SiteBeskrivelse
Kort og Matrikelstyrelsen Udskrift, kortfakta og signaturforklaring. Vælg kort. Landkort. Historiske kort. Kort med vejnavne 1:4.000. Kort med vejnavne 1:10.000. Landkort 1:25.000.
Danmark set fra luften Luftfotografier fra Fyn og de omkringliggende øer. Præsentationen udgør første fase af en national luftfotoportal, som på sigt forhåbentlig vil dække hele landet
Google Maps Hvis du opretter din egen profil hos google, har du mulighed for og rette dine egne private kort jeg har blandt andet oprettet et kort med de steder mine aner har boet
DigDag.dk DigDag kan vise Danmarks administrative inddeling fra år 1660 til i dag. Ud over at kortlægge amter, kommuner, sogne, provstier, stifter og mange andre myndigheder beskriver DigDag forholdet mellem dem. Desuden kan DigDag vise, hvor et stednavn findes, hvad stednavnet betyder, og hvilke skiftende myndigheder stedet har hørt under siden 1660. DigDag integrerer tid og rum i et dynamisk atlas, hvor kun fantasien sætter grænser for anvendelsen af data og deres mange kombinationsmuligheder.
Historiske kort på nettet Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) har gennem de seneste 8 år skannet de fleste af arkivets gamle kort. Det gælder både de gamle matrikelkort og andre økonomiske kort, forskellige topografiske kort samt forskellige antikke søkort.
Min grund find en ejendom enten ved hjælp af kommune, ejerlav, vejnavn, husnr. eller ved hjælp af kommune, ejerlav, matrikelnr.