, døbt 19 jul 1744
49Tabel 93
Peder Madsen
Jersore
begr 1 maj 1785, 79
gift
a. Maren Pedersdatter, døbt 15 apr 1755, begr 24 jan 1779, 24
b. Mads Pedersen, døbt 16 jan 1757
c. Hans Pedersen, døbt 17 jun 1759
d. Karen Pedersdatter, døbt 17 jun 1759
e. Hans Pedersen, døbt 20 sep 1761
f. Anders Pedersen, døbt 5 aug 1764
g. Kirsten Pedersdatter, døbt 15 mar 1767
h. Anne Pedersdatter, døbt 1 jan 1770, begr 23 dec 1770, 1
Peder Madsens barn fra Ore begr 16 feb 1760
Tabel 94
99.a. Povel Nielsen
gårdmand, Nørreby
begr 4 sep 1785, 70
trol 19 nov 1753, gift 18 feb 1754 med
39.a. Anne Hansdatter (FT87: Nørreby 19.)
født ca. 1725
a. Niels Povelsen, døbt 12 dec 1756
b. Hans Povelsen, døbt 11 feb 1760
c. Knud Povelsen, døbt 8 dec 1765
Tabel 95
Søren Broge (FT87: Klinte 1.)
provst og præst til Klinte og Grindløse sogne
født ca. 1716
gift med
Anne Tamdrup
begr 1 feb 1787, 76½
a. steddatter Anne Sophie Krøyer, født ca. 1741, nedsat i Klinte kirke 30 maj 1783
b. Sophia Amalia Sørensdatter, døbt 2 maj 1747, gift 11 dec 1775 med Lars Struck
c. Susanne Kirstine Sørensdatter, døbt 4 sep 1748
d. Andrea Severine Sørensdatter, døbt 21 okt 1751
Tabel 96
50Svend Madsen
Nørreby
gift med
Anne Knudsdatter
begr 19 aug 1757
trol 19 sep, gift 31 okt 1757 med
Anne Jørgensdatter (af Nørreby)(se evt. tabel 129)
a. Anne Svendsdatter, døbt 24 sep 1758
b. Jørgen Svendsen, døbt 24 jun 1763
Tabel 97
Thomas Hansen
Klinte
død 1746
gift med
Kirsten Pedersdatter
begr 14 nov 1756, 74
a. Margaretha Thomasdatter, født ca. 1696
b. Anna Thomasdatter, født ca. 1702, gift med Jens Rasmussen i Hårslev
. Mare Tho asdatter, født a
…………………………………………………………………………………………….
d. Hans Thomasen, født ca. 1716
e. Jeppe Thomasen, født ca. 1719
f. Anna Thomasdatter, født ca. 1723
Tabel 98
Jørgen Mortensen
gårdmand, Jersore
begr 24 jan 1748, 65
gift med
Maren Jensdatter
begr 20 mar 1768
a. Margrete Jørgensdatter, født ca. 1722
b. Morte Jørge se , født a.
…………………………………………………………………………………………….. 3
Tabel 99
Niels Knudsen
gårdmand, Nørreby
død 1754
gift med
51Kirsten Povelsdatter
a. Povel Nielsen, født ca. 1720…………………………………………………………………………………………………….
b. Maren Nielsdatter, gift med gårdmand Knud Hansen i Nørreby (er det tabel 75?)næh mon
Tabel 100
Hans Hansen
Nørreby
gift med
Karen Jensdatter
død 1754
a. Kare Ha sdatter…………………………………………………………………………………………………………………….
. Mare Ha sdatter…………………………………………………………………………………………………………………...
Tabel 101
Knud Laursen
Nørreby
gift med
100.a. Karen Hansdatter
Tabel 102
Lars Pedersen (født i Egense, Grindløse sogn)(store)
gårdmand, Nørreby
begr 2 jun 1767, 57
trol 26 feb, gift 9 jul 1751 med
Maren Hansdatter (se tabel 39)
begr 8 maj 1768, 69
Tabel 103
Bertel Nielsen
smed, Klinte
gift
a. Karen Bertelsdatter, hjemmedøbt 14 aug 1757
b. Kirsten Bertelsdatter, døbt 14 dec 1760
c. Peder Bertelsen, hjemmedøbt 9 feb 1764, begr 1 apr 1764
d. Birte Bertelsdatter, døbt 23 nov 1766
Tabel 104
52Hans Josiasen
gårdmand, Nørreby
begr 5 feb 1786, 70
trol 22 okt, gift 25 nov 1746 med
Kirsten Laursdatter (se tabel 48)
begr 19 jul 1776, 78
trol 29 jul, gift 7 okt 1776 med
162.a. Marie Hansdatter (se tabel 219)
født ca. 1749
a. Josias Hansen, døbt 31 aug 1777
b. Hans Hansen, døbt 31 aug 1777
c. drengebarn, født ca. 1779, begr 20 maj 1784, 5
d. Peder Hansen, døbt 22 jun 1783
e. Anders Hansen, døbt 22 jun 1783, begr 13 jul 1783, 3 uger
Tabel 105
Peder Christensen (født i Skamby)
gårdmand. Nørreby
begr 17 sep 1762, 34
trol 28 jul, gift 8 okt 1759 med
Maren Nielsdatter (se tabel 50 og 161)
a. Knud Pedersen, døbt 27 dec 1760
Tabel 106
Peder Christophersen (født i Askeby, Særslev sogn)
gårdmand, Nørreby
begr 26 maj 1778, 50
trol 27 okt, gift 11 dec 1758 med
Maren Hansdatter
begr 21 sep 1783, 65
Tabel 107
Bertel Bertelsen
gårdmand, Nørreby
begr 10 mar 1748, 66
gift med
… …
begr 26 maj 1754, 80
a. Lars Bertelsen, begr 2 nov 1746
. Mads Berthelse …………………………………………………………………………………………………………………………
53Tabel 108
13.b. Bertel Albertsen
gårdmand, Nørreby
gift
børn 1705:
a. Henrik Bertelsen
b. Bertel Bertelsen
Tabel 109
Hans Jørgensen
Jersore
død 1731
gift med
46.a. Maren Pedersdatter (se tabel 110)
a. Peder Hansen, født ca. 1724, 1760: boende i Gonstrup/Gønstrup
b. Jørgen Hansen, født ca. 1727, 1760: boende i Nærå
c. Maren Hansdatter, født ca. 1730………………………………………………………………………………………………..
Tabel 110
Lars Nielsen
Jersore
begr 30 dec 1760, 59
gift med
46.a. Maren Pedersdatter (se tabel 109)
begr 4 maj 1760, 63
a. Anne Larsdatter, født ca. 17 ………………………………………………………………………………………………..
b. Hans Larsen, født ca. 1736, 1760: værende her i gården
c. Ingeborg Larsdatter, født ca. 1741, 1760: tjener Johann Andersen i Smidstrup
Tabel 111
Knud Nielsen (fra Oregaard)
Jersore
trol 5 maj, gift 30 jun 1751 med
Maren Hansdatter
Tabel 112
Rasmus Mathiasen
54Jersore
gift med
36.a. Anne Nielsdatter
født ca. 1723
Tabel 113
Niels Ibsen (FT87: Jersore 6.)
indsidder, Jersore
født ca. 1711
gift med
Anna Hansdatter
begr 18 jun 1762, 56
trol 7 jul, gift 1 okt 1762 med
Maren Frideriksdatter (i Ore)
født ca. 1731
a. Bodil Nielsdatter, født ca. 1739
Tabel 114
Otto Hansen (FT87: Nørreby 20.)
hjulmand, Nørreby
født ca. 1707
gift med
Maren Pedersdatter
begr 13 jan 1765
trol 11 feb, gift 11 mar 1765 med
Karen Hansdatter (fra Ore)
født ca. 1717
a. Anna Ottesdatter, født ca. 1735
b. Hans Ottesen, født ca. 1736
c. Karen Ottesdatter, født ca. 1741
Tabel 115
Peder Josiasen (FT87: Nørreby 26.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1733
trol 27 maj, gift 14 okt 1763 med
Johanne Ottosdatter
begr 24 dec 1768, 37
trol 16 jan, gift 20 feb 1769 med
55.a. Anne Bertelsdatter
døbt 16 jul 1747
55a. Johanne Pedersdatter, døbt 24 dec 1769, begr 6 jan 1771, 1
b. Johanne Pedersdatter, døbt 27 okt 1771, begr 10 mar 1779, 8
c. Bertel Pedersen, døbt 16 jan 1774
d. Maren Pedersdatter, døbt 27 maj 1776
e. Josias Pedersen, døbt 2 aug 1778, begr 21 apr 1779, ¾
f. dødfødt drengebarn 12 mar 1780
g. Josias Pedersen, døbt 8 apr 1781
h. Kirsten Pedersdatter, døbt 28 mar 1784
i. Johanne Pedersdatter, døbt 28 maj 1787
Tabel 116
Rasmus Jørgensen
Nørreby
begr 6 jul 1766
gift med
Maren Jespersdatter
begr 6 maj 1763
a. Jørgen Rasmussen, født ca. 1741
Tabel 117
Niels Hjeresen
Klinte
død 1743
gift med
Maren Hansdatter (se tabel 118)
Tabel 118
Rasmus Pedersen
gårdmand, Klinte
gift med
Maren Hansdatter (se tabel 117)
begr 29 maj 1764, 81
Tabel 119
Anders Andersen (FT87: Nørreby 37.)
husmand, Nørreby
født ca. 1731
gift med
Alhed Christiansdatter
født ca. 1738
56a. Anders Andersen, døbt 22 feb 1767
b. Friderik? Andersen, døbt 8 okt 1769
c. Anne Kirstine Andersdatter, hjemmedøbt 3 jun 1773, begr 6 jun 1773
d. Anders Andersen, døbt 31 jul 1774
drengebarn begr 28 mar 1779, 3½
e. Marie Kirstine Andersdatter, døbt 20 apr 1777
f. Kirsten Andersdatter, døbt 11 jul 1779
g. Anders Andersen, døbt 14 okt 1781
Tabel 120
Anders Hansen
Nørreby
trol 21 dec 1768, gift 13 mar 1769 med
Kirsten Hansdatter (fra Nørreby)
a. Anne Andersdatter, døbt 16 apr 1769
Tabel 121
Anders Larsen (fra Nørreby)
Nørreby
begr 12 maj 1763
trol 23 nov 1762, gift 21 feb 1763 med
Mette Mortensdatter, enke af Klinte
Tabel 122
Anders Larsen
Nørreby
gift med
… …
begr 26 apr 1761
trol 8 maj, gift 17 jul 1761 med
Giertrud Jenses (af Nørreby)
begr 19 aug 1762
Tabel 123
Claus Jensen
på Æbelø
begr 3 jul 1782, 64
trol 6 nov, gift 3 dec 1763 med
Anne Lucie Pedersdatter (fra Æbelø)(se tabel 218)
57a. Peder Clausen, døbt 4 mar 1764, begr 27 maj 1764
b. Bodil Clausdatter, døbt 22 mar 1767
c. Kirsten Clausdatter, døbt 28 jul 1771
d. Maren Clausdatter, døbt 7 aug 1774
e. Anne Marie Clausdatter, døbt 14 jan 1776, begr 28 jan 1776
Tabel 124
Erik Hansen (FT87: Jersore 14.)
husmand, Jersore
født ca. 1735
trol 16 jan, gift 22 mar 1765 med
Maren Hansdatter (i Ore)
født ca. 1735
a. Karen Eriksdatter, døbt 16 mar 1766
b. Kirsten Eriksdatter, døbt 25 okt 1767
c. to nyfødte børn, en dreng og en pige, begr 13 jan 1771
d. Hans Eriksen, døbt 1 nov 1772
e. Mads Eriksen, døbt 23 jun 1776
Tabel 125
Erich Olufsen (fra Ore)
Jersore
trol 9 sep, gift 9 okt 1761 med
Maren Larsdatter (fra Nørreby)
a. Karen Eriksdatter, døbt 10 jan 1762
Tabel 126
Hans Hansen (fra Nørreby)
Nørreby
trol 28 sep, gift 6 nov 1761 med
Karen Knudsdatter (fra Nørreby)
a. Giertrud Hansdatter, døbt 27 dec 1761
b. Karen Hansdatter, døbt 20 okt 1765
c. Niels Hansen, døbt 22 jan 1769
Tabel 127
Hans Jørgensen (i Klinte) (FT87: Klinte 2.)
gårdmand, Klinte
58født ca. 1734
trol 4 aug, gift 24 okt 1760 med
110.a. Anne Larsdatter (fra Ore)
født ca. 1734
a. Jørgen Hansen, døbt 6 jun 1762, begr 5 aug 1764
b. Maren Hansdatter, døbt 23 feb 1766, begr 21 okt 1770, 4½
c. Anne Hansdatter, døbt 26 feb 1769
d. Jørgen Hansen, døbt 13 dec 1772
e. Lars Hansen, døbt 22 mar 1775, begr 18 apr 1779, 4
Tabel 128
Hans Larsen (fra Jersore)(FT87: Jersore 3.)
gårdmand, Jersore
født ca. 1736
trol 26 sep, gift 21 nov 1760 i Grindløse med
Beate Sophie Hansdatter (fra Vesterby)
født ca. 1735
a. dødfødt barn 17 jan 1762
b. Maren Hansdatter, døbt 9 jan 1763
c. Hans Hansen, døbt 14 okt 1764
d. Lars Hansen, døbt 11 jan 1767
e. Jesper Hansen, døbt 9 apr 1769
f. Rasmus Hansen, døbt 25 jul 1773
g. Anne Hansdatter, døbt 18 okt 1778, begr 7 nov 1781, 3
Tabel 129
Hans Nielsen (fra Grindløse) (FT87: Nørreby 38.)
husmand, Nørreby
født ca. 1731
trol 31 maj, gift 5 nov 1765 med
Anne Jørgensdatter, enke fra Nørreby (se evt. tabel 96)
født ca. 1730
a. Svend Hansen, døbt 20 jul 1766
b. Karen Hansdatter, døbt 10 jun 1770
Tabel 130
Hans Ottosen (FT87: Nørreby 51.)
husmand og gør træsko, Nørreby
født ca. 1734
gift med
Karen Andersdatter
59født ca. 1731
a. Maren Hansdatter, døbt 26 feb 1764
b. Karen Hansdatter, døbt 20 apr 1768
c. Otte Hansen, døbt 8 jun 1777
Tabel 131
Hans skrædder
Nørreby
gift
a. barn, begr 1 nov 1765
b. Rasmus Hansen, døbt 8 feb 1767
Tabel 132
Hans væver
Nørreby
gift
a. Giertrud Hansdatter, døbt 9 mar 1760
Tabel 133
Hendrik skomager
Jersore
gift
a. Maren Hendriksdatter, døbt 28 okt 1753, begr 1 apr 1755
b. Karen Hendriksdatter, døbt 10 jul 1756
c. Maren Hendriksdatter, døbt 10 jul 1756
d. Mette Hendriksdatter, døbt 21 okt 1759
e. barn, begr 7 jun 1761
f. Mette Hendriksdatter, døbt 16 maj 1762
Tabel 134
Jens Hansen
Jersore
begr 8 apr 1773, 44
gift
a. Anne Elizabeth Jensdatter, døbt 1 aug 1756
b. Jørgen Jensen, døbt 6 aug 1758
c. Christen Jensen, døbt 7 dec 1760
60Tabel 135
Jens skrædder
Nørreby
gift
a. Dorthe Jensdatter, døbt 18 okt 1761
Tabel 136
Juchum Larsen
Nørreby
gift
a. Knud Jokumsen, døbt 17 jan 1762
b. Anne Jokumsdatter, døbt 27 nov 1763
Tabel 137
Jørgen Jukumsen (af Nørreby) (FT87: Nørreby 1.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1743
trol 28 okt, gift 25 nov 1768 med
Anne Nielsdatter (af Nørreby)
født ca. 1750
a. Maren Jørgensdatter, døbt 21 maj 1769
b. Niels Jørgensen, døbt 26 jan 1772, begr 29 mar 1772, 9 uger
c. Kirsten Jørgensdatter, døbt 7 feb 1773
d. Anne Jørgensdatter, døbt 1 mar 1775
e. Karen Jørgensdatter, døbt 12 mar 1777
f. Johanne Jørgensdatter, døbt 31 jan 1779
g. Niels Jørgensen, døbt 1 apr 1781
h. Juchum Jørgensen, døbt 19 okt 1783, begr 30 nov 1783
i. Juchum Jørgensen, døbt 19 jun 1785, begr 6 aug 1786, 1
j. dødfødt drengebarn 17 jun 1787
Tabel 138
Jørgen Jørgensen
Nørreby
gift
a. en søn døbt 2 okt 1763
b. Giertrud Jørgensdatter, døbt 26 okt 1766
61Tabel 139
Jørgen Rasmussen (født i Nørreby) (FT87: Nørreby 8.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1740
trol 14 jul, gift 13 okt 1769 med
77.a. Maren Madsdatter
døbt 29 okt 1747
begr 4 aug 1783, 35
gift med
Karen Jensdatter
født ca. 1759
a. Rasmus Jørgensen, døbt 29 okt 1769
b. Maren Jørgensdatter, døbt 12 jan 1772
c. Anne Jørgensdatter, døbt 18 sep 1774
Tabel 140
Knud Adtzersen (født i Nørreby) (FT87: Nørreby 2.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1736
trol 20 jun, gift 19 okt 1767 med
79.b. Kirsten Matthisdatter (af Nørreby)
født ca. 1737
a. Maren Knudsdatter, døbt 9 mar 1768
b. Anne Sophie Knudsdatter, døbt 2 sep 1770
c. Anne Knudsdatter, døbt 4 maj 1774, begr 10 mar 1779, 5
Tabel 141
Knud Hansen (FT87: Jersore 11.)
gårdmand, Jersore
født ca. 1739
gift med
Bodil Hansdatter
født ca. 1729
a. Hans Knudsen, døbt 18 jun 1767, begr 27 jan 1771, 3
b. Lars Knudsen, døbt 12 feb 1769, begr 29 maj 1783, 14
c. Hans Knudsen, døbt 25 okt 1772
Tabel 142
Knud Knudsen (FT87: Nørreby 17.)
62indsidder,Nørreby
født ca. 1723
gift med
Appelone Hansdatter
født ca. 1723
a. Knud Knudsen, hjemmedøbt 12 mar 1764
Tabel 143
Knud Larsen
Nørreby
død 1767
gift med
Karen Hansdatter
død 1761
trol 21 feb, gift 3 apr 1761 med
76.c. Giertrud Larsdatter (se tabel 158)
født ca. 1739
a. Anne Knudsdatter, født ca. 1744
b. Karen Knudsdatter, døbt 20 dec 1761, begr 12 maj 1762
c. Mette Knudsdatter, døbt 2 jul 1763, begr 23 sep 1764
d. Lars Knudsen, døbt 2 mar 1766
Tabel 144
Lars Christian
Nørreby
gift
a. Christian Larsen, døbt 16 jul 1769
Tabel 145
Lars Hansen
Jersore
gift
a. Johanne Larsdatter, døbt 7 maj 1769
Tabel 146
Lars Jensen
husmand, Nørreby
trol 11 nov, gift 16 dec 1763 med
63Maren Knudsdatter (af Nørreby)
a. Adzer Larsen, døbt 4 apr 1764, begr 23 dec 1764
b. Kirsten Larsdatter, døbt 6 okt 1765
c. Jens Larsen, døbt 11 sep 1768
Tabel 147
Lars Pedersen (af Nørreby)(gamle?)(lille)
Nørreby
trol 23 dec 1754, gift apr 1755 med
Kirsten Christensdatter (af Nørreby)
begr 11 sep 1774, 43
a. Christen Larsen, døbt 29 jul 1760
b. Karen Larsdatter, døbt primo 1763
c. Peder Larsen, døbt 24 jun 1767
Tabel 148
220.a. Mads Mortensen (fra Ore)
Jersore
begr 23 apr 1775, 36
trol 1 jun, gift 7 okt 1763 med
73.d. Karen Juchumsdatter (fra Nørreby)(se tabel 171)
a. Maren Madsdatter, døbt 21 mar 1764
b. Malene Madsdatter, døbt 10 feb 1765
c. Karen Madsdatter, døbt 1 jun 1766, begr 3 feb 1771, 4
d. Kirsten Madsdatter, døbt 28 aug 1768
e. Karen Madsdatter, døbt 28 jun 1772, begr 3 jun 1773, 1
f. Morten Madsen, døbt 27 nov 1774
Tabel 149
Niels Andersen (FT87: Nørreby 27.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1742
trol 7 okt, gift 4 nov 1768 med
73.a. Maren Jukumsdatter
begr 2 apr 1786, 44
trol 21 apr, gift 7 jun 1786 med
Anne Andersdatter (af Nørreby)
født ca. 1753
a. Juchum Nielsen, døbt 26 feb 1769, begr 16 apr 1770, 1
b. Anders Nielsen, døbt 28 jan 1770
64c. Margrethe Nielsdatter, døbt 5 maj 1771
d. Juchum Nielsen, døbt 13 mar 1774
e. Peder Nielsen, døbt 29 okt 1775, begr 12 jan 1777, 1
f. Maren Nielsdatter, døbt 28 sep 1777, begr 11 apr 1779, 1½
g. Maren Nielsdatter, døbt 1 aug 1779
h. Peder Nielsen, døbt 4 jun 1781
Tabel 150
Niels Jensen
forpagter på Æbelø
gift
a. Anne Nielsdatter, døbt 9 maj 1762
Tabel 151
Niels Madsen
Nørreby
gift
a. Karen Nielsdatter, døbt 13 jul 1760
Tabel 152
Niels Pedersen (FT87: Nørreby 47.)
husmand, tømmermand, Nørreby
født ca. 1737
trol 2 apr, gift 22 okt 1764 med
Anne Hansdatter (se tabel 215)
født ca. 1728
a. Peder Nielsen, døbt 6 jan 1765
b. Peder Matthis Nielsen, døbt 11 okt 1767, begr 29 sep 1768
c. Povel Nielsen, døbt 11 okt 1767, begr 17 apr 1768
d. Povel Nielsen, døbt 21 jul 1771
Tabel 153
Peder Marchusen (FT87: Nørreby 33.)
husmand, Nørreby
født ca. 1733
gift med
Birthe Sørensdatter
født ca. 1723
65a. Anne Pedersdatter, døbt 25 okt 1761, begr 11 nov 1761
b. Anne Pedersdatter, døbt 9 dec 1764
Tabel 154
Rasmus Pedersen Bruun
på Æbelø
trol 15 jul, gift 30 okt 1763 med
Karen Pedersedatter (på Æbelø)
a. Peder Rasmussen (Bruun), døbt 10 feb 1765
b. Anne Cathrine Rasmusdatter (Bruun), døbt 1 mar 1767
c. Kirsten Rasmusdatter (Bruun), døbt 2 feb 1770, begr 12 maj 1786, 16
d. Niels Rasmussen (Bruun), døbt 13 okt 1771
e. Albreth Rasmussen (Bruun), døbt 23 feb 1774
f. Andrea Margrethe Rasmusdatter (Bruun), døbt 18 jul 1779
Tabel 155
Rasmus Hansen (FT87: Nørreby 34.)
husmand, Nørreby
født ca. 1729
trol 3 jun, gift 30 sep 1763 med
Appelone Jensdatter (fra Nørreby)
født ca. 1732
a. Hans Rasmussen, døbt 1 nov 1764
b. Kirsten Rasmusdatter, døbt 25 dec 1768
Tabel 156
Rasmus Pedersen (af Klinte) (FT87: Klinte 3.)
gårdmand, Klinte
født ca. 1710
trol 15 jun, gift 9 okt 1764 med
Maren Olufsdatter (af Nørreby)
født ca. 1739
a. Maren Rasmusdatter, døbt 20 okt 1765, begr 1 nov 1765
b. Ole Rasmussen, døbt 22 feb 1767
c. Jørgen Rasmussen, døbt 24 jun 1770, begr 13 dec 1772, 2½
d. Jørgen Rasmussen, hjemmedøbt 9 mar 1780, begr 12 mar 1780, 3 dg
Tabel 157
Svend skrædder
66Nørreby
begr 14 sep 1764
gift
a. Anne Svendsdatter, hjemmedøbt 14 apr 1760
Tabel 158
79.a. Søren Matthisen
Nørreby
født ca. 1735
begr 6 jan 1778, 43
trol 28 nov, gift 21 dec 1767 med
76.c. Gertrud Larsdatter (se tabel 143)
født ca. 1739
begr 6 jan 1778, 40
a. Knud Sørensen, døbt 27 dec 1768
b. Matthis Sørensen, døbt 6 jan 1771, begr 3 mar 1771, 6 uger
c. Peder Sørensen, døbt 15 jan 1775
Tabel 159
Jørgen Hansen (fra Ringe)
Nørreby
trol 13 apr, gift 17 okt 1768 med
Maren Jespersdatter (se tabel 62)
a. Anne Jørgensdatter, døbt 28 okt 1770, begr 27 sep 1772, 2
Tabel 160
76.a. Hans Larsen (fra Nørreby) (FT87: Klinte 4.)
gårdmand, Klinte
født ca. 1734
trol 31 okt, gift 4 dec 1761 med
97.c. Maren Thomesdatter (se tabel 55)
født ca. 1716
Tabel 161
90.b. Peder Ottesen (FT87: Nørreby 9.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1738
trol 29 okt, gift 26 nov 1762 med
Maren Nielsdatter (se tabel 105)
67født ca. 1713
Tabel 162
Hans Rasmussen
gårdmand, Nørreby
begr 6 maj 1763, 64
gift med
Maren Nielsdatter (se tabel 163)
a. Marie Ha sdatter, født a.
……………………………………………………………………………………………..
Tabel 163
Rasmus Andersen (fra Ore)
gårdmand, Nørreby
trol 30 jul, gift 10 okt 1763 med
Maren Nielsdatter (se tabel 162)
begr 24 feb 1782, 62
Tabel 164
Oluf Olufsen
Nørreby
begr 6 mar 1748, 41
gift med
Karen Hansdatter (se tabel 76)
begr 14 jun 1772, 68
a. Karen Olufsdatter, 1772: gift med Niels Andersen gårdmand i Grindløse
b. Kirsten Olufsdatter, 1772: 26, tjener på Gyldensten
Tabel 165
Niels Madsen (fra Brenderup)
skrædder, Nørreby
trol 12 aug, gift 28 dec 1764 med
Giertrud Hansdatter (se tabel 70)
begr 23 aug 1775, 50
gift med
… …
a. Peder Matthis Nielsen, døbt 14 jul 1776
b. Hans Nielsen, døbt 14 jul 1776
68
og 219Tabel 166
Peder Nielsen
smed, Nørreby
begr 25 mar 1778, 67
gift med
Birthe Jørgensdatter
a. Anne Cathrine Pedersdatter, gift med Hans Madsen i Grindløse
Tabel 167
Peder Knudsen
smed, indsidder, Jersore
begr 19 aug 1770, 55
gift med
Johanne Nielsdatter
a. Niels Pedersen, født a.
…………………………………………………………………………………………………..
b. Johanne Pedersdatter, født ca. 1742, 1770: tjener Jeppe Hansen her i byen
c. Anne Marie Pedersdatter, født ca. 1745, 1770: tjener på Æbelø
Tabel 168
Peder Pedersen
Nørreby
død 1731
gift med
Maren Mortensdatter
død
gift med
Maren Jørgensdatter (se tabel 169)
a. Karen Pedersdatter…………………………………………………………………………………………………………………
Tabel 169
Rasmus Sørensen (født i Egense, Norup sogn)
gårdmand, Nørreby
død 1742
gift med
Maren Jørgensdatter (se tabel 168)
Tabel 170
Christen Mortensen
gårdmand, Nørreby
69begr 16 feb 1785, 75
gift med
Maren Jørgensdatter (se tabel 169)
Tabel 171
62.a. Jørgen Giødesen (FT87: Jersore 20.)
husmand, Jersore
født ca. 1751
trol 31 maj, gift 16 okt 1775 med
73.d. Karen Juchumsdatter (se tabel 148)
begr 29 mar 1778, 42
trol 1 maj, gift 6 jul 1778 med
Karen Hieresdatter (fra Nørreby)
født ca. 1753
a. Mads Jørgensen, døbt 15 sep 1776, begr 14 nov 1779, 3½
b. Jørgen Jørgensen, døbt 10 okt 1779
c. Mads Jørgensen, døbt 27 jun 1783
Tabel 172
82.a. Anders Mikkelsen (FT87: Nørreby 52.)
husmand, skomager, Nørreby
født ca. 1742
trol 15 jun, gift 26 sep 1770 med
Karen Pedersdatter (fra Æbelø)
a. Kirsten Andersdatter, døbt 5 apr 1772
b. Helvig Marie Andersdatter, døbt 23 jan 1774, begr 1 apr 1779, 6
c. Maren Andersdatter, døbt 26 dec 1775, begr 2 jun 1776, ½
d. Michel Andersen, døbt 20 jul 1777, begr 9 maj 1779, 1½
Tabel 173
53.c. Hans Adtzersen (FT87: Nørreby 14.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1743
trol 25 sep, gift 20 nov 1772 med
Mette Larsdatter (af Nørreby)
født ca. 1751
a. Maren Hansdatter, døbt 22 aug 1773
b. Karen Hansdatter, døbt 29 okt 1775
c. Adtzer Hansen, døbt 2 maj 1779
d. Lars Hansen, døbt 3 mar 1782
e. Knud Hansen, døbt 21 maj 1786
70Tabel 174
79.e. Oluf Matthisen (FT87: Nørreby 23.)
gårdmand, Nørreby
døbt 21 jun 1744
trol 28 jan, gift 14 apr 1777 med
69.b. Karen Hieronimusdatter
døbt 25 sep 1757
Tabel 175
Hans Andersen
Jersore
begr 30 apr 1786, 46
gift
h.h. begr 29 maj 1774, 27
a. Niels Hansen, døbt 25 apr 1773
Tabel 176
Hans Christensen (født i Lunde)(FT87: Nørreby 12.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1747
trol 7 nov, gift 19 dec 1777 med
Kirsten Hansdatter
født ca. 1749
a. Christen Hansen, døbt 31 jan 1779, begr 18 maj 1779, 14 uger
b. Christen Hansen, døbt 23 jun 1780
c. Anne Hansdatter, døbt 29 jan 1786
Tabel 177
Hans Frederiksen (FT87: Jersore 16.)
husmand, slagter, Jersore
født ca. 1736
gift med
Johanne Hansdatter
født ca. 1745
a. Hans Hansen, døbt 9 sep 1770
b. Knud Hansen, døbt 16 jan 1774
c. Karen Hansdatter, døbt 23 mar 1777
71Tabel 178
Hans Larsen
Nørreby
begr 19 mar 1786, 64
gift med
Dorthe Jensdatter (se tabel 229)
a. Anne Marie Hansdatter, døbt 10 jan 1779
b. Maren Hansdatter, døbt 19 jan 1781
c. Jens Hansen, døbt 28 apr 1784
Tabel 179
Hans Ottesen
Klinte
gift
a. Otte Hansen, døbt 30 maj 1773, begr 1 apr 1779, 6
b. Kirsten Hansdatter, døbt 22 mar 1775
c. Giertrud Hansdatter, døbt 9 jan 1780
Tabel 180
Hans Rasmussen
indsidder, Nørreby
begr 6 nov 1782, 57
gift med
Kirstine Andersdatter (FT87: Nørreby 54.)
født ca. 1734
a. Marie Hansdatter, født ca. 1756
b. Anders Hansen, 1782: bosiddende i Tommerup
c. Dorthe Hansdatter
d. Rasmus Hansen, født ca. 1767
e. Karen Hansdatter, født ca. 1771
f. Lars Hansen, døbt 2 maj 1773
g. dødfødt barn 26 jul 1775
h. Morten Hansen, døbt 9 jan 1780
Tabel 181
Hendrik Bertelsen (FT87: Klinte 9.)
husmand, skrædder, Klinte
født ca. 1753
trol 30 sep, gift 7 nov 1774 med
72Giertrud Marie Mikkelsdatter (af Nørreby)
født ca. 1743
a. Maren Hendriksdatter, døbt 24 sep 1775
b. Michel Hendriksen, døbt 8 mar 1778, begr 5 nov 1780
c. Michel Hendriksen, døbt 20 okt 1782
Tabel 182
69.a. Jens Hieronimussen (FT87: Nørreby 6.)
gårdmand,Nørreby
døbt 11 maj 1752
trol 16 mar, gift 13 apr 1778 med
Anne Ottesdatter (af Nørreby)
født ca. 1746
a. Hans Jensen, døbt 12 maj 1779, begr 16 maj 1779
b. Hieronimus Jensen, hjemmedøbt 26 apr 1780, begr 30 apr 1780
c. Hans Jensen, hjemmedøbt 26 apr 1780, begr 30 apr 1780
d. Hans Jensen, døbt 19 aug 1781
e. Otte Jensen, døbt 27 jun 1784, begr 28 jul 1784, 6 uger
Tabel 183
Jens Josiasen
Nørreby
gift
a. Rasmus Jensen, døbt 11 apr 1779
Tabel 184
Jens Nielsen
Nørreby
begr 17 okt 1783, 40
gift
a. Jørgen Jensen, døbt 21 mar 1770, begr 10 jun 1770, 10 uger
b. Niels Jensen, hjemmedøbt 4 feb 1772
Tabel 185
Jens Rasmussen (fra Askeby, Særslev sogn) (FT87: Jersore 8.)
gårdmand, Jersore
født ca. 1733
trol 9 jun, gift 11 okt 1773 med
73Anne Elisabeth Jensdatter (fra Ore)
begr 21 aug 1777, 22
gift med
Kirstine Hansdatter
født ca. 1753
a. Anne Jensdatter, døbt 5 jun 1774, begr 21 aug 1777, 3
b. Rasmus Jensen, døbt 22 sep 1776
c. Hans Jensen, døbt 12 mar 1780
d. Anne Elizabeth Jensdatter, døbt 30 dec 1781, begr 26 jun 1782, ½
e. Anne Margrethe Jensdatter, døbt 10 okt 1784
Tabel 186
Jens væver
Nørreby
gift
a. Karen Jensdatter, døbt 6 jan 1771, begr 28 jun 1778, 8
b. Marie Jensdatter, døbt 19 feb 1775, begr 1 dec 1776, 2
Tabel 187
Jesper Knudsen
Jersore
gift
a. Mette Jespersdatter, døbt 1 jan 1775
b. Anne Jespersdatter, døbt 29 nov 1778, begr 24 mar 1779, 17 uger
Tabel 188
Jørgen Jensen (FT87: Nørreby 22.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1739
gift med
Maren Hansdatter
født ca. 1743
a. Johanne Jørgensdatter, døbt 13 maj 1770, begr 28 okt 1770, ½
b. Johanne Jørgensdatter, døbt 13 maj 1772
c. Mette Jørgensdatter, døbt 9 jan 1774
d. Karen Jørgensdatter, døbt 1 mar 1778
Tabel 189
74Knud Nielsen (FT87: Jersore 1.)
gårdmand, Jersore
født ca. 1739
gift med
Anne Hansdatter
født ca. 1749
a. Maren Knudsdatter, hjemmedøbt 31 maj 1772
b. Anne Marie Knudsdatter, døbt 10 okt 1773
c. Karen Knudsdatter, døbt 18 jun 1775
d. Anne Knudsdatter, døbt 25 apr 1777
e. Kirsten Knudsdatter, døbt 29 nov 1778
f. Johanne Knudsdatter, døbt 5 nov 1780
g. Hans Knudsen, døbt 20 okt 1782, begr 10 nov 1782, 3 uger
h. Niels Knudsen, døbt 20 okt 1782
i. Hans Knudsen, døbt 16 maj 1785, begr 28 maj 1786, 1
j. Anne DortheKnudsdatter, døbt 16 maj 1785, begr 28 maj 1786, 1
k. dødfødt drengebarn feb 1787
Tabel 190
Lars Andersen
Jersore
begr 23 apr 1786, 41
trol 3 okt, gift 25 nov 1774 med
Johanne Pedersdatter (fra Ore) (FT87: Jersore 23.)
født ca. 1739
a. Karen Larsdatter, døbt 19 mar 1775
b. Jens Larsen, døbt 15 mar 1778
c. Margrethe Larsdatter, døbt 3 sep 1780
d. Maren Larsdattter, døbt 30 jul 1786
Tabel 191
Lars Hansen (FT87: Æbelø 1.)
forpagter på Æbelø
født ca. 1731
gift med
Appelone Knudsdatter
født ca. 1753
a. Birthe Marie Larsdatter, døbt 18 dec 1774
b. Johanne Kirstine Larsdatter, døbt 22 sep 1776
c. Kirsten Larsdatter, døbt 4 apr 1779
d. Maren Larsdatter, døbt 11 nov 1781
e. Anne Sophie Larsdatter, døbt 31 maj 1784
f. Knud Larsen, døbt 1 apr 1787
75Tabel 192
Lars Olufsen (i Ore) (FT87: Jersore 7.)
gårdmand, Jersore
født ca. 1741
trol 17 jan, gift 15 okt 1773 med
Maren Jørgensdatter (fra Grindløse)
født ca. 1749
a Jørgen Larsen, døbt 8 apr 1776
b. dødfødt drengebarn 29 aug 1779
c. dødfødt drengebarn 10 jun 1781
d. Ole Larsen, døbt 30 apr 1786
Tabel 193
Lars Pedersen (FT87: Jersore 4.)
gårdmand, Jersore
født ca. 1735
trol 25 nov, gift 19 dec 1768 med
Karen Bendixdatter (fra Ore)
født ca. 1743
a. pigebarn begr 3 feb 1771, 2
b. Appelone Larsdatter, døbt 28 okt 1770
c. Peder Larsen, døbt 8 nov 1772
d. Johanne Larsdatter, døbt 5 mar 1775
e. Bendix Larsen, døbt 8 apr 1778, begr feb 1779
f. Bendix Larsen, døbt 16 apr 1780, begr 30 apr 1780
g. Hans Larsen, døbt 24 jun 1781
Tabel 194
Niels Hansen (født i Holse, Brenderup)(FT87: Nørreby 48.)
hus- og urtemand, Nørreby
født ca. 1741
gift med
Anne Knudsdatter
født ca. 1744
a. Karen Nielsdatter, døbt 25 sep 1774
Tabel 195
Niels Hansen (ved brylluppet landsoldat)
76Jersore
trol 1 mar, gift 25 mar 1776 med
Dorthe Christensdatter (fra Ore)
a. Anne Dorte Nielsdatter, døbt 21 apr 1776
Tabel 196
Hans Jensen Ernst (FT87: Nørreby 53.)
husmand, grevelig fisker, Nørreby
født ca. 1747
gift med
Maren Jørgensdatter
født ca. 1727
Tabel 197
Niels Povelsen (FT87: Nørreby 4.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1757
trol 26 jun, gift 19 okt 1778 med
72.d. Maren Jeppesdatter
døbt 12 sep 1756
begr 23 jul 1786, 30
gift med
Anne Hansdatter
født ca. 1755
a. Peder Nielsen, døbt 30 maj 1779
b. Johanne Nielsdatter, døbt 13 mar 1782
Tabel 198
Oluf Larsen (FT87: Jersore 17.)
husmand, Jersore
født ca. 1721
gift
h.h. begr 27 apr 1778, 55
trol 29 jun, gift 16 okt 1778 med
Maren Pedersdatter (fra Ore)
født ca. 1747
a. Hans Olufsen, døbt 11 jul 1779
b. Anne Kathrine Olufsdatter, døbt 7 apr 1782
Tabel 199
77Peder Mathisen (FT87: Nørreby 13.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1740
gift med
… …
død
gift med
54.c. Mette Andersdatter
døbt 4 feb 1748
a. Søren Pedersen, døbt 4 jul 1779, begr 25 jul 1786, 6
b. Anne Sophie Pedersdatter, døbt 4 apr 1781
c. Anders Pedersen, døbt 28 sep 1783
d. Maren Pedersdatter, døbt 23 jul 1786
Tabel 200
Peder Rasmussen (født i Smidstrup, Guldbjerg sogn)
husmand, Nørreby
gift
h.h. begr 6 okt 1776, 33
a. Johan Friderich Pedersen, døbt 28 mar 1773, begr 20 jun 1773, knap ½
Tabel 201
Povel Jensen (FT87: Nørreby 10.)
indsidder, Nørreby
født ca. 1733
trol 15 jan, gift 20 okt 1773 med
Barbra Kirstine Sørensdatter (fra Nørreby)
født ca. 1737
a. dødfødt drengebarn 17 sep 1775
Tabel 202
Rasmus Hansen (født i Bederslev)(FT87: Klinte 6.)
gårdmand, Klinte
født ca. 1747
trol 10 jul, gift 16 nov 1778 med
Anne Olufsdatter (af Klinte)
født ca. 1751
a. Christen Rasmussen, døbt 28 mar 1779, begr 2 maj 1779, 5 uger
b. Anne Rasmusdatter, døbt 12 nov 1780, begr 31 dec 1780, 7 uger
78c. Anne Rasmusdatter, døbt dec 1781
d. Hans Rasmussen, døbt 11 maj 1783 han død før 1789
e. Ole Rasmussen, døbt 21 nov 1784
f. Jørgen Rasmussen, døbt 22 mar 1786, begr 27 aug 1786, ¼
Tabel 203
Rasmus Knudsen
Nørreby
trol 22 jan, gift 25 jul 1779 med
Karen Jespersdatter (fra Nørreby)
begr 9 maj 1784, 34
a. Knud Rasmussen, døbt 13 jun 1779, begr 7 dec 1783, 4
Tabel 204
Stephan Christensen (FT87: Nørreby 30.)
husmand, Nørreby
født ca. 1729
gift med
Karen Mortensdatter
født ca. 1726
a. Cristen Stephansen, født ca. 1759
b. Morten Stephansen, døbt 7 mar 1773
Tabel 205
Søren Madsen
Nørreby
gift
a. Matthis Sørensen, døbt 21 feb 1773
Tabel 206
Oluf Larsen (FT87: Nørreby 16.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1749
trol 12 okt, gift 13 nov 1772 med
72.a. Karen Jeppesdatter (fra Nørreby)
hjemmedøbt 10 nov 1749
begr 1 dec 1782, 33
gift med
79Johanne Knudsdatter
født ca. 1758
a.Jeppe Olufsen, døbt 30 jan 1774
b. Lars Olufsen, døbt 25 feb 1776
c. Karen Olufsdatter, døbt 7 dec 1777, begr 28 dec 1777, 4 uger
d. Marie Cathrine Oliufsdatter, døbt 24 jan 1779, begr 5 apr 1779, 9 uger
e. Hans Olufsen, døbt 15 maj 1780
f. Maren Olufsdatter, døbt 13 okt 1782
g. Karen Olufsdatter, døbt 16 nov 1783, begr 7 dec 1783, 4 uger
h. Kristen Olufsen, døbt 21 nov 1784, begr 12 dec 1784, 3 uger
i. Peder Olufsen, døbt 21 nov 1784
j. Karen Olufsdatter, døbt 1 apr 1787
Tabel 207
Hans Rasmussen
Nørreby
gift
a. Maria Hansdatter, døbt 19 mar 1747
Tabel 208
Hendrik Hansen
Jersore
gift
a. Hans Hendriksen, døbt 26 sep 1745
Tabel 209
Hendrik skomager
Nørreby
gift
a. Bendix Hendriksen, døbt 14 jul 1748
Tabel 210
Jeppe Hansen
Jersore
død før dec 1777
gift med
Otte Nette? Vilhel i e …
begr 21 dec 1777, 65
80a. Maren Jeppesdatter, døbt 6 jan 1749, gift med Jørgen Jacobsen, møller i Kragelunds mølle
Tabel 211
Knud Larsen
Nørreby
gift
a. Anna Knudsdatter, døbt 16 feb 1744
Tabel 212
Lars Pedersen
Nørreby
gift
a. Peder Larsen, døbt 16 sep 1755
Tabel 213
Niels Hansen (lille)
husmand, Jersore
født ca. 1717
gift
a. Thomas Nielsen, døbt 9 jan 1757…………………………………………………………………………………………….
Tabel 214
Niels Hansen
husmand. Jersore
gift
a. Hans Nielsen, døbt 11 mar 1753
Tabel 215
Peder Hansen
husmand, Nørreby
begr 8 aug 1762
trol 26 apr, gift 8 nov 1756 med
Anne Hansdatter (se tabel 152)
a. Hans Pedersen, døbt 20 mar 1757
81b. Anne Pedersdatter, døbt 29 apr 1759
Tabel 216
Jens Rasmussen (FT87: Nørreby 45.)
skrædder, Nørreby
født ca. 1759
gift med
Christiane Mortensdatter
født ca. 1757
Tabel 217
Mathias Clemensen
soldat, Nørreby
død før 1715
gift med
Karen Andersdatter
død før 1715
a. Mette Mathiasdatter
Tabel 218
Hans Jensen (FT87: Æbelø 2.)
husmand, fisker, Æbelø
født ca. 1752
trol 30 jul, gift 27 aug 1783 med
Anne Lucie Pedersdatter (se tabel 123)
født ca. 1741
Tabel 219
Rasmus Hansen (fra Ringe) (FT87: Nørreby 21.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1760
trol 30 maj, gift 14 jul 1786 med
162.a. Marie Hansdatter (se tabel 104)
født ca. 1749
Tabel 220
Morten Madsen
Jersore
begr 16 apr 1778, 75
82gift
h.h. begr 2 jun 1771, 76
a. Mads Mortensen……………………………………………………………………………………………………………..……..
Tabel 221
54.d. Christen Andersen (FT87: Nørreby 24.)
gårdmand, Nørreby
døbt 2 jul 1750
trol 13 okt, gift 20 nov 1780 med
Maren Ottesdatter (af Nørreby)
født ca. 1750
a. Maren Christensdatter, døbt 16 sep 1781
b. Otte Christensen, døbt 30 maj 1784
Tabel 222
Jørgen Svendsen (fra Nørreby) (FT87: Nørreby 41.)
husmand, Nørreby
født ca. 1763
trol 8 feb, gift 1 maj 1782 med
Margrethe Knudsdatter (fra Ore)
født ca. 1754
a. dødfødt drengebarn 10 mar 1782
b. Maren Jørgensdatter, døbt 11 jan 1784, begr 18 jan 1784
c. Anne Marie Jørgensdatter døbt 13 nov 1785
Tabel 223
Lars Hansen (FT87: Nørreby 49.)
husmand, hjulmand, Nørreby
født ca. 1758
trol 26 sep, gift 15 okt 1783 med
79.g. Karen Matthisdatter
døbt 14 jan 1755
a. Maren Larsdatter, døbt 19 sep 1784, begr 20 feb 1785, 22 uger
b. Maren Larsdatter, døbt 29 jan 1786
Tabel 224
Lars Nielsen (FT87: Klinte 5.)
gårdmand, Klinte
83født ca. 1753
gift med
… …
?
gift med
Karen Pedersdatter
født ca. 1759
a. Rasmus Andersen, hans stedsøn, født ca. 1774
b. pigebarn begr 1 sep 1784, 3½
c. Niels Larsen, døbt 9 feb 1783
Tabel 225
36.h. Lars Nielsen (FT87: Jersore 19.)
husmand, Jersore
døbt 2 jul 1755
gift med
Karen Clausdatter
født ca. 1755
a.Niels Larsen, døbt 10 apr 1785
Tabel 226
Mads Clausen (FT87: Nørreby 44.)
husmand, Nørreby
født ca. 1750
trol 3 nov, gift 18 dec 1780 med
Karen Bertelsdatter (af Nørreby)
født ca. 1757
a. Claus Madsen, døbt 20 maj 1781
b. Peder Madsen, døbt 4 maj 1783
c. Maren Madsdatter, døbt 12 mar 1786
Tabel 227
Mads Jørgensen
Nørreby
gift
a. Jørgen Madsen, døbt 27 maj 1781
Tabel 228
Mads Mortensen
84Klinte
gift
a. Karen Madsdatter, døbt 30 nov 1783
Tabel 229
Mads Pedersen (FT87: Nørreby 18.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1755
trol 31 mar, gift 3 maj 1786 med
Dorthe Jensdatter (se tabel 178)
født ca. 1753
a. Jens Madsen, døbt 14 jan 1787
Tabel 230
Niels Ibsen
Nørreby
gift
a. Giertrud Nielsdatter, døbt 16 okt 1785
Tabel 231
90.c. Oluf Ottesen (FT87: Nørreby 11.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1741
trol 27 dec 1780, gift 19 feb 1781 med
Sidsel Marie Hansdatter (af Klinte)
født ca. 1757
a. Karen Olufsdatter, døbt 14 okt 1781, begr 1 nov 1781
b. Otte Olufsen, døbt 10 nov 1782
c. Hans Olufsen, døbt 7 nov 1784
d. Knud Olufsen, døbt 4 feb 1787
Tabel 232
Hans Isaksen (forhen Bederslev)(FT87: Nørreby 36.)
husmand, bødker, Nørreby
født ca. 1738
gift med
Karen Eriksdatter
født ca. 1729
85a. Isak Hansen, født ca. 1763
Tabel 233
Povel Andersen (født i Tommerup)(FT87: Nørreby 31.)
smed, Nørreby
født ca. 1759
gift med
Giertrud Mathisdatter
født ca. 1761
a. Christian Povelsen, hjemmedøbt 30 jan 1780
b. Karen Marie Povelsdatter, døbt 26 dec 1781
c. Anders Povelsen, døbt 1 feb 1784
d. Mathis Povelsen, døbt 27 aug 1786
Tabel 234
Rasmus Andersen (fra Nørreby)(FT87: Nørreby 28.)
gårdmand, Nørreby
født ca. 1731
trol 11 mar, gift 18 okt 1782 i Grindløse med
Maren Madsdatter (af Grindløse)
født ca. 1755
a. dødfødt drengebarn begr 15 jun 1783
b. Maren Rasmusdatter, døbt 9 jan 1785, begr 25 jul 1786, 1½
c. dødfødt drengebarn begr 1 jul 1787
Tabel 235
Thomas Hansen (født i Vesterby)
husmand, Nørreby
begr 18 jun 1786, 40
gift 7 nov 1777 med
91.a. Karen Pedersdatter (se tabel 249)
Tabel 236
213.a. Thomas Nielsen (FT87: Jersore 18.)
husmand, Jersore
døbt 9 jan 1757
trol 12 okt, gift 19 nov 1781 med
59.c. Anne Kristensdatter
døbt 14 dec 1755
86a. Birthe Kirstine Thomasdatter, døbt 17 mar 1782
b. Christen Thomasen, døbt 7 mar 1784
c. Hans Thomasen, døbt 14 maj 1786
Tabel 237
Mads Nielsen (FT87: Klinte 7.)
husmand, Klinte
født ca. 1745
gift med
Maren Larsdatter
født ca. 1715
Tabel 238
Kirsten Pedersdatter (FT87: Klinte 8.)
indsidderske, Klinte, enke
født ca. 1739
Tabel 239
Henrik Larsen (FT87: Klinte 10.)
husmand, fæhyrde, Holmehuset, Klinte
født ca. 1739
gift med
Birthe Pedersdatter
født ca. 1743
a. Anne Henriksdatter, født ca. 1767
Tabel 240
Lars Hansen (FT87: Jersore 2.)
Jersore
født ca. 1755
gift med
Anne Jensdatter
født ca. 1736
a. Niels Hansen, konens stedsøn, født ca. 1773
Tabel 241
Anders Andersen (født i Højrup) (FT87: Jersore 5.)
87gårdmand, Jersore
født ca. 1750
trol 9 feb, gift 5 nov 1781 med
79.f. Johanne Matthisdatter
døbt 3 mar 1748
Tabel 242
Cathrine Pedersdatter (FT87: Jersore 9.)
enke, Jersore
født ca. 1719
Tabel 243
59.e. Jesper Christensen (FT87: Jersore 10.)
Jersore
døbt 3 aug 1760
trol 30 mar, gift 30 apr 1787 med
Maren Larsdatter (fra Ore)
Tabel 244
62.c. Hans Giødesen (FT87: Jersore 12.)
husmand, skrædder, Jersore
døbt 12 jan 1755
trol 20 mar, gift 16 okt 1780 med
Anne Hansdatter (fra Ore)
født ca. 1746
Tabel 245
167.a. Niels Pedersen (FT87: Jersore 15.)
husmand, smed
født ca. 1735
trol 18 okt, gift 6 dec 1765 med
Kirsten Pedersdatter (fra Ore)
født ca. 1733
Tabel 246
Lars Olsen (FT87: Jersore 21.)
husmand, hjulmand, Jersore
født ca. 1729
gift
h.h. død
88gift med
Maren Jørgensdatter
født ca. 1735
a. Mads Larsen, født ca. 1777
Tabel 247
Mads Nielsen (FT87: Jersore 22.)
husmand, byens hyrde, Jersore
født ca. 1717
gift med
Johanne Andersdatter
født ca. 1725
Tabel 248
Rasmus Pedersen (FT87: Æbelø 3.)
husmand, fisker, Æbelø
født ca. 1733
gift med
Karen Pedersdatter
født ca. 1733
a. Alberth Rasmussen, født ca. 1774
b. Andrea Margrethe Rasmusdatter, født ca. 1779
Tabel 249
Christen Larsen
husmand, Nørreby
født ca. 1760
trol 26 sep, gift 27 okt 1786 med
Karen Pedersdatter (se tabel 235)
Tabel 250
Jens Hansen (FT87: Nørreby 43.)
husmand, væver, Nørreby
født ca. 1720
gift med
Maren Hansdatter
født ca. 1747