Bubelgaard

Ejere :

ca. 1690 Laurits Pedersen

- 1711 Jørgen Børgesen gift med Anne Lauritsdatter, Laurits Pedersens datter af andet ægteskab

1711 - 1722 Absalon Frederiksen gift med Anne Lauritsdatter, Laurits Pedersens datter af andet ægteskab

1722 - 1730 Absalon Frederiksen gift med Sigbrit Hermannsdatter Willer, datter af Borgermesteren i Middelfart

1730 -  1745 Peder Madsen Illum, gift med Sigbrit Hermannsdatter Willer, datter af Borgermesteren i Middelfart

1745 - Anne Trolle von Giersdorff (Fynbo Landsting, Skøde- og Panteprotokol 1744 - 1753, folie 97 - 98)

- 1759 Jens Damgaard

1759 - Magdalene Elisabeth

- 1783 Peder Højbjerg

1783 - 1799 Søren Rasmussen

1799 - Alexander Skeby

Kilder

Realregister til skøde- og panteprotokol - Vends herred (1862 - 1950) : Folie 165 (Opslag 167)

Realregister I-IV til skøde- og panteprotokol - Vends herred (1823 - 1863) : Folie 209 (Opslag 214), Folie 234 (Opslag 23), Folie 238 (Opslag 27), Folie 308 (Opslag 96), Folie  381 (Opslag 170)