Folie 445 Hans Rasmussen i Broe

Skifteforretning efter afgangene Hans Rasmussen i Broe 21 Oktober 1748

ingen livsarvinger

 1.  Enken Mette Olufsdatter med antagen laugværge Anders Eriksen bonde i Rønnemose (Han er hendes svigersøn)
 2. Bror Mads Rasmussen i Skalbjerg
 3. Bror Jørgen Rasmussen død, eftrelader sig følgende børn :
  1. Morten Jørgensen i Faaborg 18 aar
  2. Jens Jørgensen i Tommerup 11 aar
  3. Rasmus Jørgensen i Brylle 6 aar
  4. Maren Jørgensdatter gift med Jens Hansen i Tommerup
 4. Søster Kirsten Rasmusdatter i Lille Stærmose, paa vis vegne som laugværge var til stede Anders Broholm

Og paa bemeldte Morten Jørgensen i Faaborg og Jens Jørgensen i Tommerup blev sat til værge deres Faders Broder bemledte Mads Rasmussen og paa Rasmus Jørgensens vegne blev værgen hans Moders Broder Niels Povelsen Brylle

Folie 73 Peder Nielsen Smed i Bårdesø

Skifteforretning efter afgangne Peder Nielsen, smed i Baardesø 27 Juni 1741

Aar 1741 den 27 Juni Indfandt sig mig undertegnede, paa min Principal ? for Hospitals Forvalter Østrups vegne, udi det Odense Hospital tilhørende og udi Hundstrup sogn i Baardesø Bye beliggende ? ? som ? af Peder Nielsen Smed er beboet og nu for 3 uger siden ? ?for at foretage Regigistrering og vurdering samt skifte og deling, ? ? Salig mand imellem hans efterlevende enke Anna Nielsdatter paa den ene og Deres udi ægteskabet ? ? ? umyndige Børn, Nemlig Niels Pedersen gammel 3 ½ aar og Jørgen Pedersen gammel 2 aar paa den anden side.

Da Enken med sin tiltagne Broder og laugværge Lauritz Nielsen ? bosiddende i Ore (Jersore) udi Klinte sogn han var nærværende , saa vel som ogsaa ? antagne formynder for Børnene deres Morbroder Peder Nielsen Bosiddende her i Baarse. for den ældste søn Niels Pedersen, og Niels Andersen som vil ægte den salige mands søster, for den anden og yngste søn Jørgen Pedersen ibidm

Kildehenvisning :

 • Skifte efter Peder Nielsen, Gråbrødre Hospitals gods Skifteprotokol 1719 - 1816 folie 73 (image 82)
 • Skifte efter Anna Nielsdatter, Einsiedelsborg Gods Skifteprotokol 1726 - 1784 folie 134 (image 152)
  • Skifte efter hendes 2. ægtemand Jørgen Hansen, Gråbrødre Hospitals gods Skifteprotokol 1719 - 1816 folie 84 (image 92)
  • Skifte efter hendes 3. ægtemand Knud Andersen, Gråbrødre Hospitals gods Skifteprotokol 1719 - 1816 folie 103 (image 111)
  • Skifte efter hendes 4. ægtemand Niels Andersen, Gråbrødre Hospitals gods Skifteprotokol 1719 - 1816 folie 127 (image 135)
  • Skifte efter hendes 5. ægtemand Jens Andersen, Gråbrødre Hospitals gods Skifteprotokol 1719 - 1816 folie 128 (image 136)
  • Skifte efter hendes 6. ægtemand Niels Andersen, Einsiedelsborg Gods Skifteprotokol 1787 - 1836 folie folie 22, 26 (image 184, 187)