Forord
Data på denne side er oprindelig indsamlet af Steen Rasmussen og kan læses her i deres oprindelige form, jeg har valgt og linke mellem de enkelte indivier hvor de optræder som børn og voksne og for kvindernes vedkommende desuden hvis indgår i mere end ægteskab i sognet, det er min plan på sigt og konvertere alt Steens materiale om Skam herred til html format, så det bliver muligt for mig og linke på tværs af sognene. Desuden vil der også blive link til mit eget site og eventuelle aner og efterkommere i området.

 skam herred

 

 Navneregister til familietabeller


Tabel-nr:
261
183
254
162
181
272
57
2
187
228
247
52
3
209
106
197
153
107
4
108
154
264
5
198
180
164
200
262
256
243
165
31
30
51
44
22
201
266
90
63
62
88
82
260
225
102
Voksne:
Abelone Hansdatter (se 183)
Abelone Hansdatter (se 261)
Abelone Jørgensdatter
Abelone Jørgensdatter
Abelone Jørgensdatter
Abelone Maria Andersdatter
Abelone Pedersdatter (af Uggerslev)
Anders Ambiørnsen (af Odense) smed, Uggerslev
Anders Christophersen landsoldat
Anders Hansen (født i Kosterslev, Særslev) (FT87: Uggerslev 51.) husmand, Uggerslev
Anders Hansen soldat
Anders Hansen soldat ved landmilitsen
Anders Hansen Uggerslev
Anders Jørgensen (FT87: Uggerslev 45.) ladefoged på Uggerslevgård
Anders Knudsen
Anders Larsen
Anders Lauritzen (fra Gyrup) gårdmand, Slevstrup
Anders Lauritzen (soldat)
Anders Madsen rytter under major Langhårs compagni
Anders Nielsen husmand, Uggerslev
Anders Rasmussen
Anders Rasmussen (FT87: Uggerslev 31.) husmand og grovsmed
Anders Wolck under major Langhårs compagni
Andreas Samuel sergeant
Anne Andersdatter
Anne Christensdatter
Anne Christensdatter (fra Slevstrup) (se 262)
Anne Christensdatter (se 200)
Anne Clausdatter
Anne Dorothea Falkenberg
Anne Dorthe Hansdatter
Anne Erichsdatter (se 30 og 51)
Anne Erichsdatter (se 31)
Anne Erichsdatter (se 31)
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter
Anne Hansdatter (se 260)
Anne Hansdatter (se 62)
Anne Hansdatter (se 63)
Anne Hansdatter (se 82)
Anne Hansdatter (se 88)
Anne Hansdatter (se 90)
Anne Helvid Mortensdatter
Anne Helvig Hansdatter
7
wadschier.dk146
184
168
220
232
249
268
32
193
213
211
48
129
58
150
135
158
182
257
198
187
175
50
194
193
246
245
11
35
190
85
252
171
214
215
128
86
21
17
2
203
255
234
72
269
37
9
87
243
199
Anne Jensdatter
Anne Jespersdatter
Anne Jørgensdatter
Anne Jørgensdatter
Anne Jørgensdatter
Anne Jørgensdatter
Anne Jørgensdatter
Anne Jørgensdatter (af Uggerslev)
Anne Kirstine Hansdatter
Anne Kirstine Sørensdatter
Anne Kirstine Sørensdatter
Anne Lauridsdatter (se 58)
Anne Lauritzdatter (af Uggerslev)
Anne Lauritzdatter (se 48)
Anne Madsdatter
Anne Margrethe Jacobsdatter
Anne Marie Christiansdatter
Anne Marie Michelsdatter (fra Uggerslev)
Anne Marie Mortensdatter
Anne Marie Nielsdatter
Anne Marie Wilhelmsdatter (se 175)
Anne Marie Wilhelmsdatter (se 187)
Anne Nielsdatter
Anne Nielsdatter (se 193)
Anne Nielsdatter (se 194)
Anne Nielsdatter (se 245)
Anne Nielsdatter (se 246)
Anne Pedersdatter
Anne Rasmusdatter
Anne Rasmusdatter
Anne Rasmusdatter (i Uggerslev)
Anne Schubatsky Kannegiesern, enke
Anne Sophia Hansdatter
Anne Sophia Sørensdatter
Anne Sophie Jacobsdatter
Anne Sophie Nielsdatter
Anne Sørensdatter (af Uggerslev)
Beata Andersdatter
Birthe Ibsdatter
Birthe Sophie Rasmusdatter
Bodil Andersdatter
Bodil Hansdatter
capitain Koch
Casper Hein rytter under guarden
Cathrine Friderica Maardon?
Cathrine Jacobsdatter
Cathrine Thomasdatter (se 87)
Cathrine Thomasdatter (se 9)
Cathrine Wielandt Melhof
Christen Clausen gårdmand, Uggerslev
8
wadschier.dk200
6
133
51
201
64
229
46
65
155
134
47
265
66
67
8
68
110
143
9
135
89
270
228
65
12
103
159
156
136
189
230
53
41
127
190
126
113
150
112
155
257
192
268
231
202
260
137
157
196
Christen Hansen gårdmand, Slevstrup
Christen Hansen Uggerslev
Christen Jørgensen Slevstrup
Christen Lauritzen (af Fremmelev) Slevstrup
Christen Madsen (FT87: Uggerslev 40.) husmand, bødker
Christen Nielsen boelsmand, Uggerslev
Christen Pedersen (Jyde)
Christian corporal Uggerslev
Christian Friderich Becher corporal under ritmester Rojans compagni
Christian Friderich Ottho (den lille skomager)
Christian Friderichsen Uggerslev
Christian Reinicke corporal under ritmester Langhårs compagnie
Christiane Johannisdatter
Christopher Fridal rytter, Uggerslev
Christopher Jensen skomager, afdanket rytter
Christopher Jensen Uggerslev
Christopher Valters rytter i Uggerslev
Claus Johansen Uggerslev
Claus Jørgensen Slevstrup
Claus Nau rytter, Uggerslev
Claus Pedersen (født i Uggerslev) gårdmand, Uggerslev
David Johansen Bram
Dorthe Jensdatter
Dorthe Larsdatter
Dorthe Marie Hof__lt
Else Hansdatter (se 103)
Else Hansdatter (se 12)
Else Lausdatter
Erich Hansen (født i Uggerslev) (FT87: Uggerslev 48.) husmand
Erich Olsen Uggerslev
Frands Hansen (FT87: Uggerslev 3.) gårdmand, Uggerslev
Friderich Hansen (født i Bederslev) (FT87: Uggerslev 42.) husmand, hjulmand, handskemager
Giertrud Andersdatter (se 41)
Giertrud Andersdatter (se 53)
Giertrud Hansdatter
Giertrud Laursdatter (se 126)
Giertrud Lausdatter (se 190)
Giertrud Madsdatter (af Uggerslev)
Giertrud Madsdatter (se 112)
Giertrud Madsdatter (se 150)
Giertrud Maria Danielsdatter
Giertrud Maria Hansdatter
Giertrud Pedersdatter
Hans Andersen (FT87: Uggerslev 20.) inderste
Hans Caspar(sen?) skomager
Hans Clausen gårdmand, Uggerslev
Hans Ejlersen (FT87: Uggerslev 22.) gårdmand
Hans Erichsen husmand, Uggerslev
Hans Hansen (unge)
Hans Hansen (unge) (FT87: Uggerslev 21.) gårdmand
9
wadschier.dk90
265
151
191
10
158
53
138
69
11
139
12
140
248
104
249
188
141
28
159
204
91
160
232
250
70
112
13
14
251
233
113
205
114
71
243
161
15
266
16
225
142
162
57
56
115
235
171
206
163
Hans Hansen (unge) Uggerslev
Hans Hansen der for tiden tjener gmd Anders Jørgensen i Roestrup
Hans Hansen gårdmand, Uggerslev
Hans Hansen tømmermand, Uggerslev
Hans Hansen Uggerslev
Hans Jacob Nielsen (Kruse?)
Hans Jensen (af Uggerslev)
Hans Jensen gårdmand
Hans Jensen gårdmand, Uggerslev
Hans Jensen Uggerslevgård
Hans Jochumsen
Hans Jørgensen Slevstrup
Hans Jørgensen Uggerslev
Hans Knudsen (FT87: Uggerslev 13.) landsoldat, husmand
Hans Knudsen gårdmand,Uggerslev
Hans Larsen (FT87: Uggerslev 29.) husmand
Hans Lauridtzen
Hans Lauritsen (unge)(i Højrup) husmand, Uggerslev
Hans Lauritzen Uggerslev
Hans Lausen, enkemand fra Nærå
Hans Madsen (Ringe) (FT87: Uggerslev 28.) husmand, Uggerslev
Hans Madsen Uggerslev
Hans Nielsen
Hans Nielsen
Hans Nielsen (FT87: Uggerslev 24.) gårdmand
Hans Nielsen Uggerslev
Hans Nielsen Uggerslev
Hans Nielsen Uggerslevgård
Hans Oventraad Uggerslev
Hans Pedersen (FT87: Uggerslev 33.) husmand, væver
Hans Pedersen (født i Maderup, Særslev) (FT87: Jydegården 2.) gårdmand, Uggerslev
Hans Pedersen gårdmand, Uggerslev
Hans Rasmussen (FT87: Uggerslev 18.) gårdmand
Hans Rasmussen skomager, Uggerslev
Hans Rasmussen Uggerslev
Hans Steenbuch Egeris (FT87: Uggerslev 2.) sognepræst
Hans Sunnesen landsoldat
Henrich Kiempe rytter, Uggerslev
Henrich Møller (FT87: Uggerslev 1.) forpagter, Uggerslevgård
Hiere Hansen Uggerslev
Hiere Knudsen (født i Melby) (FT87: Uggerslev 49.) husmand og væver, Uggerslev
Hiere Nielsen (født i Uggerslev) tømmermand, Uggerslev
Hiere Sørensen boelsmand, Uggerslev
Isach Olufsen smed rytter under major Holchs compagnie
Isach Olufsen smed rytter under major Langhårs compagni
Jacob Andersen gårdmand, Uggerslev
Jacob Nielsen (FT87: Uggerslev 43.) husmand, træskomand, Uggerslev
Jacob West korporal ved major Lassens compagnie, Odense
Jens Eilersen (FT87: Uggerslev 23.) gårdmand
Jens Hansen
10
wadschier.dk179
207
208
116
117
164
88
210
92
244
55
165
166
105
17
119
73
252
190
269
74
118
167
206
131
230
199
210
215
71
161
155
211
93
18
21
236
120
20
58
94
42
168
169
22
149
212
150
213
121
Jens Hansen (lumpe)
Jens Hansen husmand
Jens Kastesen tambour
Jens Knudsen husmand, Uggerslev
Jens Knudsen soldat Uggerslev
Jens Lausen
Jens Nielsen (af Højrup)
Jens Nielsen (FT87: Uggerslev 9.) gårdmand
Jens Nielsen Uggerslev
Jens Pedersen (FT87: Uggerslev 17.) husmand
Jep Jørgensen smed i Uggerslev
Jeppe Hansen (født i Vellinge, Bederslev) (FT87: Uggerslev 10.) gårdmand, Uggerslev
Jeppe Rasmussen
Jesper Christensen (født i Gyngstrup, Krogsbølle) gårdmand, Uggerslev
Jochim Knoch rytter under major Langhårs compagni
Jochum Hendrichsen husmand, Uggerslev
Johan Bram Uggerslev
Johan Casper Rauch corporal
Johan Clausen (af Gyldensten gods) gårdmand, Uggerslev
Johan Conrad Beck (FT87: Uggerslev 37.) dimitteret underofficer
Johan Felt rytter under ritmester Rojans compagni (kyrasserer)
Johan Felting Uggerslev
Johan Friderich Ottho skomager
Johanne Andersdatter
Johanne Cathrine Faber
Johanne Erichsdatter
Johanne Hansdatter
Johanne Hansdatter
Johanne Hansdatter
Johanne Jørgensdatter
Johanne Lauritzdatter
Johanne Pedersdatter
Johannis Linneberg (FT87: Uggerslev 32.) kyrasserer, dragon
Jørgen Andersen
Jørgen Andersen Uggerslev
Jørgen Christian M__sen forvalter på Uggerslevgård
Jørgen Clausen (fra Slevstrup) Slevstrup
Jørgen Hansen
Jørgen Hansen (af Roerslev) Uggerslev
Jørgen Hansen (af Uggerslev)
Jørgen Hieresen Uggerslev
Jørgen Jensen (Olderup) Uggerslev
Jørgen Jensen husmand
Jørgen Lauritzen handskemager, husmand
Jørgen Lauritzen Uggerslev
Jørgen Madsen (FT87: Uggerslev 35.) landsoldat, husmand
Jørgen Madsen (FT87: Uggerslev 36.) husmand
Jørgen Pedersen (født i Melby) husmand, Uggerslev
Jørgen Rasmussen landsoldat, husmand
Jørgen Rasmussen skrædder, Uggerslev
11
wadschier.dk122
204
236
7
6
222
221
3
223
248
42
225
264
250
235
100
152
151
95
188
191
142
34
174
218
219
238
241
29
28
80
141
233
260
128
52
109
133
81
41
216
251
196
195
93
80
183
199
263
185
Jørgen skytte Uggerslevgård
Karen Andersdatter
Karen Andersdatter (fra Brandsby)
Karen Andersdatter (se 6)
Karen Andersdatter (se 7)
Karen Erichsdatter (se 221)
Karen Erichsdatter (se 222)
Karen Ibsdatter
Karen Jensdatter, Uggerslev
Karen Jespersdatter
Karen Jørgensdatter
Karen Jørgensdatter
Karen Jørgensdatter
Karen Knudsdatter
Karen Larsdatter
Karen Lauritzdatter (af Uggerslev)
Karen Lauritzdatter (se 151)
Karen Lauritzdatter (se 152)
Karen Madsdatter (se 188)
Karen Madtzdatter (se 95)
Karen Michelsdatter (se 142)
Karen Michelsdatter (se 191)
Karen Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Karen Nielsdatter (se 28)
Karen Nielsdatter (se 29)
Karen Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Karen Rasmusdatter
Karen Rasmusdatter
Karen Rasmusdatter (af Uggerslev)
Karen Sørensdatter
Kay Friderich Pflueg kaptajn, senere major, Uggerslevgård
Kirsten Christensdatter
Kirsten Erichsdatter
Kirsten Hansdatter
Kirsten Hansdatter
Kirsten Jørgensdatter
Kirsten Jørgensdatter (se 195)
Kirsten Jørgensdatter (se 196)
Kirsten Lauritzdatter
Kirsten Lauritzdatter (se 183)
Kirsten Lauritzdatter (se 80)
Kirsten Madsdatter
Kirsten Madsdatter, enke fra Kappendrup
Kirsten Nielsdatter
12
wadschier.dk25
217
253
190
169
212
98
170
103
23
95
123
1
214
31
253
144
87
146
147
24
215
75
76
7
45
96
77
172
145
216
263
217
254
237
25
218
26
27
32
267
224
97
19
124
173
121
166
208
220
Kirsten Nielsdatter
Kirsten Nielsdatter
Kirsten Thomasdatter (se 190)
Kirsten Thomasdatter (se 253)
Kirstine Christiansdatter
Kirstine Jacobsdatter
Kirstine Juchumsdatter
Knud Hansen
Knud Hansen (af Skamby)
Knud Hansen Uggerslev
Knud Hansen Uggerslev
Knud Hansen Uggerslev
Knud Jensen smed, Uggerslev
Knud Larsen (født i Højrup) hjulmand, husmand
Knud Nielsen (af Norup) Slevstrup
Knud Nielsen (FT87: Uggerslev 25.) gårdmand
Knud Nielsen (unge) (gamle) gårdmand,Uggerslev
Knud Nielsen gårdmand, Uggerslev
Lars Andersen Slevstrup
Lars Andersen Uggerslev
Lars Bardon rytter under major Langhårs compagni
Lars Christiansen
Lars Hansen gårdmand, Uggerslev
Lars Hansen husmand, Uggerslev
Lars Hansen Uggerslev
Lars Hansen Uggerslev
Lars Hansen Uggerslev
Lars Hansen ved kirken i Uggerslev
Lars Hieresen husmand, Uggerslev
Lars Larsen
Lars Larsen (FT87: Uggerslev 46.) husmand
Lars Mathiesen, enkemand af Bolmerod (FT87: Uggerslev 15.) husmand
Lars Mathisen
Lars Nielsen (FT87: Uggerslev 41.) husmand
Lars Nielsen (født i Bederslev) husmand, Uggerslev
Lars Nielsen husmand, Uggerslev
Lars Olufsen skrædder
Lars skomager Uggerslev
Lars skrædder Uggerslev
Mads Emanuel rytterUggerslev
Mads Hansen (FT87: Uggerslev 11.) inderste, enkemand 2. gang
Mads Jørgensen gårdmand, Uggerslev
Mads Jørgensen husmand, Uggerslev
Mads Olufsen Uggerslev
Mads Rasmussen
major Lassen
Maren Andersdatter
Maren Andersdatter
Maren Andersdatter
Maren Andersdatter
13
wadschier.dk233
121
172
229
71
126
138
156
162
174
194
20
19
181
175
132
127
56
40
177
205
209
162
54
16
163
244
23
40
43
97
137
155
167
259
189
105
135
33
55
1
196
149
136
72
60
104
61
105
192
Maren Andersdatter
Maren Christensdatter
Maren Christophersdatter
Maren Frederichsdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansdatter
Maren Hansdatter (se 19)
Maren Hansdatter (se 20)
Maren Hjerresdatter
Maren Jensdatter
Maren Jochumsdatter (se 127)
Maren Jochumsdatter (se 132)
Maren Jørgensdatter
Maren Jørgensdatter (af Uggerslev)
Maren Knudsdatter
Maren Knudsdatter
Maren Knudsdatter
Maren Lauridsdatter
Maren Lauritzdatter (se 16)
Maren Lauritzdatter (se 54)
Maren Madsdatter
Maren Mortensdatter
Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter (se 105)
Maren Nielsdatter (se 189)
Maren Olsdatter
Maren Pedersdatter
Maren Pedersdatter (se 1)
Maren Pedersdatter (se 55)
Maren Rasmusdatter
Maren Sørensdatter (se 136)
Maren Sørensdatter (se 149)
Margrethe Hansdatter
Margrethe Jørgensdatter (af Uggerslev)(se 61)
Margrethe Jørgensdatter (se 105)
Margrethe Jørgensdatter (se 60)
Margrethe Jørgensdatter(se 104)
Margrethe Pedersdatter (se 144)
14
wadschier.dk144
17
186
199
226
165
33
203
197
181
59
49
153
143
126
271
238
61
195
174
219
29
175
226
186
239
176
177
255
125
148
43
132
98
78
79
30
178
54
34
240
193
152
126
48
220
41
246
63
80
Margrethe Pedersdatter (se 192)
Margrethe Rasmusdatter
Margrethe Schytte
Marie Cathrina Hierresdatter (se 226)
Marie Cathrina Hierresdatter (se 199)
Marie Mortensdatter
Matthiis Gurresen væver, Uggerslev
Mette Clausdatter (se 197)
Mette Clausdatter (se 203)
Mette Hansdatter
Mette Ibsdatter (se 49)
Mette Ibsdatter skræders (se 59)
Mette Jørgensdatter (se 143)
Mette Jørgensdatter (se 153)
Mette Madsdatter
Mette Nielsdatter (FT87: Uggerslev 44.)
Michel Hieresen (FT87: Uggerslev 4.) gårdmand, Uggerslev
Michel Rasmussen (af Uggerslev)
Morten Hansen
Morten Hansen gårdmand
Morten Hansen gårdmand
Morten Jensen Uggerslev
Morten Knudsen (født i Bederslev) skrædder, husmand, Uggerslev
Morten Nielsen (FT87: Uggerslev 19.) gårdmand, Uggerslev
Morten Wemmenhøj præst
Niels Andersen
Niels Erichsen landsoldat
Niels Hansen (FT87: Uggerslev 5.) gårdmand, Uggerslev
Niels Hansen (unge) (FT87: Uggerslev 8.) gårdmand
Niels Hansen (unge) Uggerslev
Niels Hansen degn
Niels Hansen gårdmand, Uggerslev
Niels Hansen hjulmand, husmand
Niels Hansen husmand
Niels Hansen Post soldat i Uggerslev
Niels Hansen Uggerslev
Niels Ibsen Slevstrup
Niels Jensen
Niels Jensen (af Uggerslev)
Niels Jensen Uggerslev
Niels Jørgensen
Niels Knudsen (FT87: Uggerslev 6.) gårdmand, Uggerslev
Niels Knudsen (født i Tørresø) gårdmand, Uggerslev
Niels Knudsen (født i Tørresø, Krogsbølle) Uggerslev
Niels Knudsen Uggerslev (tienendis Jep Andersen i Slevstrup)
Niels Larsen gårdmand
Niels Lauritzen gårdmand, Uggerslev
Niels Nielsen (af Ringe) (FT87: Uggerslev 34.) husmand
Niels Nielsen (af Stensby)
Niels Nielsen gårdmand, Uggerslev
15
wadschier.dk221
59
256
81
194
180
35
262
82
241
127
36
222
83
128
192
99
37
270
181
44
261
84
85
227
182
183
131
184
242
272
60
49
38
100
257
258
245
259
203
50
129
130
62
39
94
14
74
258
170
Niels Nielsen Rensborg
Niels Nielsen soldat
Niels Olsen (FT87: Uggerslev 47.) husmand, klejnsmed
Niels Rasmussen (Rask) Uggerslev
Niels Sørensen
Niels Sørensen gårdmand, Uggerslev
Ole Hansen Uggerslev
Ole Jørgensen (af Emmelev)(FT87: Slevstrup 1.) gårdmand, Slevstrup
Ole Jørgensen soldat Uggerslev
Ole Knudsen (FT87: Jydegården 1.) gårdmand, Uggerslev
Ole Lauritzen husmand, hjulmand, Uggerslev
Ole Nielsen Uggerslev
Ole Olsen (fra Ringe) landsoldat
Ole Pedersen Uggerslev
Ole Rasmussen husmand, skrædder, Uggerslev
Ole Thomasen (Bederslev) (FT87: Uggerslev 16.) gårdmand
Peder Andersen kyrasserer, Uggerslev
Peder Hansen rytter under major Holchs compagnie
Peder Jensen (FT87: Uggerslev 39.) husmand, træskomand
Peder Jensen (Hemmerslev, Særslev) husmand, Uggerslev
Peder Jensen (Jyde) Uggerslev
Peder Jørgensen (født i Bederslev) (FT87: Uggerslev 14.) gårdmand
Peder Mathisen Uggerslev
Peder Melchior Bech rytter under ritmester Rojans compagni
Peder Nielsen (født i Uggerslev) (FT87: Uggerslev 12.) gårdmand, Uggerslev
Peder Pedersen (fra Bårdesø) (FT87: Uggerslev 38.) skrædder, husmand
Peder Rasmussen (født i Højrup) gårdmand, Uggerslev
Rasmus Andersen Schytte provst
Rasmus Andersen smed, husmand
Rasmus Christensen
Rasmus Enevoldsen (FT87: Slevstrup 2.) gårdmand
Rasmus Erichsen (af Uggerslev)
Rasmus Hansen husmand, Uggerslev
Rasmus Jensen Uggerslev, senere Feilsted
Rasmus Jørgensen (af Uggerslev)
Rasmus Jørgensen (født i Uggerslev) (FT87: Uggerslev 27.) landsoldat, husmand
Rasmus Knudsen (FT87: Uggerslev 7.) landsoldat, gårdmand
Rasmus Mathiesen husmand
Rasmus Nielsen (FT87: Uggerslev 26.) gårdmand
Rasmus Nielsen (FT87: Uggerslev 50.) husmand og røgter på Uggerslevgård
Rasmus Nielsen Uggerslev
Rasmus Olufsen (fra tab 35?) Uggerslev
Rasmus Rasmussen husmand (her ved kirken)
Rasmus soldatUggerslev
Samuel Kurlewitz (Kurløv) rytter under major Langhårs compagni
Sidsel Jensdatter
Sidsel Jørgensdatter
Sidsel Knudsdatter
Sidsel Nielsdatter
Sidsel Olufsdatter
16
wadschier.dk24
101
86
111
40
185
227
224
202
102
Sidsel Pedersdatter
Søren Buch kyrasserer under ritmester Brams compagni
Søren Jensen Rastrup kyrasserer under ritmester Rojans compagni
Søren Jensen Uggerslev
Søren Nielsen hjulmand, Uggerslev
Thomas Pedersen
Ursula Hieresdatter (se 202 og 224)
Ursula Hieresdatter (se 202 og 227)
Ursula Hierresdatter (se 224 og 227)
Vilhelm Ridt kyrasserer
17
wadschier.dk18
wadschier.dkNavneregister til familie-tabeller
Tabel-nr:
17.b.
107.b.
228.d.
135.f.
113.g.
244.a.
166.a.
242.a.
129.e.
38.f.
186.c.
99.a.
50.b.
6.c.
204.d.
159.d.
115.a.
179.b.
18.a.
236.d.
1.d.
254.a.
26.c.
34.e.
36.g.
82.c.
203.b.
184.b.
272.e.
211.c.
131.b.
46.b.
197.c.
108.d.
228.i.
248.b.
200.f.
134.a.
8.b.
135.b.
9.l.
169.a.
113.f.
205.c.
112.c.
13.c.
Børn
A___s Jochimsen, født 6 mar 1699
Abelone Andersdatter, døbt 14 okt 1725
Abelone Andersdatter, døbt 28 jan 1770
Abelone Clausdatter, døbt 28 jul 1748
Abelone Hansdatter, døbt 21 jul 1737
Abelone Jensdatter, født 13 jan 1776
Abelone Jeppesdatter, døbt 20 mar 1746
Abelone Maria Rasmusdatter, døbt 22 okt 1767
Abelone Rasmusdatter, døbt 19 sep 1734
Abelone Rasmusdatter, begr 10 jun 1688
Alletta Ovidia Mortensdatter, døbt 27 okt 1745
An_____ Pedersen, født 29 okt 1713
A d... Ras usse , født
aj
Anders Christensen, født ca. 1691
Anders Hansen, døbt 21 aug 1768
Anders Hansen, døbt 24 mar 1748
Anders Jacobsen, døbt 4 mar 1725
Anders Jensen, døbt 6 jan 1757
Anders Jørgensen, begr 11 jan 1680
Anders Jørgensen, døbt 24 dec 1780
Anders Knudsen, født 10 apr 1700
Anders Larsen, født 19 okt 1777
Anders Lauritzen, døbt 6 jan 1683
Anders Nielsen, døbt 24 nov 1689
Anders Olsen, født 1 dec 1691
Anders Olsen, født 9 okt 1704
Anders Rasmussen, døbt 12 feb 1769
Anders Rasmussen, døbt 5 maj 1754
Anders Rasmussen, født ca. 1779
Andreas Johansen, døbt 26 feb 1764
Andreas Rasmussen Schytte, døbt 18 aug 1726
Andrei?s Christiansen, født 24 apr 1693
Anne Andersdatter, døbt 9 aug 1767
Anne Andersdatter, døbt 9 mar 1738
Anne Cathrine Andersdatter, født 16 apr 1786
Anne Cathrine Hansdatter, født 3 jul 1783
Anne Christensdatter, født 4 mar 1774
Anne Christiansdatter, døbt 10 aug 1732
Anne Christophersdatter, døbt 28 sep 1684
Anne Clausdatter, døbt 20 dec 1733
Anne Clausdatter, født 14 nov 1702
Anne Dorothe Jørgensdatter, døbt 10 mar 1748
Anne Hansdatter, døbt 12 dec 1734
Anne Hansdatter, døbt 19 nov 1769
Anne Hansdatter, døbt 27 dec 1729
Anne Hansdatter, født 1 apr 1694
19
wadschier.dk11.b.
260.a.
14.e.
251.a.
175.a.
162.c.
16.c.
243.e.
165.f.
121.c.
93.a.
21.a.
169.b.
149.b.
150.c.
42.o.
198.b.
31.a.
217.b.
7.a.
45.c.
25.c.
175.e.
184.c.
207.a.
203.a.
242.b.
223.a.
99.b.
102d.
125.a.
178.c.
43.c.
81.f.
41.e.
36.b.
35.b.
85.b.
44.c.
129.f.
257.b.
38.e.
109.g.
65.a.
133.a.
78.b.
40.d.
243.f.
158.a.
51.b.
Anne Hansdatter, født 13 apr 1691
Anne Hansdatter, født 20 maj 1784
Anne Hansdatter, født 24 maj 1699, begr 27 feb 1763
Anne Hansdatter, født ca. 1782
Anne Helvig Mortensdatter, døbt 1 nov 1749
Anne Hieresdatter, døbt 16 apr 1752
Anne Hieresdatter,født 10 jun 1691
Anne Hyllerup Steenbuch, født 8 aug 1778
Anne Jeppesdatter, født ca. 1762
Anne Jørgensdatter, døbt 18 mar 1736
Anne Jørgensdatter, døbt 19 feb 1719
Anne Jørgensdatter, døbt 2 jul 1685
Anne Jørgensdatter, døbt 2 jul 1752
Anne Jørgensdatter, døbt 28 jan 1748
Anne Jørgensdatter, døbt 29 jul 1759
Anne Jørgensdatter, født 23 sep 1709
Anne Kirstine Andreasdatter, døbt 11 okt 1761
Anne Knudsdatter, født 16 jun 1697
Anne Larsdatter, døbt 1 nov 1760
Anne Larsdatter, født 2 jul 1699
Anne Lauritzdatter, født 10 apr 1689 (Haan)
Anne Lauritzdatter, født 5 sep 1700
Anne Magrete Mortensdatter, døbt 21 okt 1759
Anne Margaretha Rasmusdatter, døbt 13 mar 1757
Anne Margarethe Jensdatter, døbt 10 feb 1754
Anne Margrete Rasmusdatter, døbt 22 feb 1761
Anne Margrethe Rasmusdatter, døbt 25 mar 1770
Anne Maria Michelsdatter, født ca. 1721
Anne Maria Pedersdatter, døbt 1 jul 1716
Anne Maria Wilhelmsdatter, døbt 11 apr 1717
Anne Nielsdatter, døbt 19 jul 1722
Anne Nielsdatter, døbt 24 jun 1743
Anne Nielsdatter, døbt 5 apr 1683
Anne Nielsdatter, født 20 mar 1713
Anne Nielsdatter, født 26 mar 1705
Anne Olsdatter, døbt 25 mar 1684
Anne Olsdatter, født 14 jan 1691
Anne Pedersdatter, født 20 jan 1710
Anne Pedersdatter, født 7 okt 1703
Anne Rasmusdatter, døbt 3 apr 1740,
Anne Rasmusdatter, født 4 okt 1784
Anne Rasmusdatter, født jan 1687
Anne Rebecca Pflueg, døbt 15 sep 1734
Anne Regina Christiansdatter, født 23 jun 1709
Anne Sophia Christensdatter, døbt 9 mar 1740
Anne Sophia Nielsdatter, født 25 jun 1708
Anne Sørensdatter, født 20 aug 1686
Augustinus Herman Steenbuch, født 14 mar 1780
Barbara Catrine Hansdatter, døbt 20 okt 1748
Barbara Christensdatter,født 25 feb 1705
20
wadschier.dk109.i.
51.e.
131.e.
164.b.
166.c.
17.e.
74.a.
106.b.
230.e.
205.e.
57.d.
116.b.
165.e.
256.b.
186.b.
131.f.
109.a.
68.d.
17.h.
226.g.
183.e.
200.c.
9.j.
47.b.
229.b.
110.c.
272.c.
86.a.
211.b.
66.a.
134.b.
202.c.
190.c.
73.b.
236.b.
11.a.
119.c.
9.d.
15.a.
164.c.
121.a.
172.a.
243.d.
243.b.
234.b.
82.e.
85.a.
90.c.
149.c.
226.h.
Bendix Ludevig Pflueg, døbt 14 nov 1736
Birthe Christensdatter, født 16 apr 1712
Birthe Elina Rasmusdatter Schytte, født 24 maj 1731
Birthe Jensdatter, døbt 2 feb 1755
Birthe Jeppesdatter, døbt 14 jun 1750
Birthe Jochimsdatter, født 10 sep 1705
Birthe Johansdatter, født 20 okt 1708
Bodil Andersdatter, døbt 14 okt 1725
Bodil Friderichsdatter, født 14 dec 1779
Bodil Hansdatter, født 3 jul 1777
Bodil Isachsdatter, født 17 apr 1707
Bodil Jensdatter, døbt 29 aug 1734
Bodil Jeppesdatter, døbt 25 apr 1762
Bodil Nielsdatter, født 5 okt 1783
Carl Gustavus Mortensen, døbt 17 sep 1744
Carl Gustavus Rasmussen Schytte, døbt 20 jun 1732
Carl Pflueg, døbt 9 aug 1728
Cathrine Christophersdatter, født 15 jun 1701
Cathrine Jochimsdatter, født 14 maj 1711
Cathrine Mortensdatter, født 18 feb 1777
Cathrine Pedersdatter, født 23 jan 1782
Christen Christensen, døbt 1 mar 1767
Christen Clausen, født 7 feb 1699
Christian Albr___, født 18 jan 1688
Christian Christensen, født 20 jun 1777
Christian Clausen, døbt 3 apr 1735
Christian Rasmussen, født ca. 1774
Christian Sørensen, født 24 maj 1709
Christiane Johansdatter, døbt 13 jul 1760
Claus Christophersen, født 25 jun 1703
Claus Friderich Christiansen, døbt 29 aug 1734
Claus Hansen, døbt 27 feb 1765
Claus Johansen, døbt 24 mar 1765
Claus Johansen, født 28 apr 1701
Claus Jørgensen, født 8 feb 1774
Claus Peiter Hansen, født 22 jan 1690
Clemen Jokumsen, døbt 30 sep 1725
Dorthe Clausdatter
Dorthe Henriksdatter, født 9 mar 1696
Dorthe Jensdatter, døbt 2 jul 1757
Dorthe Jørgensdatter, døbt 13 aug 1730
Dorthe Laursen, døbt 30 maj 1746
Dorthe Steenbuch, født 26 maj 1777
Ebba Ovidia Steenbuch, født 11 jul 1774
Elisabeth Catrine, døbt 29 okt 1770
Else Olsdatter, født 26 sep 1711
Elsebeth Pedersdatter, født 8 mar 1708
Erich Hansen, døbt 24 jun 1718
Erich Jørgensen, døbt 10 maj 1750
Erich Mortensen, født 5 nov 1782
21
wadschier.dk45.e.
10.b.
138.c.
14.d.
57.e.
115.b.
190.g.
202.a.
35.c.
82.d.
258.d.
197.b.
4.b.
201.a.
200.a.
6.a.
266.b.
9.a.
110.d.
156.f.
230.d.
140.b.
137.b.
161.a.
90.a.
250.b.
12.c.
151.c.
210.c.
116.a.
165.a.
24.a.
17.a.
190.h.
22.a.
212.e.
42.e.
20.a.
23.a.
144.d.
216.a.
45.a.
75.a.
27.b.
175.h.
125.c.
43.d.
193.f.
79.a.
36.e.
Friderich Lauritzen, født 26 nov 1693
Giertrud Hansdatter, døbt 2 mar 1684
Giertrud Hansdatter, døbt 25 mar 1745
Giertrud Hansdatter, født 19 maj 1696
Giertrud Isachsdatter, født 4 apr 1711
Giertrud Jacobsdatter, døbt 9 feb 1727
Giertrud Johansdatter, født 11 okt 1773
Giertrud Maria Hansdatter, døbt 20-31 dec 1761
Giertrud Olsdatter, født 1 sep 1692
Giertrud Olsdatter, født 30 aug 1706
Giertrud Rasmusdatter, født 25 jan 1782
Hans Andersen, døbt 29 sep 1764
Hans Andersen, født 16 nov 1691
Hans Christensen, døbt 13 nov 1757
Hans Christensen, døbt 6 okt 1763
Hans Christensen, født ca. 1687
Hans Christian Møller, født 28 mar 1780
Hans Clausen, bor 1715 i Ørslev
Hans Clausen, døbt 17 aug 1738
Hans Erichsen, døbt 22 sep 1765
Hans Friderichsen, døbt 25 okt 1778
Hans Hansen, døbt 16 sep 1736
Hans Hansen, døbt 2 feb 1741
Hans Hansen, døbt 29 jan 1747
Hans Hansen, født 15 jan 1712
Hans Hansen, født 15 jan 1781
Hans Hansen, født 23 jan 1687
Hans Hansen, født ca. 1736
Hans Jensen, døbt 2 maj 1768
Hans Jensen, døbt 5 feb 1731
Hans Jeppesen, døbt 24 jun 1752
Hans Joachim Lauritzen (Bardon), født 27 jan 1689
Hans Jochimsen,født 14 okt 1697
Hans Johansen, født 25 sep 1779
Hans Jørgensen, døbt 15 apr 1683
Hans Jørgensen, døbt 2 okt 1768
Hans Jørgensen, født 13 mar 1695
Hans Jørgensen, født 31 maj 1699
Hans Knudsen, 1713 soldat
Hans Knudsen, døbt 19 mar 1741
Hans Larsen, døbt 9 apr 1758
Hans Lauritzen, døbt 25 jan 1685
Hans Lauritzen, født 25 sep 1701
Hans Lauritzen, født 29 jan 1693
Hans Mortensen, døbt 20 sep 1767
Hans Nielsen, døbt 1 aug 1728, begr 31 okt 1751, 231⁄2
Hans Nielsen, døbt 3 maj 1685
Hans Nielsen, født 13 dec 1778
Hans Nielsen, født 20 aug 1701
Hans Olsen, født 16 sep 1687
22
wadschier.dk35.a.
84.b.
37.b.
129.a.
49.a.
158.d.
119.d.
21.c.
193.g.
17.c.
109.j.
238.b.
175.h.
226.d.
34.f.
79.c.
40.l.
4.d.
4.c.
173.c.
4.e.
157.a.
212.d.
37.a.
187.a.
198.a.
138.b.
165.c.
168.b.
42.i.
42.d.
23.f.
75.c.
223.b.
29.c.
178.a.
181.a.
44.a.
34.d.
272.a.
3.a.
125.b.
110.b.
9.c.
46.a.
269.a.
253.a.
89.a.
156.a.
112.f.
Hans Olsen, født 17 aug 1688
Hans Pedersen, født 17 maj 1704
Hans Pedersen, født 26 maj 1700
Hans Rasmussen, døbt 27 apr 1727, begr 26 aug 1764, 37
Hans Rasmussen, født 25 okt 1696
Helle Christian, døbt 16 mar 1757
Hendrich Jokumsen, døbt 4 sep 1729
Hendrich Jørgensen, født 25 sep 1688
Hendrich Nielsen, født 29 maj 1782
Henrich Jochimsen, født 9 aug 1701
Henrietta Elisabeth Pflueg, døbt 10 jan 1738
Hiere Mikkelsen, døbt 25 sep 1768
Hiere Mortensen, døbt 20 sep 1767
Hiere Mortensen, født 2 jun 1773
Hiere Nielsen, født 1 aug 1693, begr 24 jan 1720, 281⁄2
Hiere Nielsen, født 22 apr 1710
Hiere Sørensen, døbt 3 mar 1720
Ingeborg Andersdatter, født 4 mar 1696
Isach Andersen, født 4 feb 1694
Iver Christian, døbt 4 jul 1755
Jacob Andersen, født 15 mar 1698
Jacob Hansen, døbt 2 jan 1746
Jacob Jørgensen, døbt 20 apr 1766
Jacob Pedersen, født 22 mar 1697
Jens Andersen, døbt 2 feb 1744
Jens Andreasen, døbt 20 jun 1756
Jens Hansen, døbt 16 apr 1743
Jens Jeppesen, født ca. 1755
Jens Jørgensen, døbt 21 apr 1754
Jens Jørgensen, født 12 sep 1699 (tvilling)
Jens Jørgensen, født 15 feb 1693
Jens Knudsen, født 16 okt 1691
Jens Lauritzen,født 27 sep 1708
Jens Michelsen, født ca. 1725
Jens Mortensen, født 16 nov 1702
Jens Nielsen, døbt 16 feb 1737
Jens Pedersen, døbt 1 aug 1751
Jens Pedersen, født ca. 1694
Jens Rasmussen, født 21 jun 1696, begr 3 feb 1730, 34
Jens Rasmussen, født ca. 1764
Jeppe Andersen, født 5 feb 1694
Jochum Nielsen, døbt 25 mar 1725
Johan Clausen, døbt 21 jan 1731
Johan Clausen, født ca. 1690
Johan Diderich Christiansen, født 25 jun 1690
Johan Friderich Christian Beck, født ca. 1779
Johan Knudsen, født 21 dec 1786
Johanna Davidsdatter, døbt 17 okt 1717
Johanne Erichsdatter, døbt 23 maj 1751
Johanne Hansdatter, døbt 19 maj 1737
23
wadschier.dk162.e.
193.c.
61.a.
3.b.
133.b.
143.c.
140.a.
12.d.
251.b.
151.a.
162.m.
206.d.
164.f.
210.f.
164.e.
168.c.
26.e.
76.a.
96.a.
26.f.
97.c.
224.a.
220.d.
240.a.
78.c.
262.a.
82.b.
181.b.
100.b.
257.a.
40.g.
108.b.
228.f.
4.a.
133.d.
8.c.
237.b.
136.a.
230.g.
12.a.
159.e.
202.d.
112.d.
69.a.
271.a.
225.b.
142.a.
162.l.
243.c.
244.c.
Johanne Hieresdatter, døbt 16 apr 1758
Johanne Nielsdatter, født 1 jul 1773
Jørgen Mikkelsen, døbt 11 nov 1714, begr 4 dec 1740, 26
Jørgen Andersen, født 27 okt 1695
Jørgen Christensen, døbt 14 maj 1741, begr 15 sep 1781, 40
Jørgen Clausen, døbt 23 okt 1746
Jørgen Hansen, døbt 6 maj 1735
Jørgen Hansen, født 10 mar 1689
Jørgen Hansen, født 19 apr 1786
Jørgen Hansen, født ca. 1722
Jørgen Hieresen, født 19 sep 1785
Jørgen Jensen, døbt 13 jan 1771
Jørgen Jensen, døbt 2 jun 1765
Jørgen Jensen, født 9 aug 1776
Jørgen Jensen, født ca. 1762
Jørgen Jørgensen, døbt 8 jul 1759
Jørgen Lauritzen, født 17 mar 1689
Jørgen Lauritzen, født 2 sep 1698
Jørgen Lauritzen, født 5 okt 1712, begr 8 jan 1738, 25
Jørgen Lauritzen, født 9 maj 1698
Jørgen Madsen, døbt 20 mar 1729
Jørgen Madsen, døbt 27 jan 1771
Jørgen Nielsen, døbt 15 sep 1765
Jørgen Nielsen, døbt 27 jan 1771
Jørgen Nielsen, født 29 aug 1709
Jørgen Olsen, født 29 jun 1783
Jørgen Olsen, født 6 jan 1702
Jørgen Pedersen, døbt 22 jun 1755
Jørgen Rasmussen, døbt 26 jan 1716
Jørgen Rasmussen, født 19 apr 1781
Jørgen Sørensen, født 20 jan 1710
Karen Andersdatter, døbt 15 apr 1732
Karen Andersdatter, født 4 aug 1776
Karen Andersdatter, født 6 aug 1689
Karen Christensdatter, døbt 21 jul 1748
Karen Christophersdatter, født 11 mar 1687
Karen ell Anna! Larsdatter, døbt 21 okt 1770
Karen Erichsdatter, døbt 20 feb 1735
Karen Friderichsdatter, født 12 jul 1785
Karen Hansdatter, døbt 15 jan 1682
Karen Hansdatter, døbt 25 jul 1751
Karen Hansdatter, døbt 25 mar 1767
Karen Hansdatter, døbt 27 dec 1729
Karen Hansdatter, født 7 jun 1711
Karen Hansdatter, født ca. 1751
Karen Hieresdatter, døbt 22 sep 1776
Karen Hieresdatter, døbt 31 okt 1734, begr 4 maj 1758, 24
Karen Hieresdatter, født 15 apr 1776
Karen Hyllerup Steenbuch, født 13 okt 1775
Karen Jensdatter, døbt 23 sep 1781
24
wadschier.dk122.a.
42.h.
42.a.
144.f.
31.b.
218.a.
75.b.
25.d.
97.b.
224.b.
23.c.
238.h.
126.a.
178.d.
239.d.
177.b.
80.d.
81.d.
255.a.
241.b.
182.a.
131.c.
50.h.
272.d.
40.b.
158.b.
72.a.
200.b.
113.e.
14.f.
196.a.
164.d.
244.d.
168.a.
120.a.
97.e.
175.i.
43.f.
83.a.
183.d.
184.f.
91.a.
111.a.
186.d.
205.b.
250.a.
225.c.
16.h.
42.l.
1.c.
Karen Jørgensdatter, døbt 20 okt 1724
Karen Jørgensdatter, født 21 apr 1697
Karen Jørgensdatter, født 9 nov 1688
Karen Knudsdatter, døbt 16 okt 1746
Karen Knudsdatter, født 13 okt 1698
Karen Larsdatter, døbt 13 jan 1760
Karen Lauritzdatter, født 16 maj 1706
Karen Lauritzen, født 28 nov 1705
Karen Madsdatter, døbt 4 okt 1722
Karen Madsdatter, født 1 maj 1773
Karen Michelsdatter
Karen Mikkelsdatter, født 24 aug 1781
Karen Nielsdatter, døbt 11 mar 1731
Karen Nielsdatter, døbt 12 feb 1747
Karen Nielsdatter, døbt 15 sep 1765
Karen Nielsdatter, døbt 16 sep 1753
Karen Nielsdatter, døbt 18 jan 1744
Karen Nielsdatter, født 21 feb 1707
Karen Nielsdatter, født 27 feb 1778
Karen Olsdatter, født 5 nov 1776
Karen Pedersen, døbt 25 jun 1752
Karen Rasmusdatter Schytte, døbt 2 feb 1728
Karen Rasmusdatter, født 13 feb 1706
Karen Rasmusdatter, født ca. 1776
Karen Sørensdatter
Kathrine Hansdatter, døbt 14 jun 1750
Kirsten Caspersdatter, født 18 okt 1701
Kirsten Christensdatter, døbt 14 okt 1764
Kirsten Hansdatter, døbt 2 apr 1733
Kirsten Hansdatter, født 2 jan 1702
Kirsten Hansdatter, født 2 okt 1784
Kirsten Jensdatter, døbt 19 aug 1759
Kirsten Jensdatter, født 29 dec 1784
Kirsten Jørgensdatter, døbt 10 dec 1752
Kirsten Jørgensen, døbt 17 jan 1723
Kirsten Madsdatter, døbt 4 jul 1734
Kirsten Mortensdatter, døbt 23 sep 1770
Kirsten Nielsdatter, født ca. 1691
Kirsten Olsdatter, født 22 jan 1709
Kirsten Pedersdatter, født 13 jan 1779
Kirstine Caroline Rasmusdatter, døbt 5 aug 1764
Kirstine Hansdatter, født 5 apr 1713
Kirstine Sørensdatter, døbt 18 mar 1725
Knud Christian Mortensen, døbt 13 sep 1747
Knud Hansen, døbt 29 mar 1767
Knud Hansen, født 16 maj 1778
Knud Hieresen, født 29 dec 1778
Knud Hieresen, født 5 apr 1699
Knud Jørgensen, født 10 apr 1703
Knud Knudsen, født 6 apr 1697
25
wadschier.dk31.c.
97.d.
175.d.
126.e.
43.j.
193.e.
241.g.
258.c.
62.a.
197.a.
228.e.
200.d.
134,c.
28.a.
114.a.
162.i.
16.e.
235.c.
164.a.
22.c.
214.a.
145.a.
177.c.
220.b.
41.b.
128.d.
127.e.
129.b.
204.c.
142.f.
210.e.
212.c.
149.a.
23.d.
95.d.
263.b.
158.c.
154.a.
247.a.
108.a.
228.g.
52.a.
72.b.
51.f.
200.g.
133.c.
201.d.
6.d.
8.a.
68.e.
Knud Knudsen, født 7 mar 1701
Knud Madsen, døbt 23 sep 1731, begr 21 aug 1758, 27
Knud Mortensen,døbt 5 sep 1756
Knud Nielsen, døbt 29 jan 1758
Knud Nielsen, født 14 okt 1698
Knud Nielsen, født 23 sep 1776
Knud Olsen, født 23 nov 1785
Knud Rasmussen, født 25 jan 1782
Knud Rasmussen, født 5 jul 1702
Lars Andersen, døbt 19 sep 1762
Lars Andersen, døbt 29 jul 1773
Lars Christensen, døbt 13 aug 1769
Lars Christiansen, døbt 8 apr 1736
Lars Hansen, døbt 10 sep 1682
Lars Hansen, døbt 30 dec 1731
Lars Hieresen, døbt 23 jul 1769
Lars Hieresen, født 15 jun 1694
Lars Jacobsen, født 6 okt 1777
Lars Jensen, døbt 29 jul 1753
Lars Jørgensen, døbt 17 jul 1687
Lars Knudsen, døbt 10 dec 1752
Lars Larsen, døbt 17 jul 1740
Lars Nielsen, døbt 9 okt 1757
Lars Nielsen, døbt 14 dec 1760
Lars Nielsen, født ca. 1798
Lars Olsen, døbt 11 apr 1734
Lars Olsen, døbt 16 nov 1732
Lars Rasmussen, døbt 12 sep 1728
Mads Hansen, døbt 2 feb 1766
Mads Hieresen, døbt 8 okt 1752
Mads Jensen, født 21 mar 1773
Mads Jørgensen, døbt 11 mar 1764
Mads Jørgensen, døbt 3 okt 1745
Mads Knudsen, født 16 okt 1686
Mads Knudsen, født ca. 1721
Mads Larsen, født 17 nov 1784
Malena Kruses?, begr 11 maj 1755
Maren Andersdatter, døbt 15 maj 1742
Maren Andersdatter, døbt 18 jul 1779
Maren Andersdatter, døbt 29 jan 1730
Maren Andersdatter, født 22 jul 1779
Maren Andersen, født 26 maj 1703
Maren Caspersdatter, født 17 apr 1704
Maren Christensdatter, døbt 14 okt 1714
Maren Christensdatter, døbt 15 nov 1778
Maren Christensdatter, døbt 19 apr 1744, begr 14 okt 1772, 28
Maren Christensdatter, døbt 2 dec 1764
Maren Christensdatter, født ca 1694
Maren Christophersdatter, døbt 29 sep 1682
Maren Christophersdatter, født 11 aug 1703
26
wadschier.dk230.c.
205.d.
70.a.
112.b.
12.b.
265.a.
14.b.
11.c.
10.d.
28.b.
151.b.
162.a.
162.g.
225.e.
57.a.
210.d.
92.a.
166.b.
17.f.
190.a.
74.b.
168.d.
42.n.
144.e.
95.a.
214.c.
215.a.
27.a.
25.b.
195.b.
176.a.
177.f.
193.b.
220.c.
81.e.
43.e.
241.a.
182.b.
184.d.
38.h.
258.b.
272.b.
40.c.
86.b.
35.g.
6.b.
9.f.
57.c.
207.b.
131.a.
Maren Friderichsdatter, født 20 jan 1776
Maren Hansdatter, født 18 feb 1773
Maren Hansdatter, døbt 13 apr 1702
Maren Hansdatter, døbt 2 feb 1727
Maren Hansdatter, døbt 23 dec 1683
Maren Hansdatter, født 1 dec 1785
Maren Hansdatter, født 12 feb 1693
Maren Hansdatter, født 2 jun 1693
Maren Hansdatter, født 23 jul 1690
Maren Hansdatter, født 30 sep 1693
Maren Hansdatter, født ca. 1728
Maren Hieresdatter, døbt 1 jan 1748
Maren Hieresdatter, døbt 18 nov 1764
Maren Hieresdatter, født 31 dec 1783
Maren Isachsdatter, født 19 jun 1700
Maren Jensdatter, døbt 19 aug 1770
Maren Jensdatter, døbt 31 okt 1717
Maren Jeppesdatter, døbt 6 mar 1748
Maren Jochimsdatter, født 23 jan 1708
Maren Johansdatter, født 20 feb 1760
Maren Johansdatter, født 20 jan 1710
Maren Jørgensdatter, døbt 28 nov 1762
Maren Jørgensdatter, født 5 jan 1707
Maren Knudsdatter, døbt 22 dec 1743
Maren Knudsdatter, født ca. 1715
Maren Knudsen, døbt 16 sep 1759
Maren Larsdatter, døbt 19 okt 1760
Maren Lauritzdatter, født 2 dec 1690
Maren Lauritzen, født 28 mar 1698
Maren Mortensdatter, døbt 14 sep 1755
Maren Nielsdatter, døbt 15 apr 1742
Maren Nielsdatter, døbt 22 jun 1766
Maren Nielsdatter, døbt 24 jun 1769
Maren Nielsdatter, døbt 27 mar 1763
Maren Nielsdatter, født 24 maj 1710
Maren Nielsdatter, født ca. 1688
Maren Olsdatter, født 26 aug 1774
Maren Pedersdatter, døbt 29 sep 1754
Maren Rasmusdatter, døbt 26 maj 1760
Maren Rasmusdatter, født 17 jul 1692
Maren Rasmusdatter, født 29 jan 1780
Maren Rasmusdatter, født ca. 1765
Maren Sørensdatter, døbt 31 dec 1682
Maren Sørensdatter, født 29 jan 1712
Margithe Olsen, født 19 apr 1706
Margrethe Christensdatter, født ca. 1689
Margrethe Clausdatter
Margrethe Isachsdatter, født 11 jun 1704
Margrethe Jensdatter, døbt 20 jul 1755
Margrethe Rasmusdatter Schytte, født 20 jul 1725
27
wadschier.dk142.d.
155.c.
173.e.
225.d.
26.d.
84.a.
85.c.
186.e.
9.e.
113.b.
115.c.
236.e.
101.a.
218.b.
131.d.
41.f.
128.c.
259.a.
109.f.
142.e.
244.b.
165.b.
109.n.
108.c.
201.b.
64.a.
51.d.
89.b.
202.b.
141.a.
13.b.
232.b.
69.b.
204.h.
142.b.
210.a.
23.b.
144.c.
266.a.
237.a.
77.a.
226.c.
195.c.
193.a.
34.b.
177.d.
80.c.
36.a.
128.e.
36.f.
Marie Cathrine Hieresdatter, døbt 13 aug 1741
Marie Chatharina Christiansdatter, døbt 15 okt 1752
Marie Elisabeth, døbt 9 nov 1757
Marie Hieresdatter, født 25 feb 1781
Mathiis Lauritzen, , døbt 20 jun 1686
Mathiis Pedersen, født 20 aug 1701
Melchior Pedersen, født 17 jan 1712
Mette Catharina Mortensdatter, døbt 24 jun 1749
Mette Clausdatter
Mette Hansdatter, døbt 15 aug 1728
Mette Jacobsdatter, døbt 24 sep 1730
Mette Jørgensdatter, født 7 apr 1785
Mette Kirstine Sørensdatter, døbt 2 apr 1713
Mette Larsdatter, døbt 18 jul 1762
Mette Margrete Rasmusdatter Schytte, døbt 14 aug 1729
Mette Nielsdatter, født 14 mar 1708
Mette Olsdatter, døbt 16 sep 1731
Mette Rasmusdatter, født 30 dec 1782
Mette Sophie Pflueg, døbt 29 maj 1733
Michel Hieresen, døbt 31 okt 1745
Morten Jensen, født 1 jun 1778
Morten Jeppesen, døbt 29 sep 1753
Nicolai Hendrich Pflueg, døbt 2 nov 1742
Niels Andersen, døbt 12 apr 1735
Niels Christensen, døbt 30 nov 1760
Niels Christensen, født 17 okt 1708
Niels Christensen, født 25 jul 1710
Niels Davidsen, døbt 8 jun 1721
Niels Hansen, døbt 13 mar 1763
Niels Hansen, døbt 17 sep 1741
Niels Hansen, født 15 jan 1691
Niels Hansen, født 29 apr 1775
Niels Hansen, født 4 apr 1713
Niels Hansen, født 4 apr 1780
Niels Hieresen, døbt 14 okt 1736
Niels Jensen, døbt 8 jul 1764
Niels Knudsen, døbt 22 jan 1682
Niels Knudsen, døbt 12 jan 1738
Niels Krabbe Møller, født 7 maj 1778
Niels Larsen, døbt 6 mar 1768
Niels Lauritzen, født 24 okt 1702
Niels Mortensen, døbt 1 nov 1770
Niels Mortensen, døbt 21 aug 1757
Niels Nielsen, døbt 14 dec 1766
Niels Nielsen, døbt 23 sep 1683
Niels Nielsen, døbt 3 nov 1760
Niels Nielsen, døbt 8 apr 1742
Niels Olsen, døbt 19 nov 1682
Niels Olsen, døbt 8 mar 1744
Niels Olsen, født 19 jul 1689
28
wadschier.dk241.d.
50.g.
38.i.
40.a.
40.e.
136.b.
139.a.
190.f.
236.c.
170.a.
144.a.
27.d.
176.b.
256.a.
34.d.
128.f.
130.a.
129.c.
49.c.
8.e.
229.a.
90.b.
164.g.
118.a.
18.b.
150.a.
23.e.
1.b.
147.a.
33.a.
178.e.
177.e.
192.b.
40.f.
109.d.
106.c.
201.e.
8.d.
110.a.
112.a.
233.a.
190.e.
121.b.
150.b.
94.a.
144.g.
97.f.
124.a.
32.a.
80.b.
Niels Olsen, født 23 maj 1779
Niels Rasmussen, født 4 okt 1703
Niels Rasmussen, født 7 jul 1703
Niels Sørensen
Niels Sørensen, født 19 apr 1706
Ole Erichsen, døbt 15 apr 1736
Ole Hansen, døbt 3 jun 1734
Ole Johansen, døbt 28 okt 1770
Ole Jørgensen, født 6 sep 1776
Ole Knudsen, døbt 1 nov 1750
Ole Knudsen, døbt 24 jun 1732
Ole Lauritzen, født 5 aug 1700
Ole Nielsen, døbt 20 jun 1745
Ole Nielsen, født 28 apr 1782
Ole Nielsen, født 6 mar 1687
Ole Olsen, døbt 22 dec 1748
Ole Rasmussen, døbt 19 jun 1729
Ole Rasmussen, døbt 7 jan 1731
Ole Rasmussen, født 8 jul 1699
P?___ Christophersen, født 18 apr 1691
Peder Christensen, døbt 17 feb 1771
Peder Hansen, døbt 23 sep 1714
Peder Jensen, døbt 25 jan 1767
Peder Johansen, døbt 29 mar 1725
Peder Jørgensen, døbt 24 jun 1682
Peder Jørgensen, døbt 7 apr 1743
Peder Knudsen, født 21 feb 1689
Peder Knudsen, født 30 mar 1695
Peder Larsen, døbt 15 jul 1736
Peder Mathiasen
Peder Nielsen, døbt 2 nov 1749
Peder Nielsen,døbt 2 feb 1763
Peder Olsen, født 22 sep 1780
Peder Sørensen, født 2 jun 1708, begr 23 jun 1744, 36
Petride Rebecca Pflueg, døbt 14 maj 1732
Rasmus Andersen, døbt 19 aug 1731
Rasmus Christensen, døbt 14 feb 1768
Rasmus Christophersen, født 28 jan 1689
Rasmus Clausen, døbt 20 feb 1729
Rasmus Hansen, døbt 3 apr 1725
Rasmus Hansen, født ca. 1768
Rasmus Johansen, døbt 17 jul 1768
Rasmus Jørgensen, døbt 26 apr 1733
Rasmus Jørgensen, døbt 29 aug 1756
Rasmus Jørgensen, født 19 nov 1693
Rasmus Knudsen, døbt 7 jun 1750
Rasmus Madsen, døbt 12 maj 1737
Rasmus Madsen, døbt 6 jan 1731
Rasmus Madsen, født 22 mar 1697
Rasmus Nielsen, døbt 12 maj 1715
29
wadschier.dk239.e.
256.c.
128.a.
35.f.
9.i.
9.b.
225.g.
56.a.
23.c.
126.d.
81.b.
127.d.
40.j.
173.d.
109.p.
155.b.
148.a.
162.d.
194.a.
40.h.
80.f.
9.h.
198.c.
135.g.
142.c.
Rasmus Nielsen, døbt 2 apr 1769
Rasmus Nielsen, født 15 jan 1786
Rasmus Olsen, døbt 22 sep 1726
Rasmus Olsen, født 17 maj 1697
Rebecca Clausdatter, født 9 jun 1696
Rebetze Clausdatter, født ca. 1689
Sidsel Hieresdatter, født 10 feb 1787
Sidsel Isachsdatter, født 25 okt 1691
Sidsel Knudsdatter, døbt 20 apr 1684
Sidsel Nielsdatter, døbt 6 jan 1756
Sidsel Nielsdatter, født 31 maj 1701
Sidsel Olsdatter, døbt 24 jun 1728
Sidsel Sørensdatter, døbt 26 apr 1716
Stie Tønsberg, døbt 9 nov 1756
Susanna Christina Pflueg, begr 6 feb 1748
Søren Christiansen, døbt 8 dec 1748
Søren Hansen, døbt 29 jan 1741
Søren Hieresen, døbt 13 apr 1755
Søren Nielsen, født ca. 1741
Søren Sørensen, født 26 apr 1712
Thale Nielsdatter, døbt 31 aug 1749
Thomas Clausen, født 23 mar 1694, i Roerslev
Ursula Dorothea Andreasdatter, døbt 2 jul 1758
Ursula Dorothea Clausdatter, døbt 21 apr 1754
Ursula Hieresdatter, døbt 11 maj 1738
30
wadschier.dkFamilietabeller
Tabel 1
Knud Jensen
smed, Uggerslev
begr 29 jul 1700,281⁄2
gift 16 okt 1692 med
Maren Pedersdatter (se tabel 55)
a. Jens Knudsen, født 14 jul 1693, begr 26 feb 1708, 141⁄2
b. Peder Knudsen, født 30 mar 1695
c. Knud Knudsen, født 6 apr 1697
d. Anders Knudsen, født 10 apr 1700
Tabel 2
Anders Ambiørnsen (af Odense)
smed, Uggerslev
trol 28 okt, gift 6 dec 1696 med
Birthe Sophie Rasmusdatter
a. Johanna Andersdatter, født 12 feb 1697, begr 16 jun 1697, 17 uger
Tabel 3
Anders Hansen
Uggerslev
trol 26 nov 1693, gift 6 jan 1694 med
Karen Ibsdatter
a. Jeppe Andersen, født 5 feb 1694
b. Jørgen Andersen, født 27 okt 1695
Tabel 4
Anders Madsen
rytter under major Langhårs compagni
gift
a. Karen Andersdatter, født 6 aug 1689
b. Hans Andersen, født 16 nov 1691
c. Isach Andersen, født 4 feb 1694
d. Ingeborg Andersdatter, født 4 mar 1696
e. Jacob Andersen, født 15 mar 1698
f. Abraham Andersen, født 26 nov 1702, begr 18 feb 1703, 21⁄2 mdr
31
wadschier.dkTabel 5
Anders Wolck
under major Langhårs compagni
gift
a. Niels Andersen, født 14 sep 1689, begr 29 maj 1690
Tabel 6
Christen Hansen
Uggerslev
begr 9 mar 1698, 42
gift med
Karen Andersdatter (se tabel 7)
a. Hans Christensen, født ca. 1687
b. Margrethe Christensdatter, født ca. 1689
c. Anders Christensen, født ca. 1691
d. Maren Christensdatter, født ca 1694
e. Eyler Christensen, født 12 okt 1695, begr 29 dec 1695, 11 uger
f. Jørgen Christensen, født 26 feb 1698, begr 16 mar 1698
Tabel 7
Lauritz Hansen
Uggerslev
trol 21 apr, gift 24 jul 1698 med
Karen Andersdatter (se tabel 6)
a. Ane Larsdatter, født 2 jul 1699
Tabel 8
Christopher Jensen
Uggerslev
gift
a. Maren Christophersdatter, døbt 29 sep 1682
b. Anna Christophersdatter, døbt 28 sep 1684
c. Karen Christophersdatter, født 11 mar 1687
d. Rasmus Christophersen, født 28 jan 1689
e. P?___ Christophersen, født 18 apr 1691
Tabel 9
32
wadschier.dkClaus Nau
rytter, Uggerslev
død ca. 1715
gift
h.h.
begr 3 feb 1693, 49
gift med
Cathrine Thomasdatter (se tabel 87)
a. Hans Clausen, bor 1715 i Ørslev
b. Rebetze Clausdatter, født ca. 1689
c. Johan Clausen, født ca. 1690
d. Dorthe Clausdatter, gift med Anders Christophersen, Østrup
e. Mette Clausdatter, gift med en rytter på Sjælland
f. Margrethe Clausdatter, gift med Hans Sørensen, Østrup
g. Claus Clausen, født ca. 1691, begr 16 mar 1698, 7
h. Thomas Clausen, født 23 mar 1694, i Roerslev
i. Rebecca Clausdatter, født 9 jun 1696
j. Christen Clausen, født 7 feb 1699
k. Ole Clausen, født ca. 1700, begr 29 mar 1714, 14
l. Ane Clausdatter, født 14 nov 1702
m. Claus Clausen, født 22 dec 1709, begr 29 sep 1711, 2
Tabel 10
Hans Hansen
Uggerslev
gift
a. Giertrud Hansdatter, døbt 18 sep 1681, begr 15 nov 1682
b. Giertrud Hansdatter, døbt 2 mar 1684
c. Peder Hansen, født 13 apr 1687, begr 24 okt 1707, 201⁄2
d. Maren Hansdatter, født 23 jul 1690
Tabel 11
Hans Jensen
Uggerslevgård
trol 1 apr, gift 20 maj 1689 med
Anna Pedersdatter
a. Claus Peiter Hansen, født 22 jan 1690
b. Ane Hansdatter, født 13 apr 1691
c. Maren Hansdatter, født 2 jun 1693
Tabel 12
33
wadschier.dkHans Jørgensen
Slevstrup
begr 30 jan 1701, 80
gift med
Else Hansdatter (se tabel 103)
a. Karen Hansdatter, døbt 15 jan 1682
b. Maren Hansdatter, døbt 23 dec 1683
c. Hans Hansen, født 23 jan 1687
d. Jørgen Hansen, født 10 mar 1689
Tabel 13
Hans Nielsen
Uggerslevgård
gift
a. Anna Hansdatter, født 6 jan 1690, begr 26 jan 1690
b. Niels Hansen, født 15 jan 1691
c. Ane Hansdatter, født 1 apr 1694
Tabel 14
Hans Oventraad
Uggerslev
begr 10 jan 1730, 66
gift 8 nov 1691 med
Zidzel Jørgensdatter
begr 23 aug 1726, 69
a. Maren Hansdatter, født 4 dec 1691, begr 23 dec 1691
b. Maren Hansdatter, født 12 feb 1693
c. Jørgen Hansen, født 5 feb 1695, begr 23 jun 1695, 20 uger
d. Giertrud Hansdatter, født 19 maj 1696
e. Ane Hansdatter, født 24 maj 1699, begr 27 feb 1763
f. Kirsten Hansdatter, født 2 jan 1702
Tabel 15
Henrich Kiempe
rytter, Uggerslev
gift
a. Dorthe Henriksdatter, født 9 mar 1696
b. Maren Henriksdatter, født 13 feb 1698, begr 31 jul 1698
Tabel 16
34
wadschier.dkHiere Hansen
Uggerslev
begr 12 jul 1709, 44
trol 6 okt 1689 med
Maren Lauritzdatter (se tabel 54)
a. Lauritz Hieresen, født 25 mar 1688, begr 4 jun 1688
b. barn begr 28 mar 1690
c. Ane Hieresdatter,født 10 jun 1691
d. Hans Hieresen, født 2 dec 1692, begr 27 mar 1707, 14
e. Lauritz Hieresen, født 15 jun 1694
f. Maren Hieresdatter, født 4 feb 1696, begr 10 maj 1696, 13 uger
g. Mads Hieresen, født 9 aug 1697, begr 5 jun 1716, 19
h. Knud Hieresen, født 5 apr 1699
i. Maren Hieresdatter, født 28 jul 1701, begr 20 dec 1705, 41⁄2
j. Niels Hieresen, født 2 jun 1703, begr 25 jun 1711, 8
k. Kirsten Hieresdatter, født 26 sep 1705, begr 25 okt 1705, 3 uger
Tabel 17
Jochim Knoch
rytter under major Langhårs compagni
trol 7 nov, gift 19 dec 1697 med
Birthe Ibsdatter
begr 2 jul 1704, 33
trol 19 okt, gift 23 nov 1704 med
Margrethe Rasmusdatter
a. Hans Jochimsen,født 14 okt 1697
b. A___s Jochimsen, født 6 mar 1699
c. Henrich Jochimsen, født 9 aug 1701
d. Maren Jochimsdatter, født 21 nov 1703, begr 16 dec 1705, 2
e. Birthe Jochimsdatter, født 10 sep 1705
f. Maren Jochimsdatter, født 23 jan 1708
g. Rasmus Jochimsen, født 25 okt 1709, begr 31 jul 1711, 2
h. Cathrine Jochimsdatter, født 14 maj 1711
Tabel 18
Jørgen Andersen
Uggerslev
gift
a. Anders Jørgensen, begr 11 jan 1680
b. Peder Jørgensen, døbt 24 jun 1682
35
wadschier.dkTabel 19
Mads Olufsen
Uggerslev
begr 23 mar 1698, 361⁄2
gift med
Maren Hansdatter (se tabel 20)
a. Mette Madsdatter, født ca. 1695, begr 8 nov 1702, 71⁄2
b. Ane Madsdatter, født 26 dec 1696, begr 3 mar 1700, 3
Tabel 20
Jørgen Hansen (af Roerslev)
Uggerslev
begr 16 maj 1751, 88
trol 10 apr, gift 26 jun 1698 med
Maren Hansdatter (se tabel 19)
begr apr-maj 1738, 71
a. Hans Jørgensen, født 31 maj 1699
Tabel 21
Jørgen Christian M__sen
forvalter på Uggerslevgård
gift 23 jun 1683 med
Beata Andersdatter
a. Anna Jørgensdatter, døbt 2 jul 1685
b. barn, døbt? 21 nov 1686
c. Hendrich Jørgensen, født 25 sep 1688
Tabel 22
Jørgen Lauritzen
Uggerslev
gift 5 jun 1682 med
Anna Hansdatter
begr 28 jul 1686, 33 år 2 mdr
gift
a. Hans Jørgensen, døbt 15 apr 1683
b. dødfødt 9 jul 1686
c. Lauritz Jørgensen, døbt 17 jul 1687
36
wadschier.dkTabel 23
Knud Hansen
Uggerslev
gift med
Maren Nielsdatter
begr 19 jun 1713, 68
a. Hans Knudsen, 1713 soldat
b. Niels Knudsen, døbt 22 jan 1682
c. Zidzel Knudsdatter, døbt 20 apr 1684..................................................................................................
d. Mads Knudsen, født 16 okt 1686
e. Peder Knudsen, født 21 feb 1689, 1713 kyrasserer
f. Jens Knudsen, født 16 okt 1691
Tabel 24
Lauritz Bardon
rytter under major Langhårs compagni
gift 20 jan 1689 med
Zidsel Pedersdatter
a. Hans Joachim Lauritzen (Bardon), født 27 jan 1689
Tabel 25
Lauritz Nielsen
husmand, Uggerslev
begr 7 aug 1713, 62
trol 30 aug, gift 4 okt 1696 med
Kirsten Nielsdatter
a. Ane Lauritzen, født 2 feb 1697, begr 14 feb 1697
b. Maren Lauritzen, født 28 mar 1698
c. Ane Lauritzdatter, født 5 sep 1700
d. Karen Lauritzen, født 28 nov 1705
Tabel 26
Lauritz skomager
Uggerslev
gift
h.h.
begr 25 feb 1690, 361⁄2
gift
a. dødfødt barn 23 apr 1680
b. Ane Lauritzen, døbt 26 dec 1681, begr 19 jan 1682
37
wadschier.dkc. Anders Lauritzen, døbt 6 jan 1683
d. Matthiis Lauritzen, , døbt 20 jun 1686
e. Jørgen Lauritzen, født 17 mar 1689
f. Jørgen Lauritzen, født 9 maj 1698
Tabel 27
Lauritz skrædder
husmand, Uggerslev
begr 4 maj 1727
gift
a. Maren Lauritzdatter, født 2 dec 1690
b. Hans Lauritzen, født 29 jan 1693..........................................................................................................
c. Rasmus Lauritzen, født 7 mar 1695, begr 1 sep 1709, 141⁄2
d. Oluf Lauritzen, født 5 aug 1700
e. dødfødt barn 25 mar 1703
Tabel 28
Hans Lauritzen
Uggerslev
begr 20 feb 1698, 56
gift 20 maj 1683 med
Karen Nielsdatter (se tabel 29)
a. Lauritz Hansen, døbt 10 sep 1682
b. Maren Hansdatter, født 30 sep 1693
Tabel 29
Morten Jensen
Uggerslev
begr 22 mar 1744
trol 23 mar, gift 5 jun 1698 med
Karen Nielsdatter (se tabel 28)
begr 2 jul 1743
a. Applone Mortensdatter, født 6 aug 1699, begr 4 mar 1700
b. Applone Mortensdatter, født 11 dec 1700, begr 7 dec 1707, 7
c. Jens Mortensen, født 16 nov 1702
d. Hans Mortensen, født 13 okt 1706, begr 12 dec 1707, 1 år 2 mdr
Tabel 30
Niels Ibsen
38
wadschier.dkSlevstrup
kirkeværge i Hundstrup
begr 9 aug 1696, 42
gift med
Ane Erichsdatter (se tabel 31)
Tabel 31
Knud Nielsen (af Norup)
Slevstrup
begr 27 aug 1700, 33
trol 6 sep, gift 1 nov 1696 med
Ane Erichsdatter (se tabel 30 og 51)
a. Anna Knudsdatter, født 16 jun 1697
b. Karen Knudsdatter, født 13 okt 1698
c. Knud Knudsen, født 7 mar 1701
Tabel 32
Mads Emanuel rytter
Uggerslev
trol 10 maj, gift 12 jul 1696 med
Ane Jørgensdatter (af Uggerslev)
a. Rasmus Madsen, født 22 mar 1697
Tabel 33
Matthiis Gurresen
væver, Uggerslev
begr 11 sep 1698, 66
gift med
Maren Pedersdatter
a. Peder Mathiasen (får gården i fæste)
Tabel 34
Niels Jensen
Uggerslev
gift 19 sep 1680 med
Karen Nielsdatter
a. Jørgen Nielsen, døbt 25 maj 1681, begr 21 mar 1695, 14
b. Niels Nielsen, døbt 23 sep 1683
39
wadschier.dkc. Jens Nielsen, døbt 24 jan 1686, begr 2 apr 1686
d. Oluf Nielsen, født 6 mar 1687
e. Anders Nielsen, døbt 24 nov 1689
f. Hierre Nielsen, født 1 aug 1693, begr 24 jan 1720, 281⁄2
Tabel 35
Oluf Hansen
Uggerslev
begr 12 jun 1719, 51?
gift
h.h.
begr 24 dec 1693, 261⁄2
trol 5 feb, gift 18 mar 1694 med
Ane Rasmusdatter
begr 25 feb 1731, 71
a. Hans Olsen, født 17 aug 1688
b. Anna Olsdatter, født 14 jan 1691
c. Giertrud Olsdatter, født 1 sep 1692
d. MargretheOlsdatter, født 5 dec 1694, begr 30 dec 1694, 3 uger
e. dødfødt 9 apr 1696
f. Rasmus Olsen, født 17 maj 1697
g. Margithe Olsen, født 19 apr 1706
Tabel 36
Oluf Nielsen
Uggerslev
gift
a. Niels Olsen, døbt 19 nov 1682
b. Anna Olsdatter, døbt 25 mar 1684
c. Karen Olsdatter, døbt 29 aug 1686, begr 24 okt 1686, 4 uger
d. Giertrud Olsdatter, døbt 29 aug 1686, begr 24 okt 1686, 4 uger
e. Hans Olsen, født 16 sep 1687
f. Niels Olsen, født 19 jul 1689
g. Anders Olsen, født 1 dec 1691
Tabel 37
Peder Hansen
rytter under major Holchs compagnie
Uggerslev
begr 26 jan 1703, 391⁄2
trol 26 apr, gift 7 jun 1696 med
Cathrine Jacobsdatter
40
wadschier.dka. Jacob Pedersen, født 22 mar 1697
b. Hans Pedersen, født 26 maj 1700
Tabel 38
Rasmus Jensen
Uggerslev, senere Feilsted
gift
h.h.
begr 8 nov 1685
gift
a. Anders Rasmussen, døbt 23 jan 1681, begr 6 mar 1681
b. Jens Rasmussen, døbt 23 jan 1681, begr 6 mar 1681
c. Ane Rasmusdatter, begr 20 24 nov 1693, 20
d. dødfødt 4 okt 1685
e. Anna Rasmusdatter, født jan 1687
f. Applone Rasmusdatter, begr 10 jun 1688
g. Morten Rasmussen, født 17 okt 1689
h. Maren Rasmusdatter, født 17 jul 1692
i. Niels Rasmussen, født 7 jul 1703
Tabel 39
Samuel Kurlewitz (Kurløv)
rytter under major Langhårs compagni
gift
a. Poffuel Samuelsen, født 14 jan 1689, begr 24 jan 1689, 8 dg
b. spædbarn begr 8 dec 1689
c. Martha Samuelsdatter, født 19 dec 1692, begr 13 apr 1693
Tabel 40
Søffren Nielsen
hjulmand, Uggerslev
begr 26 mar 1727, 76
gift med
Maren Nielsdatter
begr 16 jun 1705, 621⁄2
gift 25 dec 1705 med
Maren Jørgensdatter (af Uggerslev)
begr 30 maj 1753, 79
a. Niels Sørensen, dragon, er 1706 udenlands
. Kare Søre sdatter.................................................................................................................................
41
wadschier.dkc. Maren Sørensdatter, døbt 31 dec 1682
d. Anna Sørensdatter, født 20 aug 1686
e. Niels Sørensen, født 19 apr 1706
f. Peder Sørensen, født 2 jun 1708, begr 23 jun 1744, 36
g. Jørgen Sørensen, født 20 jan 1710
h. Søren Sørensen, født 26 apr 1712
i. Hiere Sørensen, født 1 mar 1714, begr 11 apr 1715, 1
j. Sidzel Sørensdatter, døbt 26 apr 1716
k. dødfødt 6 mar 1718
l. Hierre Sørensen, døbt 3 mar 1720.........................................................................................................
m. dødfødt barn 9 jan 1724
Tabel 41
Niels Lauritzen
gårdmand, Uggerslev
begr 3 jun 1710, 49
trol 11 okt, gift 20 dec 1691 med
Kirsten Hansdatter
begr 11 mar 1694, 271⁄2
gift med
Giertrud Andersdatter (se tabel 53)
a. Maren Nielsdatter, født 7 jul 1692, begr 30 maj 1697, 5
b. Lars Nielsen, født ca. 1798
c. Kirsten Nielsdatter, født 10 nov 1699, begr 9 jul 1702, 21⁄2
d. Peder Nielsen, døbt 17 maj 1703, begr 27 jun 1703, 6 uger
e. Anna Nielsdatter, født 26 mar 1705, gift 22 okt 1740 med Anders Lauritzen
f. Mette Nielsdatter, født 14 mar 1708
Tabel 42
Jørgen Jensen (Olderup)
Uggerslev
gift med
Giertrud ...
død ca. 1689
gift med
Karen Jørgensdatter
begr 5 apr 1695, 39
gift
a. Karen Jørgensdatter, født 9 nov 1688
b. Jens Jørgensen, begr 28 okt 1689
c. Jørgen Jørgensensen, født 6 maj 1691, begr 5 apr 1695, 4
d. Jens Jørgensen, født 15 feb 1693
e. Hans Jørgensen, født 13 mar 1695
f. dødfødt pigebarn 6 jan 1696
42
wadschier.dkg. dødfødt pigebarn 6 jan 1696
h. Karen Jørgensdatter, født 21 apr 1697
i. Jens Jørgensen, født 12 sep 1699 (tvilling)
j. dødfødt begr 17 sep 1699
k. Kirsten Jørgensdatter, døbt 13 apr 1702, begr 21 maj 1702, 5 uger
l. Knud Jørgensen, født 10 apr 1703
m. Maren Jørgensdatter, født 13 sep 1705, begr 22 sep 1705, 8 dg
n. Maren Jørgensdatter, født 5 jan 1707
o. Anna Jørgensdatter, født 23 sep 1709
Tabel 43
Niels Hansen
gårdmand, Uggerslev
gift med
Maren Nielsdatter
begr 6 jan 1696, 411⁄2
gift
a. barn begr 14 nov 1680
b. Ane Nielsdatter, døbt 6 mar 1681, begr 20 dec 1682
c. Anna Nielsdatter, døbt 5 apr 1683
d. Hans Nielsen, døbt 3 maj 1685
e. Maren Nielsdatter, født ca. 1688
f. Kirsten Nielsdatter, født ca. 1691
g. Karen Nielsdatter, født 2 okt 1691, begr 26 nov 1693, 2
h. Karen Nielsdatter, døbt 29 jul 1694, begr 19 apr 1696, 1 år 8 mdr
i. Maren Nielsdatter, født 4 jun 1697, begr 12 dec 1697, 1⁄2
j. Knud Nielsen, født 14 okt 1698..............................................................................................................
Tabel 44
Peder Jensen (Jyde)
Uggerslev
gift med
Ane Hansdatter
begr 6 apr 1698, 321⁄2
a. Jens Pedersen, født ca. 1694
b. Jørgen Pedersen, født 2 feb 1701, begr 20 jun 1706, 51⁄2
c. Anna Pedersdatter, født 7 okt 1703
Tabel 45
Lauritz Hansen
Uggerslev
gift
43
wadschier.dka. Hans Lauritzen, døbt 25 jan 1685
b. Friderich Casper Lauritzen, døbt 7 aug 1687, begr 24 maj 1688 (Haan)
c. Anna Lauritzdatter, født 10 apr 1689 (Haan)
d. dødfødt 14 feb 1692
e. Friderich Lauritzen, født 26 nov 1693
Tabel 46
Christian corporal
Uggerslev
gift
a. Johan Diderich Christiansen, født 25 jun 1690
b. Andrei?s Christiansen, født 24 apr 1693
Tabel 47
Christian Reinicke
corporal under ritmester Langhårs compagnie
gift
a. Reimiche? Christian, født 25 sep 1686, begr 29 okt 1686
b. Christian Albr___, født 18 jan 1688
Tabel 48
Niels Knudsen
Uggerslev (tienendis Jep Andersen i Slevstrup)
begr 28 nov 1707, 97?
gift 6 mar 1681 med
Ane Lauridsdatter (se tabel 58)
begr 12 maj 1683
a. barn, begr 15 nov 1680
b. dødfødt barn 10 apr 1692
Tabel 49
Rasmus Hansen
husmand, Uggerslev
begr 19 nov 1705, 33
trol 29 nov 1696, gift 14 feb 1697 med
Mette Ibsdatter skræders (se tabel 59)
a. Hans Rasmussen, født 25 okt 1696
44
wadschier.dkb. Oluf Rasmussen, født 29 sep 1697, begr 12 dec 1697, 2 mdr
c. Oluf Rasmussen, født 8 jul 1699
d. Anna Rasmussen, født 13 feb 1703, begr 22 nov 1705, 21⁄2
Tabel 50
Rasmus Nielsen
Uggerslev
gift 11 dec 1687 med
Anna Nielsdatter
a. Maren Rasmusdatter, født 22 sep 1688, begr 28 mar 1694, 6
b. A d... Rasmussen, født 4 maj 1690
c. spædbarn, begr 5 feb 1694
d. Jens Rasmussen, født 21 jun 1696, begr 3 feb 1730, 34
e. barn, født 7 feb, døbt 9 feb, begr 12 feb 1699
f. Maren Rasmusdatter, født ca. 1699, begr 28 feb 1706, 6 år 2 mdr 2 uger
g. Niels Rasmussen, født 4 okt 1703
h. Karen Rasmusdatter, født 13 feb 1706
Tabel 51
Christen Lauritzen (af Fremmelev)
Slevstrup
begr 20 sep 1761
trol 7 maj, gift 16 jul 1702 med
Ane Erichsdatter (se tabel 31)
begr 9 jul 1732, 62
a. Kirsten Christensdatter, født 21 feb 1703, begr 9 sep 1710, 71⁄2
b. Barbra Christensdatter,født 25 feb 1705
c. Erich Christensen, født 13 jan 1707, begr 12 sep 1710, 31⁄2
d. Niels Christensen, født 25 jul 1710
e. Birtha Christensdatter, født 16 apr 1712
f. Maren Christensdatter, døbt 14 okt 1714
Tabel 52
Anders Hansen
soldat ved landmilitsen
trol 20 maj, gift 12 aug 1703 med
40.b. Karen Sørensdatter
a. Maren Andersen, født 26 maj 1703
Tabel 53
45
wadschier.dkHans Jensen (af Uggerslev)
trol 29 jun,gift 2 nov 1710 med
Giertrud Andersdatter (se tabel 41)
Tabel 54
Niels Jensen (af Uggerslev)
trol 4 aug, gift 10 nov 1709 med
Maren Lauritzdatter (se tabel 16)
Tabel 55
Jep Jørgensen
smed i Uggerslev
begr 18 maj 1716, 36
trol 23 sep, gift 26 dec 1700 med
Maren Pedersdatter (se tabel 1)
begr 29 jan 1716, 47
Tabel 56
Isach Olufsen smed
rytter under major Langhårs compagni
med
Maren Jørgensdatter
a. Zidzel Isachsdatter, født 25 okt 1691
Tabel 57
Isach Olufsen smed
rytter under major Holchs compagnie
trol 30 maj, gift 9 jul 1699 med
Applone Pedersdatter (af Uggerslev)
a. Maren Isachsdatter, født 19 jun 1700
b. Oluf Isachsen, født 26 mar 1702, begr 29 nov 1705. 31⁄2
c. Margrethe Isachsdatter, født 11 jun 1704
d. Boel Isachsdatter, født 17 apr 1707
e. Giertrud Isachsdatter, født 4 apr 1711
Tabel 58
Jørgen Hansen (af Uggerslev)
46
wadschier.dktrol 26 dec 1707, gift 12 feb 1708 med
Ane Lauritzdatter (se tabel 48)
Tabel 59
Niels Nielsen soldat
gift 10 feb 1709 med
Mette Ibsdatter (se tabel 49)
Tabel 60
Rasmus Erichsen (af Uggerslev)
død
gift 6 nov 1701 med
Margrethe Jørgensdatter (af Uggerslev)(se tabel 61)
a. Anna Rasmusdatter, født 5 dec 1701, begr 25 jan 1702, 7 uger
b. Dorthe Marie Rasmusdatter af Hasmark (sal. Rasmus Erichsens),født 2 aug 1706, begr 16 jun 1726, 20
(sal. Rasmus Erichsens hustru, som tilforn boede i Hasmark, men nu er til huse hos Peder Jensen her i byen,
introduceret 12 sep 1706)
Tabel 61
Michel Rasmussen (af Uggerslev)
begr 30 jul 1745, 70
trol 7 apr, gift 9 aug 1711 med
Margrethe Jørgensdatter (se tabel 60)
begr 21 apr 1748, 82
a. Jørgen Mikkelsen, døbt 11 nov 1714, begr 4 dec 1740, 26
b. Maren Mikkelsdatter,født 30 jun 1712, begr 27 mar 1726, 14
Tabel 62
Rasmus soldat
Uggerslev
død
gift med
Ane Hansdatter (se tabel 63)
a. Knud Rasmussen, født 5 jul 1702
Tabel 63
47
wadschier.dkNiels Nielsen (af Stensby)
trol 6 mar, gift 8 maj 1707 med
Ane Hansdatter (se tabel 62)
Tabel 64
Christen Nielsen
boelsmand, Uggerslev
begr 28 jan 1748, 78
gift
a. Niels Christensen, født 17 okt 1708
Tabel 65
Christian Friderich Becher
corporal under ritmester Rojans compagni
gift 23 sep 1708 med
Dorthe Marie Hof__lt
a. Anna Regina Christiansdatter, født 23 jun 1709
Tabel 66
Christopher Fridal
rytter, Uggerslev
gift
a. Claus Christophersen, født 25 jun 1703
Tabel 67
Christopher Jensen
skomager, afdanket rytter
gift
a. Anna Lizebeth Christophersdatter, født 11 feb 1700, begr 19 aug 1700, 27 uger
Tabel 68
Christopher Valters
rytter i Uggerslev
gift
a. dødfødt 4 sep 1698
48
wadschier.dkb. Catharina Christophersdatter, død strax efter fødslen, begr 4 sep 1698
c. dødfødt 29 sep 1699
d. Catharina Christophersdatter, født 15 jun 1701
e. Maren Christophersdatter, født 11 aug 1703
Tabel 69
Hans Jensen
gårdmand, Uggerslev
gift
a. Karen Hansdatter, født 7 jun 1711
b. Niels Hansen, født 4 apr 1713..............................................................................................................
Tabel 70
Hans Nielsen
Uggerslev
gift
a. Maren Hansdatter, døbt 13 apr 1702
Tabel 71
Hans Rasmussen
Uggerslev
begr 4 apr 1728, 75
gift med
Johanne Jørgensdatter
begr 24 mar 1706, 70
trol 5 apr, gift 18 jul 1706 med
Maren Hansdatter
begr 21 feb 1751, 80
a. dødfødt 2 maj 1708
Tabel 72
Casper Hein
rytter under guarden
gift 6 jun 1702 med
Margrethe Hansdatter
a. Kirsten Caspersdatter, født 18 okt 1701
b. Maren Caspersdatter, født 17 apr 1704
49
wadschier.dkTabel 73
Johan Bram
Uggerslev
gift
a. Lauritz Johansen, begr 5 feb 1703, 15
b. Claus Johansen, født 28 apr 1701
Tabel 74
Johan Felt
rytter under ritmester Rojans compagni (kyrasserer)
trol 20 mar, gift 2 jul 1707 med
23.c. Zidsel Knudsdatter
døbt 20 apr 1684
a. Birthe Johansdatter, født 20 okt 1708
b. Maren Johansdatter, født 20 jan 1710
Tabel 75
Lauritz Hansen
gårdmand, Uggerslev
gift
a. Hans Lauritzen, født 25 sep 1701
b. Karen Lauritzdatter, født 16 maj 1706
c. Jens Lauritzen,født 27 sep 1708
Tabel 76
Lauritz Hansen
husmand, Uggerslev
begr 25 mar 1707, 54
gift
a. Jørgen Lauritzen, født 2 sep 1698
Tabel 77
Lauritz Hansen
ved kirken i Uggerslev
gift
50
wadschier.dka. Niels Lauritzen, født 24 okt 1702
Tabel 78
Niels Hansen Post
soldat i Uggerslev
begr 19 mar 1732, 68
gift
a. Jens Nielsen, født 3 apr 1706, begr 18 jun 1706, 10 uger
b. Anna Sophia Nielsdatter, født 25 jun 1708
c. Jørgen Nielsen, født 29 aug 1709
d. Niels Nielsen, født 24 okt 1711, begr 18 mar 1712, 1⁄2
Tabel 79
Niels Hansen
Uggerslev
gift
a. Hans Nielsen, født 20 aug 1701
b. Mads Nielsen, døbt 17 aug 1704, begr 23 jul 1706, 2
c. Hierre Nielsen, født 22 apr 1710
Tabel 80
Niels Nielsen
gårdmand, Uggerslev
begr 5 dec 1750, 63
gift med
Karen Pedersdatter
begr 5 aug 1740, 56
trol 11 sep, gift 17 okt 1740 med
Kirsten Lauritzdatter (se tabel 183)
a. Niels Nielsen, døbt 22 nov 1707, begr 1 jan 1708, 7 uger
b. Rasmus Nielsen, døbt 12 maj 1715
c. Niels Nielsen, døbt 8 apr 1742
d. Karen Nielsdatter, døbt 18 jan 1744, gift med Poul Rasmussen i Højrup
e. Thale Nielsdatter, døbt 26 mar 1747, begr 4 jan 1748, 9 mdr
f. Thale Nielsdatter, døbt 31 aug 1749, gift 11 dec 1772 med Laurs Clausen i Ringe
Tabel 81
Niels Rasmussen (Rask)
Uggerslev
51
wadschier.dkgift med
Kirsten Erichsdatter
begr 15 okt 1758, 87
a. Karen Nielsdatter, født 1 jan 1700, begr 17 jan 1700, 2 uger
b. Zidzel Nielsdatter, født 31 maj 1701
c. Karen Nielsdatter, født 31 mar 1704, begr 21 okt 1705, 11⁄2
d. Karen Nielsdatter, født 21 feb 1707
e. Maren Nielsdatter, født 24 maj 1710, gift med Jørgen Laursen, Stege
f. Ane Nielsdatter, født 20 mar 1713
Tabel 82
Oluf Jørgensen soldat
Uggerslev
død ca. 1712
gift med
Ane Hansdatter (se tabel 88)
a. Jørgen Olsen, født 21 mar 1700, begr 29 sep 1700, 1⁄2
b. Jørgen Olsen, født 6 jan 1702
c. Anders Olsen, født 9 okt 1704
d. Giertrud Olsdatter, født 30 aug 1706
e. Else Olsdatter, født 26 sep 1711
Tabel 83
Oluf Pedersen
Uggerslev
gift
a. Kirsten Olsdatter, født 22 jan 1709
Tabel 84
Peder Mathisen
Uggerslev
gift
a. Mathiis Pedersen, født 20 aug 1701
b. Hans Pedersen, født 17 maj 1704........................................................................................................
Tabel 85
Peder Melchior Bech
rytter under ritmester Rojans compagni
52
wadschier.dktrol 20 feb, gift 5 jun 1707 med
Ane Rasmusdatter (i Uggerslev)
a. Elsebeth Pedersdatter, født 8 mar 1708
b. Ane Pedersdatter, født 20 jan 1710
c. Melchior Pedersen, født 17 jan 1712
Tabel 86
Søren Jensen Rastrup
kyrasserer under ritmester Rojans compagni
trol 29 jul, gift 7 okt 1708 med
Ane Sørensdatter (af Uggerslev)
a. Christian Sørensen, født 24 maj 1709
b. Maren Sørensdatter, født 29 jan 1712
Tabel 87
43.j. Knud Nielsen
gårdmand, Uggerslev
født 14 okt 1698
gift 10 jun 1715 med
Cathrine Thomasdatter (se tabel 9)
begr 4 nov 1749, 88
Tabel 88
Jens Nielsen (af Højrup)
trol 17 maj, gift 10 jul 1712 med
Ane Hansdatter (se tabel 82)
Tabel 89
David Johansen Bram
gift
h.h.
begr 4 jul 1717, 53
gift
a. Johanna Davidsdatter, døbt 17 okt 1717, gift 28 okt 1741 med Jørgen Pedersen fra Hjadstrup
b. Niels Davidsen, døbt 8 jun 1721
Tabel 90
53
wadschier.dkHans Hansen (unge)
Uggerslev
begr 30 jan 1782, 82
gift
h.h. begr 12 maj 1761, 77
trol 28 maj, gift 21 sep 1761 med
Anne Hansdatter (se tabel 260)
a. Hans Hansen, født 15 jan 1712
b. Peder Hansen, døbt 23 sep 1714
c. Erich Hansen, døbt 24 jun 1718
Tabel 91
Hans Madsen
Uggerslev
gift
a. Kirstine Hansdatter, født 5 apr 1713
Tabel 92
Jens Nielsen
Uggerslev
gift
a. Maren Jensdatter, døbt 31 okt 1717
Tabel 93
Jørgen Andersen
begr 29 mar 1751, 561⁄2
trol 3 jan, gift 20 feb 1718 med
Kirsten Lauritzdatter
a. Anna Jørgensdatter, døbt 19 feb 1719
b. Kirsten Jørgensdatter, døbt 24 jun 1722, begr 5 nov 1724, 2
Tabel 94
Jørgen Hieresen
Uggerslev
begr 9 mar 1714, 78
gift med
Zidzel Jensdatter
begr 15 feb 1713, 64
54
wadschier.dka. Rasmus Jørgensen, født 19 nov 1693
Tabel 95
Knud Hansen
Uggerslev
død 1734
gift 3 dec 1713 med
Karen Madsdatter (se tabel 188)
a. Maren Knudsdatter, født ca. 1715, gift 2 nov 1743 med Laus Erichsen af Højrup
b. Madtz Knudsen, født 3 mar 1717, begr 17 apr 1719, 2
c. Madtz Knudsen, døbt 22 okt 1719 – død
d. Mads Knudsen, født ca. 1721, 1762 boende i Bederslev
Tabel 96
Lauritz Hansen
Uggerslev
gift
a. Jørgen Lauritzen, født 5 okt 1712, begr 8 jan 1738, 25 (yngste søn!)
Tabel 97
Madtz Jørgensen
husmand, Uggerslev
begr 2 feb 1744
gift 17 maj 1716 med
Maren Nielsdatter
død ca. okt 1728
gift
a. Karen Madsdatter, døbt 3 okt 1717, begr 5 maj 1718
b. Karen Madsdatter, døbt 4 okt 1722
c. Jørgen Madsen, døbt 20 mar 1729
d. Knud Madsen, døbt 23 sep 1731, begr 21 aug 1758, 27
e. Kirsten Madsdatter, døbt 4 jul 1734
f. Rasmus Madsen, døbt 12 maj 1737
Tabel 98
Niels Hansen
husmand
trol 30 okt, gift 27 nov 1718 med
55
wadschier.dkKirstine Juchumsdatter
a. Karen Nielsdatter, døbt 27 dec 1718, begr 5 feb 1719, 6 uger
b. Karen Nielsdatter, døbt 30 jun 1720, begr 27 aug 1720, 8 uger
Tabel 99
Peder Andersen
kyrasserer, Uggerslev
gift
a. An_____ Pedersen, født 29 okt 1713
b. Ane Maria Pedersdatter, døbt 1 jul 1716
Tabel 100
Rasmus Jørgensen (af Uggerslev)
trol 9 apr, gift 11 jun 1713 med
Karen Lauritzdatter (af Uggerslev)
begr 9 feb 1714, 48
gift
a. dødfødt 9 feb 1714
b. Jørgen Rasmussen, døbt 26 jan 1716
Tabel 101
Søren Buch
kyrasserer under ritmester Brams compagni
gift
a. Mette Kirstine Sørensdatter, døbt 2 apr 1713
Tabel 102
Vilhelm Ridt
kyrasserer
trol 15 okt, gift 10 dec 1713 med
Ane Helvig Hansdatter
begr 31 maj 1730, 52
a. Carl Vilhelmsen, døbt 11 apr 9 dec 1714, begr 16 dec 1714
b. Else Vilhelmsdatter, døbt 11 apr 9 dec 1714, begr 16 dec 1714
c. Anna Catharina Vilhelmsdatter, døbt 11 apr 9 dec 1714, begr 16 dec 1714
d. Anne Maria Wilhelmsdatter, døbt 11 apr 1717..................................................................................
e. Margrete Vilhelmsen, døbt 11 jun 1724, begr 14 maj 1725, 10 mdr
og
56
wadschier.dkTabel 103
Knud Hansen (af Skamby)
trol 4 apr, gift 26 jun 1701 med
Else Hansdatter (se tabel 12)
Tabel 104
Hans Knudsen
gårdmand,Uggerslev
begr 14 jul 1724, 68
gift med
Margrethe Jørgensdatter (se tabel 105)
Tabel 105
Jesper Christensen (født i Gyngstrup, Krogsbølle)
gårdmand, Uggerslev
begr 26 jun 1763, 70
gift 22 okt 1724 med
Margrethe Jørgensdatter(se tabel 104)
død
trol 8 nov 1756, gift 3 jan 1757 med
Maren Nielsdatter (se tabel 189)
Tabel 106
Anders Knudsen
gift
a. søn, begr 23 mar 1735, 17
b. Boel Andersdatter, døbt 14 okt 1725
c. Rasmus Andersen, døbt 19 aug 1731
Tabel 107
Anders Lauritzen
(soldat)
gift
a. Aplone Andersdatter, døbt 6 feb 1724, begr 27 apr 1725
b. Aplone Andersdatter, døbt 14 okt 1725
57
wadschier.dkTabel 108
Anders Nielsen
husmand, Uggerslev
begr 22 jan 1747
gift
h.h.
begr 14 maj 1741, 44
a. Maren Andersdatter, døbt 29 jan 1730
b. Karen Andersdatter, døbt 15 apr 1732
c. Niels Andersen, døbt 12 apr 1735
d. Anne Andersdatter, døbt 9 mar 1738
Tabel 109
Kay Friderich Pflueg
kaptajn, senere major, Uggerslevgård
gift
a. Carl Pflueg, døbt 9 aug 1728
b. Eliisabeth Hedvig Pflueg, døbt 4 jan 1730, begr 29 feb 1748, 18
c. Bendichs Ludvig Pflueg, døbt 29 dec 1730, begr 26 feb 1732
d. Petride Rebecca Pflueg, døbt 14 maj 1732
e. Benedicte Lovise Pflueg, døbt 29 maj 1733, begr 13 apr 1735
f. Mette Sophie Pflueg, døbt 29 maj 1733
g. Anne Rebecca Pflueg, døbt 15 sep 1734
h. Marisa Pflueg, døbt 26 okt 1735, begr 24 dec 1735, 8 uger
i. Bendix Ludevig Pflueg, døbt 14 nov 1736
j. Henrietta Elisabeth Pflueg, døbt 10 jan 1738
k. Peiter Ulrich Pflueg, døbt 20 apr 1839, begr 15 jun 1840, 1 år 8 uger
l. Charlotte Sophia Pflueg, døbt 31 mar 1740, begr 24 maj 1741, 1 år 3 mdr
m. Rebecha Salome Pflueg, døbt 2 maj 1741, begr 20 feb 1743, 1 år 8 mdr
n. Nicolai Hendrich Pflueg, døbt 2 nov 1742
o. Augusta Friderica Christina Pflueg, begr 29 feb 1748, 3
p. Susanna Christina Pflueg, begr 6 feb 1748
Tabel 110
Claus Johansen
Uggerslev
begr 30 jul 1771, 73
gift
a. Rasmus Clausen, døbt 20 feb 1729
b. Johan Clausen, døbt 21 jan 1731
c. Christian Clausen, døbt 3 apr 1735
d. Hans Clausen, døbt 17 aug 1738...........................................................................................................
58
wadschier.dkTabel 111
Søren Jensen
Uggerslev
gift
a. Kirstine Sørensdatter, døbt 18 mar 1725
Tabel 112
Hans Nielsen
Uggerslev
gift med
Giertrud Madsdatter (se tabel 150)
a. Rasmus Hansen, døbt 3 apr 1725
b. Maren Hansdatter, døbt 2 feb 1727
c. Anne Hansdatter, døbt 27 dec 1729
d. Karen Hansdatter, døbt 27 dec 1729
e. Niels Hansen, døbt 23 mar 1732, begr 30 maj 1737, 5
f. Johanne Hansdatter, døbt 19 maj 1737
Tabel 113
84.b. Hans Pedersen
gårdmand, Uggerslev
født 17 maj 1704
begr 12 aug 1740, 36
gift 6 okt 1726 med
Giertrud Madsdatter (af Uggerslev)
a. barn født 18 feb, begr 23 feb 1727
b. Mette Hansdatter, døbt 15 aug 1728
c. Abelone Hansdatter, døbt 5 mar 1730, begr 25 jun 1730, 18 uger
d. Anne Hansdatter, døbt 18 nov 1731, begr 27 sep 1733, 2
e. Kirsten Hansdatter, døbt 2 apr 1733
f. Anne Hansdatter, døbt 12 dec 1734
g. Abolone Hansdatter, døbt 21 jul 1737
h. Margareta Hansdatter, døbt 25 sep 1740, begr 14 jun 1741, 1⁄2
Tabel 114
Hans Rasmussen
skomager, Uggerslev
gift
59
wadschier.dkh.h.
begr 3 mar 1773, 76
a. Laurs Hansen, døbt 30 dec 1731
Tabel 115
Jacob Andersen
gårdmand, Uggerslev
gift
a. Anders Jacobsen, døbt 4 mar 1725
b. Giertrud Jacobsdatter, døbt 9 feb 1727
c. Mette Jacobsdatter, døbt 24 sep 1730
Tabel 116
Jens Knudsen
husmand, Uggerslev
gift
a. Hans Jensen, døbt 5 feb 1731
b. Bodil Jensdatter, døbt 29 aug 1734
Tabel 117
Jens Knudsen soldat
Uggerslev
gift
a. Aplone Jensdatter, begr 10 apr 1726, 1 uge
b. Abelone Jensdatter, døbt 27 feb 1729, begr 24 apr 1729
c. Karen Jensdatter, døbt 27 feb 1729, begr 13 mar 1729
Tabel 118
Johan Felting
Uggerslev
gift
a. Peder Johansen, døbt 29 mar 1725
Tabel 119
Juchum Hendrichsen
60
wadschier.dkhusmand, Uggerslev
begr 22 jan 1730, 35
gift
a. datter, begr 26 dec 1728, 9
b. Clemen Jokumsen, døbt 25 jun 1724, begr 22 okt 1724, 17 uger
c. Clemen Jokumsen, døbt 30 sep 1725
d. Hendrich Jokumsen, døbt 4 sep 1729
Tabel 120
Jørgen Hansen
gift
a. Kirsten Jørgensen, døbt 17 jan 1723
Tabel 121
Jørgen Rasmussen
skrædder, Uggerslev
begr 20 jun 1774, 70
gift 30 okt 1729 med
Maren Christensdatter
begr 21 nov 1742, 36
trol 7 dec 1742, gift 20 feb 1743 med
Maren Andersdatter
begr 24 dec 1775, 68
a. Dorthe Jørgensdatter, døbt 13 aug 1730, gift 2 jul 1755 med Hiere Knudsen gårdmand i Melby
b. Rasmus Jørgensen, døbt 26 apr 1733, 1775 boende i Bederslev
c. Anne Jørgensdatter, døbt 18 mar 1736................................................................................................
d. Karen Jørgensdatter, døbt 27 dec 1740...............................................................................................
e. dødfødt 7 aug 1746
f. Mads Jørgensen, døbt 10 dec 1747, begr 18 feb 1748
Tabel 122
Jørgen skytte
Uggerslevgård
gift
a. Karen Jørgensdatter, døbt 20 okt 1724
Tabel 123
Knud Hansen
61
wadschier.dkUggerslev
gift
a. barn begr 25 maj 1724, 1
b. Hans Knudsen, døbt 1 jul 1725, begr 27 dec 1725, 20 uger
Tabel 124
Madtz Rasmussen
husmand
gift
a. Rasmus Madsen, døbt 6 jan 1731
Tabel 125
Niels Hansen (unge)
Uggerslev
gift
a. Anne Nielsdatter, døbt 19 jul 1722
b. Juchum Nielsen, døbt 25 mar 1725
c. Hans Nielsen, døbt 1 aug 1728, begr 31 okt 1751, 231⁄2
Tabel 126
Niels Knudsen (født i Tørresø, Krogsbølle)
Uggerslev
begr 9 sep 1758, 59
gift 8 okt 1730 med
Maren Hansdatter
begr 8 apr 1741, 48
trol 30 apr, gift 19 okt 1741 med
Mette Madsdatter
begr 5 jun 1742, 27
trol 15 jun, gift 20 jul 1742 med
Giertrud Lausdatter (se tabel 190)
a. Karen Nielsdatter, døbt 11 mar 1731....................................................................................................
b. Hans Nielsen, døbt 8 feb 1733, begr 31 jan 1744, 11
c. Margarethe Nielsdatter, døbt 3 jun 1742, begr 26 jun 1742, 4 uger
d. Zidzel Nielsdatter, døbt 6 jan 1756
e. Knud Nielsen, døbt 29 jan 1758
Tabel 127
62
wadschier.dkOluf Lauritzen
husmand, hjulmand, Uggerslev
begr 1 nov 1740, 40
gift 18 okt 1722 med
Giertrud Hansdatter
begr 7 nov 1734, 38
gift med
Maren Jochumsdatter (se tabel 132)
a. dødfødt barn 1 nov 1722
b. dødfødt barn 17 dec 1724
c. dødfødt barn 5 dec 1725
d. Zidzel Olsdatter, døbt 24 jun 1728
e. Lauridtz Olsen, døbt 16 nov 1732
Tabel 128
Oluf Rasmussen
husmand, skrædder, Uggerslev
begr 22 mar 1754, 541⁄2
gift 9 dec 1725 med
Karen Rasmusdatter (af Uggerslev)
begr 4 apr 1743, 491⁄2
trol 13 apr, gift 26 jul 1743 med
Anne Sophie Nielsdatter
begr 17 jan 1779, 72
a. Rasmus Olsen, døbt 22 sep 1726
b. Oluf Olsen, døbt 14 apr 1729, begr 9 nov 1732, 31⁄2
c. Mette Olsdatter, døbt 16 sep 1731
d.Laus Olsen, døbt 11 apr 1734
e. Niels Olsen, døbt 8 mar 1744
f. Ole Olsen, døbt 22 dec 1748
Tabel 129
Rasmus Olufsen (fra tab 35?)
Uggerslev
begr 22 sep 1767, 701⁄2
gift 20 okt 1726 med
Anne Lauritzdatter (af Uggerslev)
begr 30 sep 1783, 95
a. Hans Rasmussen, døbt 27 apr 1727, begr 26 aug 1764, 37
b. Laurs Rasmussen, døbt 12 sep 1728, 1783 boende i Steensby
c. Ole Rasmussen, døbt 7 jan 1731
d. dødfødt barn 29 sep 1733
e. Abelone Rasmusdatter, døbt 19 sep 1734, gidt med Jens Olsen, husmand i Hjadstrup
63
wadschier.dkf. Anna Rasmusdatter, døbt 3 apr 1740, gift med gårdmand Niels Knudsen i Uggerslev
Tabel 130
Rasmus Rasmussen
husmand (her ved kirken)
gift
a. Oluf Rasmussen, døbt 19 jun 1729
Tabel 131
Rasmus Andersen Schytte
provst
død 29 feb 1740
gift med
Johanne Cathrine Faber
a. Margrete Rasmusdatter Schytte, født 20 jul 1725
b. Andreas Rasmussen Schytte, døbt 18 aug 1726, professor i statsvidenskab, justitsråd
c. Karen Rasmusdatter Schytte, døbt 2 feb 1728
d. Mette Margrete Rasmusdatter Schytte, døbt 14 aug 1729
e. Birthe Elina Rasmusdatter Schytte, født 24 maj 1731
f. Carolus Gustavus Rasmussen Schytte, døbt 20 jun 1732, offentlig prokurator
Tabel 132
Niels Hansen
hjulmand, husmand
begr 4 maj 1777, 70
trol 9 jul, gift 24 okt 1741 med
Maren Jochumsdatter (se tabel 127)
begr 16 apr 1780, 79
Tabel 133
Christen Jørgensen
Slevstrup
gift 10 apr 1738 med
Kirsten Christensdatter
begr 10 jul 1763
a. Anna Sophia Christensdatter, døbt 9 mar 1740
b. Jørgen Christensen, døbt 14 maj 1741, begr 15 sep 1781, 40
c. Maren Christensdatter, døbt 19 apr 1744, begr 14 okt 1772, 28
64
wadschier.dkd. Karen Christensdatter, døbt 21 jul 1748
Tabel 134
Christian Friderichsen
Uggerslev
gift
a. Anne Christiansdatter, døbt 10 aug 1732
b. Claus Friderich Christiansen, døbt 29 aug 1734
c. Laus Christiansen, døbt 8 apr 1736
Tabel 135
Claus Pedersen (født i Uggerslev)
gårdmand, Uggerslev
begr 26 aug 1761, 75
gift med
Anne Margrethe Jacobsdatter
begr 9 jun 1742, 37
trol 18 jun, gift 25 okt 1742 med
Maren Olsdatter
a. Giertrud Clausdatter, født ca. 1731, begr 10 sep 1743, 121⁄2
b. Anne Clausdatter, døbt 20 dec 1733
c. Jacob Clausen, døbt 11 nov 1736, begr 23 jun 1737, 1⁄2
d. Margreta Clausdatter, døbt 23 nov 1738, begr 12 apr 1758, 20
e. Apolone Clausdatter, født ca 1742, begr 19 feb 1743, 91⁄2 mdr
f. Apolone Clausdatter, døbt 28 jul 1748
g. Ursela Dorothea Clausdatter, døbt 21 apr 1754
Tabel 136
Erich Olsen
Uggerslev
begr 19 jul 1740, 29
gift 3 okt 1734 med
Maren Sørensdatter (se tabel 149)
a. Karen Erichsdatter, døbt 20 feb 1735
b. Ole Erichsen, døbt 15 apr 1736
c. Hans Erichsen, døbt 2 nov 1738, begr 9 aug 1741, 2 år 10 mdr
d. Anne Erichsdatter, døbt 2 nov 1738, begr 25 maj 1744, 51⁄2
Tabel 137
65
wadschier.dkHans Erichsen
husmand, Uggerslev
begr 13 nov 1740
gift 7 okt 1736 med
Maren Nielsdatter
a. Niels Hansen, døbt 6 jan 1738 - død
b. Hans Hansen, døbt 2 feb 1741
Tabel 138
Hans Jensen
gårdmand
trol 19 mar, gift 22 okt 1740 med
Maren Hansdatter
begr 7 dec 1746, 40
a. Karen Hansdatter, døbt 19 feb 1741, begr 14 jun 1742
b. Jens Hansen, døbt 16 apr 1743
c. Giertrud Hansdatter, døbt 25 mar 1745
d. dødfødt 7 dec 1746
Tabel 139
Hans Jochumsen
gift
a. Ole Hansen, døbt 3 jun 1734
Tabel 140
Hans Jørgensen
Uggerslev
begr 30 jan 1739, 38
gift
a. Jørgen Hansen, døbt 6 maj 1735
b. Hans Hansen, døbt 16 sep 1736
Tabel 141
27.b. Hans Lauritsen (unge)(i Højrup)
husmand, Uggerslev
født 29 jan 1693
trol 20 maj, gift 27 okt 1741 med
Karen Pedersdatter
66
wadschier.dka. Niels Hansen, døbt 17 sep 1741
Tabel 142
Hierre Nielsen (født i Uggerslev)
tømmermand, Uggerslev
begr 3 jun 1764, 54
gift 13 dec 1733 med
Karen Michelsdatter (se tabel 191)
begr 2 dec 1782, 75
a. Karen Hieresdatter, døbt 31 okt 1734, begr 4 maj 1758, 24
b. Niels Hieresen, døbt 14 okt 1736
c. Ursula Hieresdatter, døbt 11 maj 1738................................................................................................202
d. Marie Cathrine Hieresdatter, døbt 13 aug 1741.................................................................................
e. Michel Hieresen, døbt 31 okt 1745
f. Mads Hieresen, døbt 8 okt 1752, gårdmand i Roerslev
Tabel 143
Claus Jørgensen
Slevstrup
begr 27 dec 1750, 62
gift
h.h.
begr 17 maj 1741, 37
gift med
Mette Jørgensdatter (se tabel 153)
a. Ole Clausen, døbt 7 maj 1741, begr 17 jul 1742, 1
b. Margarethe Clausdatter, døbt 21 jun 1744, begr 6 jan 1747, 21⁄2
c. Jørgen Clausen, døbt 23 okt 1746
Tabel 144
Knud Nielsen (unge) (gamle)
gårdmand,Uggerslev
begr 28 jun 1776, 78
gift med
Margrethe Pedersdatter (se tabel 192)
a. Ole Knudsen, døbt 24 jun 1732.............................................................................................................
b. Karen Knudsdatter, døbt 1 nov 1734, begr 3 jun 1736, 11⁄2
c. Niels Knudsen, døbt 12 jan 1738
d. Hans Knudsen, døbt 19 mar 1741
e. Maren Knudsdatter, døbt 22 dec 1743
67
wadschier.dkf. Karen Knudsdatter, døbt 16 okt 1746
g. Rasmus Knudsen, døbt 7 jun 1750
Tabel 145
Lauritz Lauritzen
gift
a. Lauritz Lauritzen, døbt 17 jul 1740
Tabel 146
Laus Andersen
Slevstrup
gift 13 nov 1735 med
Anne Jensdatter
begr 15 maj 1735, 34
gift
a. Anne Lausdatter, døbt 8 maj 1735, begr 12 jun 1735
b. dødfødt 11 jul 1736
Tabel 147
Laus Andersen
Uggerslev
gift
a. Peder Larsen, døbt 15 jul 1736
Tabel 148
Niels Hansen
degn
gift
a. Søren Hansen, døbt 29 jan 1741
Tabel 149
Jørgen Madsen (FT87: Uggerslev 35.)
landsoldat, husmand
født ca. 1715
trol 10 okt, gift 6 nov 1743 med
Maren Sørensdatter (se tabel 136)
68
wadschier.dkfødt ca. 1713
a. Mads Jørgensen, døbt 3 okt 1745
b. Anna Jørgensdatter, døbt 28 jan 1748
c. Erich Jørgensen, døbt 10 maj 1750
Tabel 150
Jørgen Pedersen (født i Melby)
husmand, Uggerslev
død ca. 1783
trol 25 apr, gift 17 okt 1742 med
Giertrud Madsdatter (se tabel 112)
begr 23 jul 1755, 56
gift med
Anne Madsdatter
begr 17 jul 1782, 60
a. Peder Jørgensen, døbt 7 apr 1743
b. Rasmus Jørgensen, døbt 29 aug 1756
c. Anne Jørgensdatter, døbt 29 jul 1759
Tabel 151
Hans Hansen
gårdmand, Uggerslev
begr 27 mar 1748, 57
gift med
Karen Lauritzdatter (se tabel 152)
a. Jørgen Hansen, født ca. 1722
b. Maren Hansdatter, født ca. 1728
c. Hans Hansen, født ca. 1736
Tabel 152
Niels Knudsen (født i Tørresø)
gårdmand, Uggerslev
begr 6 jun 1764
trol 13 maj, gift 17 jul 1748 med
Karen Lauritzdatter (se tabel 151)
Tabel 153
Anders Lauritzen (fra Gyrup)
gårdmand, Slevstrup
69
wadschier.dkbegr 2 nov 1785, 71
trol 5 feb, gift 21 jun 1751 med
Mette Jørgensdatter (se tabel 143)
begr 17 jul 1767
Tabel 154
Anders Rasmussen
gift
h.h.
begr 1 jan 1756, 54
a. Maren Andersdatter, døbt 15 maj 1742
Tabel 155
Christian Friderich Ottho (den lille skomager)
trol 11 feb 1742 med
Maren Nielsdatter
død?
trol 2 jul, gift 5 nov 1746 med
Johanne Pedersdatter
begr 11 feb 1754
gift 22 okt 1763 med
Giertrud Maria Danielsdatter
død medio 1766
a. Maren Christiansdatter, døbt 4 apr 1747 - død
b. Søren Christiansen, døbt 8 dec 1748
c. Maria Chatharina Christiansdatter, døbt 15 okt 1752
Tabel 156
Erich Hansen (født i Uggerslev) (FT87: Uggerslev 48.)
husmand
begr 9 maj 1781, 62
trol 4 dec 1750, gift 10 feb 1751 med
Maren Hansdatter
født ca. 1725
a. Jehanne Erichsdatter, døbt 23 maj 1751..............................................................................................
b. Karen Erichsdatter, døbt 14 jan 1753, begr 4 jun 1755
c. dødfødt barn 29 sep 1755
d. barn, begr 15 maj 1757
e. Karen Erichsdatter, døbt21 jun 1761, begr 14 aug 1784
f. Hans Erichsen, døbt 22 sep 1765
70
wadschier.dkTabel 157
Hans Hansen (unge)
gift
a. Jacob Hansen, døbt 2 jan 1746
Tabel 158
Hans Jacob Nielsen (Kruse?)
trol 31 jul, gift 9 okt 1748 med
Anna Marie Christiansdatter
a. Barbara Catrine Hansdatter, døbt 20 okt 1748
b. Katrine Hansdatter, døbt 14 jun 1750
c.Malena Kruses?, begr 11 maj 1755
d. Helle Christian, døbt 16 mar 1757
Tabel 159
Hans Lausen, enkemand fra Nærå
trol 31 jul, gift 12 okt 1742 med
Else Lausdatter
a. Jørgen Hansen, født ca. 1735, begr 17 dec 1747, 121⁄2
b. Jacob Hansen, døbt 23 feb 1744, begr 7 mar 1745, 1 år 14 dg
c. Jacob Hansen, født ca 1746, begr 12 apr 1747, 1 år 4 uger
d. Anders Hansen, døbt 24 mar 1748
e. Karen Hansdatter, døbt 25 jul 1751
Tabel 160
Hans Nielsen
gift
a. Mads Hansen, døbt 29 aug 1745, begr 22 jan 1747, 11⁄2
Tabel 161
Hans Sunnesen
landsoldat
trol 11 okt, gift 10 nov 1745 med
Johanne Lauritzdatter
a. Hans Hansen, døbt 29 jan 1747
71
wadschier.dkTabel 162
40.l. Hiere Sørensen
boelsmand, Uggerslev
døbt 3 mar 1720
begr 19 apr 1786, 73
trol 2 mar, gift 10 okt 1747 med
Maren Hansdatter
begr 31 jul 1763
trol 23 okt, gift 2 dec 1763 med
Maren Lauridsdatter
begr 12 nov 1783, 49
trol 29 sep, gift 26 nov 1784 med
Apollone Jørgensdatter
a. Maren Hieresdatter, døbt 1 jan 1748
b. dødfødt 16 dec 1750
c. Anna Hieresdatter, døbt 16 apr 1752
d. Søren Hieresen, døbt 13 apr 1755
e. Johanne Hieresdatter, døbt 16 apr 1758
f. Hans Hieresen, døbt 1 jan 1762, begr 2 jan 1763, 1
g. Maren Hieresdatter, døbt 18 nov 1764
h. Zidsel Hieresdatter, døbt 6 dec 1767, begr 13 dec 1767
i. Lars Hieresen, døbt 23 jul 1769
j. dødfødt søn 14 okt 1770
k. Niels Hieresen, født 6 okt 1773, begr 7 nov 1773
l. Karen Hieresdatter, født 15 apr 1776
m. Jørgen Hieresen, født 19 sep 1785
Tabel 163
Jens Hansen
gift med
Maren Madsdatter
begr 21 mar 1753, 54
Tabel 164
Jens Lausen
gift med
Anne Christensdatter
begr 8 jul 1763
gift
a. Laus Jensen, døbt 29 jul 1753
b. Berta Jensdatter, døbt 2 feb 1755
72
wadschier.dkc. Dorthea Jensdatter, døbt 2 jul 1757
d. Kirsten Jensdatter, døbt 19 aug 1759
e. Jørgen Jensen, født ca. 1762
f. Jørgen Jensen, døbt 2 jun 1765
g. Peder Jensen, døbt 25 jan 1767
Tabel 165
Jeppe Hansen (født i Vellinge, Bederslev) (FT87: Uggerslev 10.)
gårdmand, Uggerslev
født ca. 1727
gift med
Marie Mortensdatter
begr 22 dec 1762, 36
gift med
Anne Dorthe Hansdatter
født ca. 1725
a. Hans Jeppesen, døbt 24 jun 1752
b. Morten Jeppesen, døbt 29 sep 1753
c. Jens Jeppesen, født ca. 1755
d. Bodil Jeppesdatter, døbt 11 apr 1757, begr 29 mar 1761, 4
e. Bodil Jeppesdatter, døbt 25 apr 1762
f. Anna Jeppesdatter, født ca. 1762
Tabel 166
Jeppe Rasmussen
trol 31 dec 1745, gift 9 feb 1746 med
Maren Andersdatter
a. Apolone Jeppesdatter, døbt 20 mar 1746
b. Maren Jeppesdatter, døbt 6 mar 1748
c. Berte Jeppesdatter, døbt 14 jun 1750
Tabel 167
Johan Friderich Ottho
skomager
gift 6 maj 1742 med
Maren Nielsdatter
begr 7 jun 1744
a. Hans Jørgen Johansen, døbt 1 mar 1744, begr 7 jun 1744 (hans mindste barn)
Tabel 168
73
wadschier.dkJørgen Jensen
husmand
begr 27 aug 1783, 56
trol 15 aug, gift 11 okt 1751 med
Anne Jørgensdatter
født ca. 1717
a. Kiersten Jørgensdatter, døbt 10 dec 1752..........................................................................................
b. Jens Jørgensen, døbt 21 apr 1754
c. Jørgen Jørgensen, døbt 8 jul 1759, vanvittig
d. Maren Jørgensdatter, døbt 28 nov 1762
Tabel 169
Jørgen Lauritzen
handskemager, husmand
begr 31 maj 1786, 84
gift med
Kirstine Christiansdatter
begr 24 mar 1754, 36
a. Anna Dorothe Jørgensdatter, døbt 10 mar 1748
b. Anna Jørgensdatter, døbt 2 jul 1752
Tabel 170
Knud Hansen
trol 13 jul, gift 16 okt 1750 med
Zidsel Olufsdatter
a. Ole Knudsen, døbt 1 nov 1750
Tabel 171
Jacob West
korporal ved major Lassens compagnie, Odense
trol 26 maj, gift 4 aug 1752 med
Anna Sophia Hansdatter
a. Anna Margaretha Jacobsdatter, født i Odense, begr 9 dec 1751
Tabel 172
Lauritz Hieresen
husmand, Uggerslev
74
wadschier.dkbegr 15 jan 1747, 30
trol 3 mar, gift 18 jul 1744 med
Maren Christophersdatter
a. Dorthe Laursdatter, døbt 30 maj 1746................................................................................................
Tabel 173
major Lassen
gift
a. Hans Friderich, døbt 30 mar 1752, begr 9 jun 1753, 1
b. Christiana, døbt 15 okt 1753, begr 13 sep 1758, 5
c. Iver Christian, døbt 4 jul 1755
d. Stie Tønsberg, døbt 9 nov 1756
e. Maria Elisabeth, døbt 9 nov 1757
Tabel 174
Morten Hansen
gårdmand
begr 11 sep 1763, 44
gift 14 okt 1752 med
Maren Hansdatter
begr 11 feb 1753, 26
trol 28 feb, gift 28 apr 1753 med
126.a. Karen Nielsdatter
døbt 11 mar 1731
begr medio mar 1760, 29
a. dødfødt 4 feb 1753
Tabel 175
Morten Knudsen (født i Bederslev)
skrædder, husmand, Uggerslev
begr 6 jun 1785, 54
trol 6 okt, gift 6 nov 1748 med
102.d. Anna Marie Wilhelmsdatter (se tabel 187)
døbt 11 apr 1717
begr 4 apr 1753, 36
gift med
Maren Jensdatter
a. Anna Helvig Mortensdatter, døbt 1 nov 1749.....................................................................................
b. Knud Mortensen, døbt 15 apr 1753, begr 9 okt 1755, 21⁄2
c. Jens Mortensen, døbt 10 nov 1754, begr 1 jun 1755
75
wadschier.dkd. Knud Mortensen,døbt 5 sep 1756
e. Anne Magrete Mortensdatter, døbt 21 okt 1759
f. Jens Mortensen, døbt 17 okt 1762, begr 17 jul 1765, 21⁄2
g. Hierre Mortensen, døbt 14 jul 1765, begr 6 okt 1765, 3 mdr
h. Hiere (ell Hans) Mortensen, døbt 20 sep 1767
i. Kisten Mortensdatter, døbt 23 sep 1770
Tabel 176
Niels Erichsen
landsoldat
gift
a. Maren Nielsdatter, døbt 15 apr 1742
b. Ole Nielsen, døbt 20 jun 1745
Tabel 177
69.b. Niels Hansen (FT87: Uggerslev 5.)
gårdmand, Uggerslev
født 4 apr 1713
trol 21 jan, gift 15 apr 1747 med
Maren Knudsdatter
født ca. 1723
a. Knud Nielsen, døbt 20 sep 1750, begr 29 aug 1773, 23
b. Karen Nielsdatter, døbt 16 sep 1753
c. Laurs Nielsen, døbt 9 okt 1757
d. Niels Nielsen, døbt 3 nov 1760
e. Peder Nielsen,døbt 2 feb 1763
f. Maren Nielsdatter, døbt 22 jun 1766
Tabel 178
Niels Jensen
gift
a. Jens Nielsen, døbt 16 feb 1737
b. dødfødt 4 mar 1742
c. Anna Nielsdatter, døbt 24 jun 1743
d. Karen Nielsdatter, døbt 12 feb 1747
e. Peder Nielsen, døbt 2 nov 1749
Tabel 179
Jens Hansen (lumpe)
76
wadschier.dkbegr 22 jan 1766
gift
h.h. begr 28 feb 1751
gift
a. spædbarn begr 25 mar 1754
b. Anders Jensen, døbt 6 jan 1757
Tabel 180
Niels Sørensen
gårdmand, Uggerslev
begr 6 maj 1753, 68
gift med
Anna Andersdatter
begr 6 maj 1753, 68
Tabel 181
Peder Jensen (Hemmerslev, Særslev)
husmand, Uggerslev
død jan 1803
trol 19 okt, gift 20 nov 1750 med
Apolone Jørgensdatter
begr25 nov 1764
gift med
Mette Hansdatter
begr 27 apr 1766
gift med
Maren Hjerresdatter
a. Jens Pedersen, døbt 1 aug 1751
b. Jørgen Pedersen, døbt 22 jun 1755
Tabel 182
Peder Pedersen (fra Bårdesø) (FT87: Uggerslev 38.)
skrædder, husmand
født ca. 1717
trol 7 jun, gift 12 jul 1751 med
Anna Marie Michelsdatter (fra Uggerslev)
begr 20 jul 1782, 70
a. Karen Pedersen, døbt 25 jun 1752, gift 19 okt 1781 med Lars Nielsen fra Roerslev
b. Maren Pedersdatter, døbt 29 sep 1754
c. Marie Cathrine Pedersdatter, døbt 4 dec 1757, begr 12 apr 1761
d. Michel Pedersen, døbt 7 sep 1760, begr 3 okt 1760
77
wadschier.dkTabel 183
Peder Rasmussen (født i Højrup)
gårdmand, Uggerslev
begr 7 mar 1784, 65
trol 4 jan, gift 17 feb 1751 med
Kirsten Lauritzdatter (se tabel 80)
begr 20 mar 1778, 65
gift med
Abelone Hansdatter (se tabel 261)
a. Dorthe Pedersdatter, døbt 30 jan 1752, begr 24 mar 1771, 19
b. dødfødt barn 13 okt 1754
c. Niels Pedersen, døbt 30 nov 1755, begr 20 okt 1773, 18
d. Kirsten Pedersdatter, født 13 jan 1779
e. Cathrine (ved fødslen Anna Cathrine, ved dåben Mette Cathrine) Pedersdatter, født 23 jan 1782
Tabel 184
Rasmus Andersen
smed, husmand
begr 19 maj 1786, 55
trol 1 jul, gift 8 okt 1751 med
Anna Jespersdatter
begr 22 jul 1780, 52
a. Anders Rasmussen, døbt 15 okt 1752, begr 1 nov 1752, 1 md
b. Anders Rasmussen, døbt 5 maj 1754
c. Anne Margaretha Rasmusdatter, døbt 13 mar 1757, gift 12 okt 1781 med Niels Hansen fra Brønstrup
d. Maren Rasmusdatter, døbt 26 maj 1760
e. Jesper Rasmussen, døbt 5 jun 1763, begr 19 jun 1763
f. Kirstine Caroline Rasmusdatter, døbt 5 aug 1764
Tabel 185
Thomas Pedersen
gift med
Kiersten Nielsdatter
begr 23 jul 1745, 48
Tabel 186
Morten Wemmenhøj
præst
begr 5 jan 1770, 60
78
wadschier.dkgift 14 jul 1741 med
Margreta Schytte
a. barn født 8 nov 1742
b. Charolus Gustavus Mortensen, døbt 17 sep 1744
c. Alletta Ovidia Mortensdatter, døbt 27 okt 1745
d. Knud Christian Mortensen, døbt 13 sep 1747
e. Metthe Catharina Mortensdatter, døbt 24 jun 1749
Tabel 187
Anders Christophersen
landsoldat
med
102.d. Ane Maria Wilhelmsdatter (se tabel 175)
døbt 11 apr 1717
a. Jens Andersen, døbt 2 feb 1744
Tabel 188
Hans Lauridtzen
begr 10 dec 1761
gift 10 okt 1734 med
Karen Madtzdatter (se tabel 95)
begr 17 okt 1761
Tabel 189
Frands Hansen (FT87: Uggerslev 3.)
gårdmand, Uggerslev
født ca. 1733
trol 1 aug, gift 7 okt 1763 med
Maren Nielsdatter (se tabel 105)
født ca. 1740
Tabel 190
Johan Clausen (af Gyldensten gods)
gårdmand, Uggerslev
begr 23 sep 1783
trol 17 jan, gift 1 feb 1759 med
Giertrud Laursdatter (se tabel 126)
begr 29 jan 1764, 45
gift 26 apr 1764 med
79
wadschier.dkAnne Rasmusdatter
begr 26 aug 1772, 331⁄2
trol 21 sep, gift 6 nov 1772 med
Kirsten Thomasdatter (se tabel 253)
a. Maren Johansdatter, født 20 feb 1760
b. dødfødt pigebarn, begr 6 jan 1762
c. Claus Johansen, døbt 24 mar 1765
d. Rasmus Johansen, døbt 18 jan 1767, begr 23 jul 1767
e. Rasmus Johansen, døbt 17 jul 1768
f. Oluf Johansen, døbt 28 okt 1770
g. Giertrud Johansdatter, født 11 okt 1773
h. Hans Johansen, født 25 sep 1779
Tabel 191
Hans Hansen
tømmermand, Uggerslev
begr 25 apr 1770, 34
trol 12 jan, gift 15 mar 1765 med
Karen Michelsdatter (se tabel 142)
Tabel 192
Oluf Thomasen (Bederslev) (FT87: Uggerslev 16.)
gårdmand
født ca. 1729
trol 29 jun, gift 30 sep 1763 med
Margarethe Pedersdatter (se tabel 144)
begr 20 jul 1777, 64
gift med
Giertrud Pedersdatter
født ca. 1753
a. Thomas Olsen, født 15 jun 1778, begr 2 jun 1786, 8
b. Peder Olsen, født 22 sep 1780
c. Margaretha Olsdatter, født 2 sep 1783, begr 5 dec 1784, 1 år 3 mdr
d. Margaretha Olsdatter, født 6 okt 1786, begr 27 okt 1786, 3 uger
Tabel 193
Niels Knudsen (FT87: Uggerslev 6.)
gårdmand, Uggerslev
født ca. 1732
trol 27 jun, gift 31 okt 1763 med
Anne Nielsdatter (se tabel 194)
begr 13 okt 1776, 33
80
wadschier.dkgift med
Anna Kirstine Hansdatter
født ca. 1753
som dør 30D 1795 10/8 iv 187, 197)(g3m Anne Margrethe Nielsd)
a. Niels Nielsen, døbt 14 dec 1766
b. Maren Nielsdatter, døbt 24 jun 1769
c. Johanne Nielsdatter, født 1 jul 1773
d. Knud Nielsen, døbt 27 jun 1775, begr 13 sep 1775, 11 uger
e. Knud Nielsen, født 23 sep 1776
f. Hans Nielsen, født 13 dec 1778
g. Hendrich Nielsen, født 29 maj 1782
Tabel 194
Niels Sørensen
begr 2 jun 1763
trol 10 apr, gift 29 okt 1740 med
Maren Hansdatter
begr 24 jun 1761
trol 27 jul, gift 9 okt 1761 med
Anne Nielsdatter (se tabel 193)
a. Søren Nielsen, født ca. 1741
Tabel 195
Morten Hansen
gift med
Kirsten Jørgensdatter (se tabel 196)
a. Hans Mortensen, døbt 10 mar 1754, begr 20 mar 1754, 12 dg
b. Maren Mortensdatter, døbt 14 sep 1755
c. Niels Mortensen, døbt 21 aug 1757
d. Jørgen Mortensen, døbt 31 maj 1762, begr 7 sep 1763, 1 år 4 mdr
Tabel 196
Hans Hansen (unge) (FT87: Uggerslev 21.)
gårdmand
født ca. 1730
trol 30 nov 1763, gift 13 feb 1764 med
Kirsten Jørgensdatter (se tabel 195)
begr 16 maj 1780, 55
trol 16 jun, gift 17 jul 1780 med
Maren Rasmusdatter
født ca. 1763
81
wadschier.dka. Kirsten Hansdatter, født 2 okt 1784
Tabel 197
Anders Larsen
død før 9 aug 1767
gift 11 nov 1761 med
Mette Clausdatter (se tabel 203)
a. Lars Andersen, døbt 19 sep 1762
b. Hans Andersen, døbt 29 sep 1764
c. Anne Andersdatter, døbt 9 aug 1767
Tabel 198
Andreas Samuel
sergeant
gift 24 mar 1755 med
Anne Maria Nielsdatter
a. Jens Andreasen, døbt 20 jun 1756
b. Anne Kirstine Andreasdatter, døbt 11 okt 1761
c. Ursela Dorothea Andreasdatter, døbt 2 jul 1758
Tabel 199
Christen Clausen
gårdmand, Uggerslev
begr 21 mar 1766, 67
gift med
Johanne Hansdatter
begr 14 jun 1758, 88
Kirsten Madsdatter
begr 14 jul 1763
gift 23 sep 1763 med
142.a. Maria Cathrina Hierresdatter (se tabel 226)
a. Cathrine Christensdatter, døbt 17 jun 1764, begr 5 aug 1772, 8
Tabel 200
Christen Hansen
gårdmand, Slevstrup
begr 19 jan 1782, 63
trol 5 nov 1762, gift 3 jan 1763 med
82
wadschier.dkAnne Christensdatter (fra Slevstrup) (se tabel 262)
a. Hans Christensen, døbt 6 okt 1763
b. Kirsten Christensdatter, døbt 14 okt 1764
c. Christen Christensen, døbt 1 mar 1767
d. Lars Christensen, døbt 13 aug 1769
e. dødfødt barn 8 mar 1772
f. Anne Christensdatter, født 4 mar 1774
g. Maren Christensdatter, døbt 15 nov 1778
Tabel 201
Christen Madsen (FT87: Uggerslev 40.)
husmand, bødker
født ca. 1735
trol 18 jan, gift 4 mar 1755 med
Anna Hansdatter
født ca. 1729
a. Hans Christensen, døbt 13 nov 1757
b. Niels Christensen, døbt 30 nov 1760
c. Niels Christensen, døbt 11 feb 1762, begr 23 jan 1763, 1
d. Maren Christensdatter, døbt 2 dec 1764
e. Rasmus Christensen, døbt 14 feb 1768
f. Niels Christensen, født 27 okt 1774, begr 11 dec 1774, 6 uger
Tabel 202
110.d. Hans Clausen
gårdmand, Uggerslev
døbt 17 aug 1738
begr 31 jul 1767
trol 29 dec 1760, gift 21 jan 1761 med
Ursula Hierresdatter (se tabel 224 og 227)
døbt 11 maj 1738
a. Giertrud Maria Hansdatter, døbt 20-31 dec 1761
b. Niels Hansen, døbt 13 mar 1763
c. Claus Hansen, døbt 27 feb 1765
d. Karen Hansdatter, døbt 25 mar 1767
Tabel 203
Rasmus Nielsen (FT87: Uggerslev 50.)
husmand og røgter på Uggerslevgård
født ca. 1733
trol 26 okt, gift 26 nov 1760 med
83
wadschier.dkBodil Andersdatter
død
gift ca. 1768 med
Mette Clausdatter (se tabel 197)
født ca. 1731
a. Anne Margrete Rasmusdatter, døbt 22 feb 1761
b. Anders Rasmussen, døbt 12 feb 1769
Tabel 204
Hans Madsen (Ringe) (FT87: Uggerslev 28.)
husmand, Uggerslev
begr 26 nov 1783, 50
gift med
Karen Andersdatter
født ca. 1736
a. Maren Hansdatter, begr 8 apr 1764
b. nyfødt barn, begr 27 jan 1765
c. Mads Hansen, døbt 2 feb 1766
d. Anders Hansen, døbt 21 aug 1768
e. Maren Hansdatter, døbt 17 mar 1771, begr 20 mar 1771
f. Karen Hansdatter, født 2 maj 1772, begr 27 apr 1777, 6
g. Niels Hansen, født 22 dec 1775, begr 6 apr 1777, 1 år 3 mdr
h. Niels Hansen, født 4 apr 1780
Tabel 205
Hans Rasmussen (FT87: Uggerslev 18.)
gårdmand
født ca. 1734
gift 6 jul 1764 med
Maren Knudsdatter
født ca. 1746
a. Rasmus Hansen, døbt 3 mar 1765, begr 12 apr 1770
b. Knud Hansen, døbt 29 mar 1767
c. Anne Hansdatter, døbt 19 nov 1769
d. Maren Hansdatter, født 18 feb 1773
e. Bodild Hansdatter, født 3 jul 1777
f. dødfødt søn 10 feb 1782
g. dødfødt datter 26 okt 1783
Tabel 206
Jens Eilersen (FT87: Uggerslev 23.)
84
wadschier.dkgårdmand
født ca. 1730
trol 21 nov 1763, gift 8 feb 1764 med
Johanne Andersdatter
født ca. 1728
a. Apelone Jensdatter, døbt 21 apr 1765, begr 28 apr 1765, 9 dg
b. Anders Jensen, døbt 15 jun 1766, begr 14 aug 1782, 16
c. Aplone Jensdatter, døbt 17 apr 1768, begr 27 sep 1772, 41⁄2
d. Jørgen Jensen, døbt 13 jan 1771
Tabel 207
Jens Hansen
husmand
gift
a. Anna Margarethe Jensdatter, døbt 10 feb 1754
b. Margaretha Jensdatter, døbt 20 jul 1755
Tabel 208
Jens Kastesen
tambour
gift med
Maren Andersdatter
begr 12 jul 1754
Tabel 209
Anders Jørgensen (FT87: Uggerslev 45.)
ladefoged på Uggerslevgård
født ca. 1758
trol 22 maj, gift 29 jul 1785 med
Maren Knudsdatter
født ca. 1759
Tabel 210
Jens Nielsen (FT87: Uggerslev 9.)
gårdmand
født ca. 1737
trol 5 aug 1763 med
Johanne Hansdatter
født ca. 1738
85
wadschier.dka. Niels Jensen, døbt 8 jul 1764
b. Maren Nielsdatter, døbt 31 mar 1766, begr 17 jun 1767, 1
c. Hans Jensen, døbt 2 maj 1768
d. Maren Jensdatter, døbt 19 aug 1770
e. Mads Jensen, født 21 mar 1773
f. Jørgen Jensen, født 9 aug 1776
Tabel 211
Johannis Linneberg (FT87: Uggerslev 32.)
kyrasserer, dragon
trol 15 okt, gift 9 nov 1759 med
Anne Kirstine Sørensdatter
a. Ingeborg Johansdatter, døbt 13 jul 1760, begr 20 jul 1760, 13 dg
b. Christiana Johansdatter, døbt 13 jul 1760.................................................................................
c. Andreas Johansen, døbt 26 feb 1764
Tabel 212
Jørgen Madsen (FT87: Uggerslev 36.)
husmand
født ca. 1726
gift med
Kirstine Jacobsdatter
født ca. 1726
a. barn begr? 24 mar 1755
b. Friderica Sophia Jørgensdatter, begr 13 feb 1763, 5 dg
c. Mads Jørgensen, døbt 11 mar 1764
d. Jacob Jørgensen, døbt 20 apr 1766
e. Hans Jørgensen, døbt 2 okt 1768
Tabel 213
Jørgen Rasmussen
landsoldat, husmand
begr 3 nov 1756
trol 22 apr 1754 med
Anne Kierstine Sørensdatter
a. spædbarn, begr 11 feb 1755
b. Erich Jørgensen, døbt 31 mar 1756, begr 9 sep 1756, 23 uger
c. Maren Jørgensdatter, døbt 31 mar 1756, begr 20 jun 1756
Tabel 214
86
wadschier.dkKnud Larsen (født i Højrup)
hjulmand, husmand
begr 22 sep 1780, 65
trol 12 nov, gift 22 dec 1751 med
Anna Sophia Sørensdatter
begr 18 apr 1785, 631⁄2
a. Lauritz Knudsen, døbt 10 dec 1752
b. barn, begr apr 1755, 31⁄2 mdr
c. Maren Knudsen, døbt 16 sep 1759
d. Søren Knudsen, døbt 20 jun 1756, begr 8 jul 1761, 5
Tabel 215
Lars Christiansen
gift med
Johanne Hansdatter
begr 15 maj 1763
trol 3 aug, gift 20 sep 1763 med
Anne Sophie Jacobsdatter
a. Maren Larsdatter, døbt 19 okt 1760
Johanne Hansdatter har en søn, avlet førend hun kom udi ægteskab, navnlig Hiere Christiansen, formentlig
således: Claus Jørgensens søn Christian publice absolveret, som havde forset sig imod det 6 bud med
Johanne Hansdatter fra Bederslev 2 nov 1755
Tabel 216
Lars Larsen (FT87: Uggerslev 46.)
husmand
født ca. 1720
trol 28 dec 1757, gift 18 sep 1758 med
Kirsten Hansdatter
født ca. 1731
a. Hans Larsen, døbt 9 apr 1758
Tabel 217
Laus Mathisen
trol 21 sep, gift 7 nov 1753 med
Kirsten Nielsdatter
a. barn, døbt 22 sep 1754
b. Anne Larsdatter, døbt 1 nov 1760
87
wadschier.dkTabel 218
Lars Olufsen
skrædder
begr 24 aug 1763, 28
gift 24 nov 1758 med
Karen Nielsdatter
begr 22 jul 1763
a. Karen Larsdatter, døbt 13 jan 1760
b. Mette Larsdatter, døbt 18 jul 1762
Tabel 219
Morten Hansen
gårdmand
begr 11 sep 1763, 44
gift med
Karen Nielsdatter
begr medio mar 1760, 29
Tabel 220
Niels Larsen
gårdmand
begr 20 jun 1782, 79
gift med
Maren Andersdatter
begr 20 dec 1761, 32
gift 24 feb 1762 med
121.c. Anne Jørgensdatter
døbt 18 mar 1736
a. Kisten Nielsdatter, døbt nov 1759, begr 2 dec 1759, 9 dg
b. Lauritz Nielsen, døbt 14 dec 1760
c. Maren Nielsdatter, døbt 27 mar 1763..................................................................................................
d. Jørgen Nielsen, døbt 15 sep 1765
Tabel 221
Niels Nielsen Rensborg
begr 16 apr 1754
gift med
Karen Erichsdatter (se tabel 222)
88
wadschier.dkTabel 222
Ole Olsen (fra Ringe)
landsoldat
trol 26 maj, gift 30 okt 1754 med
Karen Erichsdatter (se tabel 221)
Tabel 223
Mi hel ...
h.e.
Karen Jensdatter, Uggerslev
begr 4 jan 1750, 70
a. Anna Maria Michelsdatter, født ca. 1721, værende her i Uggerslev (1750)
b. Jens Michelsen, født ca. 1725, svare-svend i Apenraae i Holsteen
c. Kare Mi helsdatter................................................................................................................................
og
Tabel 224
Mads Jørgensen
gårdmand, Uggerslev
begr 6 mar 1774, 271⁄2
gift 2 dec 1767 med
Ursula Hieresdatter (se tabel 202 og 227)
a. Jørgen Madsen, døbt 27 jan 1771
b. Karen Madsdatter, født 1 maj 1773
Tabel 225
Hiere Knudsen (født i Melby) (FT87: Uggerslev 49.)
husmand og væver, Uggerslev
født ca. 1739
trol 19 aug, gift 17 okt 1774 med
121.d. Karen Jørgensdatter
døbt 27 dec 1740
begr 8 dec 1775, 35
trol 18 dec 1775, gift 5 feb 1776 med
175.a. Anne Helvid Mortensdatter
døbt 1 nov 1749
a. dødfødt søn, begr 8 feb 1775
b. Karen Hieresdatter, døbt 22 sep 1776
c. Knud Hieresen, født 29 dec 1778
89
wadschier.dkd. Maria Hieresdatter, født 25 feb 1781
e. Maren Hieresdatter, født 31 dec 1783
f. Morten Hieresen, født 10 feb 1787, begr 17 jun 1787, 18 uger
g. Sidsel Hieresdatter, født 10 feb 1787
Tabel 226
Morten Nielsen (FT87: Uggerslev 19.)
gårdmand, Uggerslev
trol 2 apr, gift 6 okt 1766 med
142.a. Marie Cathrina Hierresdatter (se tabel 199)
døbt 13 aug 1741
a. Karen Mortensdatter, døbt 22 mar 1767, begr 26 mar 1770, 3
b. Johanne Mortensdatter, døbt 11 dec 1768, begr 26 mar 1770, 1
c. Niels Mortensen, døbt 1 nov 1770
d. Hiere Mortensen, født 2 jun 1773
e. Cathrina Mortensdatter, begr 22 okt 1775, 8 dg
f. Christian Mortensen, født 4 aug 1779, begr 28 jun 1786, 7
g. Cathrine Mortensdatter, født 18 feb 1777
h. Erich Mortensen, født 5 nov 1782
Tabel 227
Peder Nielsen (født i Uggerslev) (FT87: Uggerslev 12.)
gårdmand, Uggerslev
født ca. 1750
trol 25 mar, gift 25 apr 1774 med
Ursula Hieresdatter (se tabel 202 og 224)
født ca. 1739
Tabel 228
Anders Hansen (født i Kosterslev, Særslev) (FT87: Uggerslev 51.)
husmand, Uggerslev
født ca. 1735
gift med
172.a. Dorothea Larsdatter
døbt 30 maj 1746
a. Karen Andersdatter, døbt 26 okt 1766, begr 16 nov 1766
b. tvende nyfødte sønner begr 5 okt 1767
c. Karen Andersdatter, døbt 29 sep 1768, begr 5 okt 1768
d. Apelone Andersdatter, døbt 28 jan 1770
e. Lars Andersen, døbt 29 jul 1773
f. Karen Andersdatter, født 4 aug 1776
90
wadschier.dkg. Maren Andersdatter, født 22 jul 1779
h. Anne Cathrina Andersdatter, døbt 7 jul 1782, begr 25 jul 1784, 2
i. Anne Cathrine Andersdatter, født 16 apr 1786
Tabel 229
Christen Pedersen (Jyde)
trol 27 apr, gift 10 okt 1770 med
Maren Frederichsdatter
a. Peder Christensen, døbt 17 feb 1771
b. Christian Christensen, født 20 jun 1777
Tabel 230
Friderich Hansen (født i Bederslev) (FT87: Uggerslev 42.)
husmand, hjulmand, handskemager
født ca. 1747
trol 19 dec 1770, gift 18 dec 1771 med
156.a. Johanne Erichsdatter
døbt 23 maj 1751
a. Hans Friderichsen, født 25 aug 1771, begr 21 feb 1773, 11⁄2
b. Dorthe Friderichsdatter, født 2 apr 1774, begr 29 nov 1778
c. Maren Friderichsdatter, født 20 jan 1776
d. Hans Friderichsen, døbt 25 okt 1778
e. Bodild Friderichsdatter, født 14 dec 1779
f. dødfødt søn 17 jan 1783
g. Karen Friderichsdatter, født 12 jul 1785
Tabel 231
Hans Caspar(sen?)
skomager
begr 25 jun 1773
gift
h.h.
begr 10 mar 1773
Tabel 232
Hans Nielsen
gift 11 jul 1774 med
Anne Jørgensdatter
a. Maren Hansdatter, født 6 apr 1774, begr 26 jun 1774, 11 uger
91
wadschier.dkb. Niels Hansen, født 29 apr 1775
c. dødfødt datter 6 jun 1776
Tabel 233
Hans Pedersen (født i Maderup, Særslev) (FT87: Jydegården 2.)
gårdmand, Uggerslev
født ca. 1746
gift med
Karen Rasmusdatter
død ult 1778
gift med
Maren Andersdatter
født ca. 1745
a. Rasmus Hansen, født ca. 1768
a. Peder Hansen, født 17 apr 1772. begr 17 mar 1773, 1
b. Lars Hansen, født 16 aug 1774, begr 24 feb 1779, 41⁄2
c. Johanne Hansdatter, født 13 nov 1776, begr 15 dec 1776
Tabel 234
capitain Koch
gift
a. Friderich, begr 26 jul 1769, 1⁄2
b. Elisabeth Catrine, døbt 29 okt 1770
Tabel 235
Jacob Nielsen (FT87: Uggerslev 43.)
husmand, træskomand, Uggerslev
født ca. 1737
gift med
Karen Larsdatter
født ca. 1736
a. Dorthe Jacobsdatter, født 5 apr 1775, begr 16 maj 1775, 4 uger
b. Mads Jacobsen, født 6 okt 1777, begr 2 nov 1777, 3 uger
c. Lars Jacobsen, født 6 okt 1777
Tabel 236
Jørgen Clausen (fra Slevstrup)
Slevstrup
trol 8 aug, gift 9 nov 1770 med
92
wadschier.dkKaren Andersdatter (fra Brandsby)
a. Anders Jørgensen, født 3 jul 1771, begr 17 jun 1778, 7
b. Claus Jørgensen, født 8 feb 1774
c. Ole Jørgensen, født 6 sep 1776
d. Anders Jørgensen, døbt 24 dec 1780
e. Mette Jørgensdatter, født 7 apr 1785
Tabel 237
Lars Nielsen (født i Bederslev)
husmand, Uggerslev
gift
a. Niels Larsen, døbt 6 mar 1768
b. Karen ell Anna! Larsdatter, døbt 21 okt 1770
c. Anders Larsen, født 19 feb 1772, begr 8 jun 1772, 15 uger
d. Anders Larsen, født 8 nov 1773, begr 24 mar 1774
Tabel 238
Michel Hieresen (FT87: Uggerslev 4.)
gårdmand, Uggerslev
født ca. 1745
gift 13 okt 1766 med
Karen Nielsdatter
født ca. 1746
a. Niels Mikkelsen, døbt 21 jun 1767, begr 26 jul 1767, 5 uger
b. Hiere Mikkelsen, døbt 25 sep 1768
c. Johanne Mikkelsdatter, døbt 11 nov 1770, begr 14 nov 1773, 3
d. Karen Mikkelsdatter, født 21 apr 1773, begr 12 mar 1777, 4
e. Johanne Mikkelsdatter, født 4 feb 1776, begr 16 apr 1777, 1 år 9 uger
f. Niels Mikkelsen, født 28 feb 1778, begr 8 aug 1779, 11⁄2
g. dødfødt søn 28 maj 1780
h. Karen Mikkelsdatter, født 24 aug 1781
i. Niels Mikkelsen, født 11 mar 1785, begr 9 aug 1786, 11⁄2
Tabel 239
Niels Andersen
gift
a. dødfødt søn 10 dec 1762
b. dødfødt barn 23 okt 1763
c. nyfødt barn begr 21 okt 1764
d. Karen Nielsdatter, døbt 15 sep 1765
93
wadschier.dke. Rasmus Nielsen, døbt 2 apr 1769
Tabel 240
Niels Jørgensen
gift
a. Jørgen Nielsen, døbt 27 jan 1771
Tabel 241
144.a. Oluf Knudsen (FT87: Jydegården 1.)
gårdmand, Uggerslev
døbt 24 jun 1732
trol 30 sep, gift 9 nov 1772 med
Karen Nielsdatter
født ca. 1753
a. Maren Olsdatter, født 26 aug 1774
b. Karen Olsdatter, født 5 nov 1776
c. Knud Olsen, født 23 maj 1779, begr 4 aug 1780, 1 år 2 mdr
d. Niels Olsen, født 23 maj 1779
e. dødfødt barn 14 sep 1783
f. Anne Olsdatter, født 3 aug 1784, begr 15 aug 1784, 8 dg
g. Knud Olsen, født 23 nov 1785
Tabel 242
Rasmus Christensen
gift
a. Apelone Maria Rasmusdatter, døbt 22 okt 1767
b. Anna Margrethe Rasmusdatter, døbt 25 mar 1770
Tabel 243
Hans Steenbuch Egeris (FT87: Uggerslev 2.)
sognepræst
født ca. 1737
gift med
Catharina Wielandt Melhof
begr 31 mar 1780, 341⁄2
gift med
Anna Dorothea Falkenberg
født ca. 1735
94
wadschier.dka. Ebba Ovidia Steenbuch , død strax efter dåb, begr 23 apr 1773
b. Ebba Ovidia Steenbuch, født 11 jul 1774
c. Karen Hyllerup Steenbuch, født 13 okt 1775
d. Dorothea Steenbuch, født 26 maj 1777
e. Anna Hyllerup Steenbuch, født 8 aug 1778
f. Augustinus Herman Steenbuch, født 14 mar 1780
Tabel 244
Jens Pedersen (FT87: Uggerslev 17.)
husmand
født ca. 1751
trol 11 sep, gift 13 okt 1775 med
Maren Mortensdatter (Se Bederslev Nr. 1 tabel
født ca. 1750
a. Apelone Jensdatter, født 13 jan 1776
b. Morten Jensen, født 1 jun 1778
c. Karen Jensdatter, døbt 23 sep 1781
d. Kirsten Jensdatter, født 29 dec 1784
Tabel 245
Rasmus Mathiesen
husmand
begr 28 jul 1782, 52
gift med
Anne Nielsdatter (se tabel 246)
Tabel 246
Niels Nielsen (af Ringe) (FT87: Uggerslev 34.)
husmand
født ca. 1740
trol 30 okt, gift 27 dec 1782 med
Anne Nielsdatter (se tabel 245)
født ca. 1713
Tabel 247
Anders Hansen
soldat
gift
a. Maren Andersdatter, døbt 18 jul 1779
95
wadschier.dkTabel 248
Hans Knudsen (FT87: Uggerslev 13.)
landsoldat, husmand
født ca. 1739
trol 30 sep, gift 4 nov 1778 med
Karen Jespersdatter
født ca. 1752
a. Knud Hansen, født 11 mar 1779, begr 11 apr 1781, 2
b. Anne Cathrine Hansdatter, født 3 jul 1783
Tabel 249
Hans Larsen (FT87: Uggerslev 29.)
husmand
født ca. 1737
trol 10 jan, gift 12 feb 1783 med
Anne Jørgensdatter
født ca. 1752
a. Anne Kirstine Hansdatter, født 8 maj 1783, begr 30 aug 1786, 3
b. Maren Hansdatter, døbt 12 jun 1786, begr 6 aug 1786, 12 uger
Tabel 250
Hans Nielsen (FT87: Uggerslev 24.)
gårdmand
født ca. 1748
trol 22 jul, gift 14 okt 1772 med
Karen Knudsdatter
født ca. 1747
a. Knud Hansen, født 16 maj 1778
b. Hans Hansen, født 15 jan 1781
Tabel 251
Hans Pedersen (FT87: Uggerslev 33.)
husmand, væver
født ca. 1748
trol 5 maj, gift 10 okt 1781 med
168.a. Kirsten Jørgensdatter
døbt 10 dec 1752
a. Anna Hansdatter, født ca. 1782
96
wadschier.dkb. Jørgen Hansen, født 19 apr 1786
Tabel 252
Johan Casper Rauch
corporal
begr 19 mar 1781, 46
trol 6 okt, gift 6 nov 1776 med
Anna Schubatsky Kannegiesern, enke
Tabel 253
Knud Nielsen (FT87: Uggerslev 25.)
gårdmand
født ca. 1758
trol 28 nov 1783, gift 2 jan 1784 med
Kirsten Thomasdatter (se tabel 190)
født ca. 1750
a. Johan Knudsen, født 21 dec 1786
Tabel 254
Lars Nielsen (FT87: Uggerslev 41.)
husmand
født ca. 1740
gift med
Apelone Jørgensdatter
født ca. 1737
a. Anders Larsen, født 19 okt 1777
Tabel 255
Niels Hansen (unge) (FT87: Uggerslev 8.)
gårdmand
født ca. 1739
gift med
Bodild Hansdatter
født ca. 1750
a. Karen Nielsdatter, født 27 feb 1778
Tabel 256
97
wadschier.dkNiels Olsen (FT87: Uggerslev 47.)
husmand, klejnsmed
født ca. 1743
gift med
Anna Clausdatter
født ca. 1757
a. Ole Nielsen, født 28 apr 1782
b. Bodild Nielsdatter, født 5 okt 1783
c. Rasmus Nielsen, født 15 jan 1786
Tabel 257
Rasmus Jørgensen (født i Uggerslev) (FT87: Uggerslev 27.)
landsoldat, husmand
født ca. 1756
trol 16 mar, gift 18 apr 1781 med
Giertrud Maria Hansdatter
begr 20 jan 1787, 26
trol 12 mar, gift 11 apr 1787 med
Anna Maria Mortensdatter
født ca. 1759
a. Jørgen Rasmussen, født 19 apr 1781
b. Anna Rasmusdatter, født 4 okt 1784
Tabel 258
Rasmus Knudsen (FT87: Uggerslev 7.)
landsoldat, gårdmand
født ca. 1751
trol 24 jul, gift 2 okt 1778 med
Sidsel Nielsdatter
født ca. 1756
a. Knud Rasmussen, døbt 8 nov 1778, begr 7 feb 1779, 14 uger
b. Maren Rasmusdatter, født 29 jan 1780
c. Knud Rasmussen, født 25 jan 1782
d. Giertrud Rasmusdatter, født 25 jan 1782
e. dødfødt søn 22 jul 1784
f. dødfødt søn 30 okt 1785
g. dødfødt datter 25 maj 1787
Tabel 259
Rasmus Nielsen (FT87: Uggerslev 26.)
gårdmand
98
wadschier.dkfødt ca. 1757
trol 25 jan, gift 11 okt 1782 med
220.c. Maren Nielsdatter
døbt 27 mar 1763
a. Mette Rasmusdatter, født 30 dec 1782
b. Anne Rasmusdatter, født 10 mar 1786, begr 19 aug 1786, 1⁄2
Tabel 260
Hans Ejlersen (FT87: Uggerslev 22.)
gårdmand
født ca. 1734
trol 15 mar, gift 18 okt 1782 med
Anne Hansdatter (se tabel 90)
begr 10 jun 1783, 54
gift med
Karen Rasmusdatter
født ca. 1766
a. Anne Hansdatter, født 20 maj 1784
b. Niels Hansen, født 30 jul 1786, begr 5 sep 1786, 5 uger
Tabel 261
Peder Jørgensen (født i Bederslev) (FT87: Uggerslev 14.)
gårdmand
født ca. 1751
trol 22 mar, gift 16 apr 1784 med
Apelone Hansdatter (se tabel 183)
født ca. 1751
a. Peder Pedersen, født 13 feb 1785, begr 30 maj 1785, 15 uger
Tabel 262
Ole Jørgensen (af Emmelev)(FT87: Slevstrup 1.)
gårdmand, Slevstrup
født ca. 1746
trol 4 mar, gift 22 jul 1782 med
Anne Christensdatter (se tabel 200)
født ca. 1738
a. Jørgen Olsen, født 29 jun 1783
Tabel 263
99
wadschier.dkLars Mathiesen, enkemand af Bolmerod (FT87: Uggerslev 15.)
husmand
født ca. 1722
trol 12 apr, gift 11 dec 1778 med
Kirsten Madsdatter, enke fra Kappendrup
født ca. 1746
a. Mads Larsen, født 5 dec 1779, begr 12 jan 1783, 3
b. Mads Larsen, født 17 nov 1784
Tabel 264
Anders Rasmussen (FT87: Uggerslev 31.)
husmand og grovsmed
trol 17 nov, gift 6 dec 1786 med
Karen Jørgensdatter
Tabel 265
Hans Hansen
der for tiden tjener gmd Anders Jørgensen i Roestrup
med
211.b. Christiane Johannisdatter
døbt 13 jul 1760
a. Maren Hansdatter, født 1 dec 1785
Tabel 266
Henrich Møller (FT87: Uggerslev 1.)
forpagter, Uggerslevgård
født ca. 1751
gift med
Anna Hansdatter
født ca. 1755
a. Niels Krabbe Møller, født 7 maj 1778
b. Hans Christian Møller, født 28 mar 1780
Tabel 267
Mads Hansen (FT87: Uggerslev 11.)
inderste, enkemand 2. gang
100
wadschier.dkfødt ca. 1722
Tabel 268
Hans Andersen (FT87: Uggerslev 20.)
inderste
født ca. 1732
gift med
Anne Jørgensdatter
født ca. 1729
Tabel 269
Johan Conrad Beck (FT87: Uggerslev 37.)
dimitteret underofficer
født ca. 1743
gift med
Cathrina Friderica Maardon?
født ca. 1743
a. Johan Friderich Christian Beck, født ca. 1779
Tabel 270
Peder Jensen (FT87: Uggerslev 39.)
husmand, træskomand
født ca. 1721
gift med
Dorthe Jensdatter
født ca 1729
Tabel 271
Ha s ...
gift med
Mette Nielsdatter (FT87: Uggerslev 44.)
enke 2. gang
født ca. 1707
a. Karen Hansdatter, født ca. 1751
Tabel 272
Rasmus Enevoldsen (FT87: Slevstrup 2.)
gårdmand
101
wadschier.dkfødt ca. 1731
gift med
Apelone Maria Andersdatter
født ca. 1741
a. Jens Rasmussen, født ca. 1764
b. Maren Rasmusdatter, født ca. 1765
c. Christian Rasmussen, født ca. 1774
d. Karen Rasmusdatter, født ca. 1776
e. Anders Rasmussen, født ca. 1779
102
wadschier.dk103
wadschier.dk