Forord
Data på denne side er oprindelig indsamlet af Steen Rasmussen og kan læses her i deres oprindelige form, jeg har valgt og linke mellem de enkelte indivier hvor de optræder som børn og voksne og for kvindernes vedkommende desuden hvis indgår i mere end et ægteskab i sognet, det er min plan på sigt og konvertere alt Steens materiale om Skam herred til html format, så det bliver muligt for mig og linke på tværs af sognene. Desuden vil der også blive link til mit eget site og eventuelle aner og efterkommere i sognet.

skam herred

Navneregister til familietabeller

  • voksne
  • Børn

Familie-tabeller

Tabel 1
Jesper Laursen
Egense
gift med
Appolone Jensdatter
død 1718
(gift 1. gang med Hans Laursen – tilsammen 8 børn)
a. Jens Hansen, født ca. 1676, 1718: boende i København
b. Hans Hansen, født ca. 1677, 1718: i Jylland
c. Lauers Hansen, født ca. 1679, 1718: soldat under foed-guarde regimentet
d. Margarethe Hansdatter, født ca. 1680, 1718: gift med Hans Pedersen i Lumby
e. Karen Hansdatter, født ca. 1683, 1718: gift med Jørgen Sørensen i Naarup
f. Hans Hansen, født ca. 1686, 1718: tjenende præsten i Naarup, hr Jens Skiøtte
g. Maren Hansdatter, født ca. 1688, 1718: gift med Lauers Knudsen i Hasmark
h. Knud Hansen, født ca.1690, 1718: rytter under oberst Preens regiment
Tabel 2
Christen Madsen
Nørreby
gift med
Kirsten Berthelsdatter
død 1725
a. Mads Christensen, født ca. 1709
b. Dorthe Christensdatter, født ca. 1711
c. Anders Christensen, født ca. 1713
d. Christen Christensen, født ca. 1715
e. Maren Christensdatter, født ca. 1722
Tabel 3
Niels Bertelsen
Vesterby
gift med
Kirsten Laursdatter
død 1730
a. Hans Nielsen, (myndig i 1730)
Tabel 4
Jens Rasmussen
29Vesterby
død 1747
gift med
Karen Laursdatter
død 1734
gift med
Karen Christensdatter
a. Anna Jensdatter………………………………………………………………………………………………………………………
b. Hans Jensen, født ca. 1708, 1747: rytter under major Friises compagni udi Kolding
Tabel 5
Carl Pedersen
Egense
død 1737
gift med
Kirsten Pedersdatter
a. Peder Carlsen, født ca. 1731
Tabel 6
Simon Andersen
Egense
død 1768
gift med
Kirsten Jørgensdatter
død 1732
gift med
Margrethe Rasmusdatter
død 1775
a. Anders Simonsen, født ca. 1713, gårdmand i Gerskov
b. Margarethe Simonsdatter, født ca. 1715, boede i Ølund, død før 1768
c. Jørgen Simonsen, født ca. 1719, gårdmand i Ølund
d. Oluf Simonsen, født ca. 1722…………………………………………………………………………………………………..
e. Hans Simonsen, født ca. 1725………………………………………………………………………………………………….
Tabel 7
Hans Olufsen
Egense
død 1734
30gift med
Elisabeth Nielsdatter
a. Kirsten Hansdatter, født ca. 1725
b. Karen Hansdatter, født ca. 1727
c. Peder Hansen, født ca. 1728
Tabel 8
Christen Andersen (født i Lunde)
gårdmand, Engeldrup
død 1730
gift med
Marie Jacobsdatter (se tabel 9)
a. Jacob Christensen, født ca. 1721
b. Anders Christensen, født ca. 1724
Tabel 9
Anders Olufsen
Engeldrup
begr 18 jan 1778, 69
gift med
Marie Jacobsdatter (se tabel 8)
begr 9 dec 1760, 70
Tabel 10
Laurs Jørgensen
Vesterby
begr 18 feb 1748
gift med
Gjertrud Dorothea Bolt
a. Jørgen Laursen, født ca. 1734
Tabel 11
Hans Hansen
Egense
31død 1747
gift med
Anne Jespersdatter
a. Gyde Hansdatter, født ca. 1727
b. Karen Hansdatter, født ca. 1730
c. Appelonne? Hansdatter, født ca. 1733
d. Anne? Hansdatter, født ca. 1739
e. Hans Hansen
Tabel 12
Rasmus Erichsen
enkemand, Engeldrup
død 1742
gift ed … …
a. Peder Rasmussen, født ca. 1725
b. Anne Rasmusdatter, født ca. 1727
Tabel 13
Niels Jensen
gårdmand, Grindløse
død 1742
gift med
Karen Ibsdatter
død 1740
gift med
Kirsten Mortensdatter (se tabel 14)
a. Anna Nielsdatter, født ca. 1718
b. Jeppe Nielsen, født ca. 1738, begr 20 sep 1747
Tabel 14
Rasmus Hansen (født i Grindløse)
gårdmand, Grindløse
gift med
Kirsten Mortensdatter (se tabel 13)
død 1750
a. Maren Rasmusdatter, født ca. 1745
b. Niels Rasmussen, født ca. 1748
32Tabel 15
Anders Knudsen
Grindløse
født ca. 1714
trol 7 apr, gift 22 okt 1749 med
Karen Jensdatter (fra Grindløse)
begr 5 apr 1750
trol 2 maj, gift 11 sep 1750 med
Karen Andersdatter (af Engeldrup)
født ca. 1720
a. dødfødt barn begr 31 mar 1750
b. Knud Andersen, døbt 25 apr 1751……………………………………………………………………………………………
c. Karen Andersdatter, døbt 19 maj 1754
d. dødfødt barn 8 jul 1759
e. dødfødt barn 23 nov 1760
Tabel 16
Anders ladefoged
Egense
begr 5 apr 1778, 85
gift
h.h. begr feb-mar 1750
gift med
Mette Madsdatter
begr 7 jun 1778, 75
a. Lars Andersen, døbt 1 maj 1746
b. dødfødt barn 14 mar 1751
Tabel 17
Anders Madsen
Vesterby
begr 14 sep 1755, 61?
gift med
4.a. Anna Jensdatter
død før 1747
gift med
… …
a. Anna Andersdatter, født ca. 1725
b. Mads Andersen, født ca. 1727
33c. Karen Andersdatter, født ca. 1736
d. Kirsten Andersdatter, født ca. 1738
e. Anna Andersdatter, døbt 7 aug 1746
f. Knud Andersen, døbt 5 jun 1749
Tabel 18
Anders Nielsen (FT87: Grindløse 25.)
indsidder, Grindløse
født ca. 1729
trol 22 jan, gift 18 apr 1755 med
Anne Bendixdatter (af Grindløse)
født ca. 1733
a. Maren Andersdatter, døbt 14 dec 1755, begr 28 maj 1780, 24
b. Anne Andersdatter, døbt 28 okt 1759
c. Karen Andersdatter, døbt 26 dec 1761, begr 27 maj 1787, 24
d. Niels Andersen, døbt 27 okt 1765
e. Anders Andersen, døbt 10 sep 1769
Tabel 19
Anders Pedersen
Engeldrup
begr 14 sep 1746
gift
a. datter begr 9 sep 1747, 20
b. Lars Andersen, døbt 20 mar 1746
Tabel 20
Anders Thomasen (FT87: Grindløse 39.)
indsidder, Grindløse
født ca. 1701
trol 18 mar, gift 23 apr 1750 med
Appelone Andersdatter (af Grindløse)
født ca. 1707
a. Anders Andersen, døbt 31 jan 1751, begr 3 jan 1768
Tabel 21
Bertel Hansen
Grindløse
34gift med
Anne Andersdatter
født ca. 1710
a. Karen Bertelsdatter, døbt 6 feb 1746
b. Maren Bertelsdatter, døbt 25 aug 1748
c. Hans Bertelsen, døbt 18 jun 1752…………………………………………………………………………………………….
Tabel 22
Lars Rasmussen (FT87: Grindløse 51.)
husmand, hjulmand, Grindløse
født ca. 1752
trol 13 okt, gift 8 nov 1786 med
Maren Hansdatter (af Grindløse)
Tabel 23
Christen Erichsen
bødker, Engeldrup
gift med
Karen Madsdatter
begr 23 maj 1767, 57
a. Maren Christensdatter, født ca. 1746
b. Anne Christensdatter, døbt 16 apr 1747
c. Margaretha Christensdatter, døbt 24 jun 1750
d. Karen Christensdatter, døbt 15 jul 1753
Tabel 24
Christen Madsen (ved brylluppet landsoldat)
Grindløse
trol 17 jun, gift 21 jul 1747 med
Anna Hansdatter, enke af Engeldrup (FT87: Grindløse 2.)
født ca. 1702
a. Christian Christensen, døbt 3 sep 1747
b. Else Christensdatter, døbt 27 jul 1749
c. Hans Christensen, døbt 26 dec 1751
søn begr 9 apr 1752
Tabel 25
Hans Andersen
Grindløse
35gift
a. Niels Hansen, døbt 26 nov 1752, begr 3 dec 1752
Tabel 26
Hans Clausen
Egense
begr sep 1771, 74
gift med
Margrethe Laursdatter
begr 26 dec 1772, 69 (død i Vesterby)
a. Niels Hansen, født ca. 1739
b. Jørgen Hansen, døbt 5 feb 1747, begr 8 okt 1747
c. datter begr 15 nov 1750
Tabel 27
Hans Hansen
Egense
død jan 1761
gift med
Maren Olufsdatter
a. Jørgen Hansen, født ca. 1726, 1761: boende i Bårdesø
b. Karen Hansdatter, født ca. 1730, gift med Laus Hansen i Højrup
c. Hans Hansen, født ca. 1733, død nov 1761
d. Anne Hansdatter, født ca. 1736
e. Maren Hansdatter, født ca. 1740
f. Ole Hansen, døbt 10 okt 1745
g. Niels Hansen, døbt 20 okt 1748
Tabel 28
Hans Jensen
gårdmand, Grindløse
gift
a. Jens Hansen, døbt 18 jun 1756
b. Jens Hansen, døbt 28 aug 1757
c. Maren Hansdatter, døbt 24 okt 1759, begr 11 nov 1759
Tabel 29
Hans ladefoged
på Jerstrup
36gift
a. Anne Cathrine Hansdatter, døbt 23 okt 1746
b. Anna Cathrine Hansdatter, døbt 24 nov 1748
Tabel 30
Hans ladefoged
Grindløse
gift
a. pigebarn, begr 24 dec 1747
b. dødfødt barn 20 maj 1751
c. Anders Hansen, døbt 2 jul 1752
d. Hans Hansen, døbt 5 jan 1756
Tabel 31
Hans Pedersen
husmand, Grindløse
gift
a. Peder Hansen, døbt 17 okt 1751
b. Maren Hansdatter, døbt 16 mar 1755
c. Laurits Hansen, døbt 17 jun 1759
Tabel 32
Hans Sørensen (født i Egense)
gårdmand, Egense
begr 9 nov 1763, 50
gift med
Maren Jensdatter (se tabel 143)
a. Jens Hansen, født ca. 1745
b. Anders Hansen, døbt 4 jun 1747
c. Maren Hansdatter, født ca. 1749
d. Søren Hansen, døbt 9 apr 1752 – død
e. Anne Hansdatter, født ca. 1754
Tabel 33
Hans Thomesen
Vesterby
begr 29 feb 1768, 51
gift med
37Karen Rasmusdatter (se tabel 145)
a. Thomas Hansen, døbt 17 mar 1748
b. Rasmus Hansen, døbt 20 dec 1750, begr 19 jan 1755
c. Jeppe Hansen, døbt 18 mar 1753
d. Karen Hansdatter, døbt 11 feb 1757……………………………………………………………………………………….
e. Rasmus Hansen, døbt mar-apr 1760
Tabel 34
Jacob Jørgensen
møller i Kragelunds mølle
begr 24 jul 1765, 52
trol 12 apr, gift 17 jun 1746 med
Karen Madsdatter (af Egense)
a. Jørgen Jacobsen, døbt 28 apr 1748………………………………………………………………………………………….
Tabel 35
Jacob Rasmussen (FT87: Engeldrup 7.)
husmand, tømmermand, Engeldrup
født ca. 1730
gift med
Dorthe Rasmusdatter
født ca. 1723
a. Anne Margrethe Jacobsdatter, døbt 21 aug 1757
b. Rasmus Jacobsen, døbt 14 nov 1762, begr 8 nov 1767
c. Johanne Margrethe Jacobsdatter, døbt 9 okt 1768, væverske
Tabel 36
Jens Hansen
Vesterby
begr 28 feb 1768, 68
gift med
Karen Knudsdatter (se tabel 80)
begr 7 apr 1756, 74
trol 6 dec 1756, gift 29 apr 1757 med
Anne Christensdatter (af Kragelunds mølle) (se tabel 146)
begr 15 maj 1772, 46
38a. Karen Jensdatter, døbt 18 sep 1757
b. Christen Jensen, født ca. 1758
c. Bertel Jensen, født ca. 1761
d. Jeppe Jensen, døbt 2 feb 1763
e. Johanne Jensdatter, døbt 11 aug 1765
f. Jacob Jensen, døbt 13 dec 1767
Tabel 37
Jens Jørgensen
Vesterby
begr 14 maj 1761, 41
gift
h.h. begr 3 maj 1761, 48
a. Maren Jensdatter, døbt 21 jan 1748
b. Jørgen Jensen, døbt 12 okt 1749
c. Dorthe Jensdatter, døbt 29 aug 1751
Tabel 38
Jeppe Erichsen
Grindløse
begr 15 jun 1767, 41
trol 26 nov 1753, gift 8 feb 1754 med
Bodil Ottesdatter (af Grindløse)
begr 30 maj 1760, 33
trol 18 jun, gift 8 okt 1760 med
Lene Andersdatter (af Grindløse)(se tabel 99)
a. Karen Jeppesdatter, døbt 15 apr 1754
b. Erich Jeppesen, døbt 5 apr 1756, begr 9 dec 1759
c. Otte Jeppesen, hjemmedøbt 3 apr 1758, begr 9 apr 1758
d. Niels Jeppesen, døbt 14 mar 1759
e. Bodil Jeppesdatter, døbt 27 sep 1761
f. Kirsten Jeppesdatter, hjemmedøbt 4 dec 1763
g. Erich Jeppesen, døbt 15 dec 1765, begr 12 jan 1766
h. Anders Jeppesen, døbt 28 dec 1766
Tabel 39
Johan skræder
Egense
gift
a. Peder Otte? Johansen, døbt 10 dec 1758
39Tabel 40
Juchum Nielsen
Grindløse
begr 18 jun 1779, 55
trol 29 dec 1752, gift 16 feb 1753 med
Mette Jørgensdatter (af Engeldrup)(se tabel 197)
født ca.1729
a. Anne Jukumsdatter, døbt 28 okt 1753…………………………………………………………………………………….
b. Karen Jukumsdatter, døbt 15 dec 1754
c. Niels Jukumsen, døbt 29 nov 1756
d. Jørgen Jukumsen, døbt 11 feb 1759
e. Peder Jukumsen, døbt 21 sep 1760
f. Maren Jukumsdatter, døbt 20 maj 1762
g. Hans Jukumsen, døbt 4 mar 1764
h. Appelone Jukumsdatter, døbt 2 mar 1766
i. Lars Jukumsen, døbt 26 jun 1768
j. Kirsten Jukumsdatter, døbt 8 apr 1772, begr 3 maj 1772
k. Kirsten Jukumsdatter, døbt 30 maj 1773
Tabel 41
Jørgen Hansen (født i Egense)
Egense
begr 17 jan 1779, 60
gift med
Karen Andersdatter
a. for tidlig født pigebarn begr 27 apr ell 22 jun 1755
b. Maren Jørgensdatter, døbt 12 apr 1756
c. Hans Jørgensen, døbt 12 okt 1760
Tabel 42
Jørgen Jensen
hjulmand Grindløse
gift med
Maren Hansdatter
begr 27 maj 1763, 53
a. Anna Jørgensdatter, født ca. 1736
b. Kirsten Jørgensdatter, født ca. 1739
c. Margrethe Jørgensdatter, født ca. 1741
40d. Jens Jørgensen, født ca. 1745
e. Maren Jørgensdatter, født ca. 1748
f. Hans Jørgensen, døbt 18 okt 1750
søn begr 1 jul 1763
datter begr 2 okt 1763
datter begr 10 okt 1763
datter begr maj-jun 1768
Tabel 43
Jørgen Jensen
Grindløse
gift
a. Maren Jørgensen, døbt 15 okt 1747
Tabel 44
Jørgen Larsen (ved brylluppet landsoldat) (FT87: Egense 16.)
husmand, Egense
født ca. 1717
trol 7 okt, gift 15 nov 1747 med
Karen Rasmusdatter (af Egense)
født ca. 1717
a. Rasmus Jørgensen, døbt 8 sep 1748
b. Lars Jørgensen, døbt 8 aug 1751
c. Anders Jørgensen, døbt 26 nov 1752
d. Karen Jørgensdatter, døbt 4 maj 1755
e. Peder Jørgensen, døbt 9 apr 1758
f. Marie Jørgensdatter, døbt 9 apr 1758, begr 14 maj 1758
g. Hans Jørgensen, døbt 1 nov 1761
barn begr 17 jan 1762
Tabel 45
Jørgen Nielsen (FT87: Grindløse 9.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1721
trol 21 okt, gift 29 nov 1752 med
Johanne Hansdatter (af Grindløse)
født ca. 1720
41a. Hans Jørgensen, døbt 28 sep 1755
b. Jørgen Jørgensen, døbt30 maj 1757
c. Niels Jørgensen, døbt 20 jan 1754
Tabel 46
Jørgen Pedersen
Engeldrup
gift
a. Anders Jørgensen, døbt mar-apr 1748
b. Maren Jørgensdatter, døbt 27 sep 1750
c. Peder Jørgensen, døbt 1 apr 1753
Tabel 47
Jørgen skrædder
Grindløse
gift
a. Maren Jørgensdatter, døbt 20 feb 1752
b. Marie Jørgensdatter, døbt 30 sep 1753
c. Jens Jørgensen, døbt 12 okt 1755
d. Karen Jørgensdatter, døbt 20 aug 1758
e. Cathrine Jørgensdatter, døbt 31 mar 1766
Tabel 48
Knud Hansen
Grindløse
gift
a. Hans Friderich Knudsen, døbt 27 okt 1748
b. Peder Knudsen, døbt 18 jul 1751
c. Johanne Knudsdatter, døbt jan-mar 1758
Tabel 49
Knud Olsen
gift
a. Peiter Christian Knudsen, døbt 11 feb 1755
b. Maren Knudsdatter, døbt 25 sep 1757
Tabel 50
Lars Andersen
rytter af ritmester Arenfeldts compagni fra Bogense
42trol 12 jul, gift 30 jul 1755 med
Karen Hansdatter (fra Egense)
a. Christian Larsen, døbt 10 aug 1755
Tabel 51
Lars Nielsen (FT87: Grindløse 21.)
Grindløse
trol 23 jan, gift 19 mar 1751 med
Kirsten Hansdatter
født ca. 1721
a. Niels Larsen, døbt 25 mar 1751……………………………………………………………………………………………….
Tabel 52
Lars Nielsen
Vesterby
gift
a. Maren Larsdatter, døbt 29 jul 1753
b. Hans Larsen, døbt 8 nov 1756
c. Laurits Larsen, døbt 29 sep 1759
Tabel 53
Lauridtz Hansen
Grindløse
gift
a. Peder Lauritzen, døbt 4 sep 1746
Tabel 54
Mads Hansen
Grindløse
gift
a. Hans Madsen, døbt 6 jan 1754
Tabel 55
Mads Hansen (store)
Grindløse
begr mar-apr 1760, 37
gift
a. Maren Madsdatter, døbt 17 aug 1755
43b. Anne Madsdatter, døbt 16 nov 1760, begr 14 dec 1760
Tabel 56
Mads Hansen (lille)
Grindløse
gift
a. Niels Madsen, døbt 13 aug 1758
Tabel 57
Mads Jørgensen (unge)
Egense
gift
a. Jørgen Madsen, døbt 16 jul 1747
b. Kirsten Madsdatter, døbt 12 jul 1750
Mads Jørgen den yngres barn af Egense begr 24 aug 1747
Mads Jørgensens søn fra Egense begr 3 sep 1755
Tabel 58
Marchus skrædder
Egense
gift
a. Hans Marchusen, døbt 9 jul 1747, begr 1 okt 1747
Tabel 59
Niels Hansen bødker
Vesterby
gift
a. Johanne Nielsdatter, døbt 11 sep 1746, begr 20 nov 1746
Tabel 60
Niels Jensen
kusk på Jerstrup
trol 12 feb, gift 14 apr 1752 med
Maren Rasmusdatter (mejerske på Jerstrup)
a. Jens Nielsen, døbt 17 sep 1752
b. Karen Nielsdatter, døbt 28 jul 1754
44Tabel 61
Niels Nielsen
Grindløse
begr 17 jul 1767, 38
gift
a. Niels Nielsen, døbt 16 jul 1758, begr 24 sep 1758
b. Niels Nielsen, døbt 20 jan 1760, begr 31 aug 1760
c. Anne Margrethe Nielsdatter, døbt 19 jul 1761
d. Marie Nielsdatter, døbt 7 nov 1762
Tabel 62
Niels skrædder
Vesterby
gift
a. Maren Nielsdatter, døbt 9 sep 1759
Tabel 63
Oluf Knudsen
Grindløse
gift
a. Maren Olufsdatter, døbt 26 dec 1745, begr 19 nov 1747
b. Maren Olufsdatter, døbt 1 nov 1748
c. Ellen Olufsdatter, døbt 18 apr 1751
Oluf Knudsens mindste pigebarn begr 19 nov 1747
Tabel 64
Otte Hansen
Grindløse
gift
a. Maren Ottesdatter, døbt 9 jul 1747, begr 23 jul 1769
Tabel 65
Otte Mortensen
Grindløse
gift
h.h. begr 16 feb 1757, 69
trol 12 jul, gift 1 dec 1758 med
Sophie Jørgensdatter (fra Engeldrup)
45a. Morten Ottesen, døbt 13 maj 1759…………………………………………………………………………………………
Tabel 66
Peder Andersen
Egense
gift
a. Maren Pedersdatter, døbt 13 sep 1750
b. Mads Pedersen, døbt 29 okt 1752
c. Anne Pedersdatter, døbt 2 mar 1755
d. Gjertrud Pedersdatter, døbt 2 jul 1761, begr 20 feb 1782, 20
e. Matthis Pedersen, døbt 1 jan 1763
Tabel 67
Peder Andersen
Grindløse
gift
a. Gjertrud Pedersdatter, døbt 21 jul 1754
Tabel 68
Peder Hansen
Grindløse
gift
a. Anna Pedersdatter, døbt 18 jun 1747
b. Jens Pedersen, døbt 9 jun 1754
Tabel 69
Peder Hansen
Vesterby
begr 22 maj 1785, 60
gift med
Else Knudsdatter
født ca. 1712
a. Maren Pedersdatter, døbt 16 mar 1755
b. Knud Pedersen, døbt 3 maj 1757
c. Anne Pedersdatter, døbt 11 nov 1759……………………………………………………………………………………..
46Tabel 70
Niels Jørgensen (fra Grindløse) (FT87: Vesterby 6.)
gårdmand, Vesterby
født ca. 1753
trol 7 aug, gift 9 okt 1778 med
Kirsten Kristensdatter (se tabel 90)
født ca. 1734
Tabel 71
Peder Pedersen
Grindløse
gift
a. Kirsten Pedersdatter, døbt 17 nov 1748
Tabel 72
Peder Povelsen (FT87: Grindløse 14.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1715
gift med
Karen Jensdatter
begr 22 maj 1757, 46
trol 8 jun, gift 28 okt 1757 med
Anne Hansdatter (af Grindløse)
begr 21 jul 1760, 33
trol 2 aug, gift 31 okt 1760 med
Karen Hansdatter (af Klnte)
født ca. 1734
a. Margaretha Pedersdatter, døbt 27 mar 1746
b. Maren Pedersdatter, døbt 7 jul 1748
c. Johanne Pedersdatter, døbt 17 jan 1751
d. Anne Pedersdatter, døbt 5 aug 1753
e. Hans Pedersen, døbt 26 sep 1762
f. Anne Cathrine Pedersdatter, døbt 26 sep 1762, begr jan-mar 1763
g. Anne Cathrine Pedersdatter, døbt 7 maj 1764
Peder Povelsens stifdatter i Grindløse begr 12 apr 1767
Tabel 73
Peder Rasmussen (født i Højrup)
husmand, Engeldrup
begr 17 apr 1774, 54
gift med
47Kirsten Christensdatter
a. Gjertrud Pedersdatter, døbt 23 aug 1756
Tabel 74
Peder Troelsen
Egense
gift
a. et liden barn begr 31 jul 1746
b. endnu et liden barn begr 6 sep 1746
c. barn begr 20 jun 1751
d. dødfødt barn 5 nov 1752
e. Maren Pedersdatter, døbt 1 dec 1754
Tabel 75
Rasmus Hansen (store)
Grindløse
gift
a. barn begr 26 nov 1747
b. Jeppe Rasmussen, døbt 25 aug 1748
c. Otte Rasmussen, døbt 31 maj 1751
Tabel 76
Rasmus Hansen (lille)
Grindløse
gift
h.h. begr 28 jun 1750
trol 17 jul, gift 2 okt 1750 med
Johanne Marie Friderichsdatter (fra Jerstrup)
a. Niels Rasmussen, døbt 11 feb 1748
b. Kirstine Anne Rasmusdatter, døbt 6 jun 1751
c. Hans Rasmussen, døbt 12 aug 1753
d. Friderich Rasmussen, døbt 1 nov 1755
drengebarn begr 13 mar 1757
e. Johanne Marie Rasmusdatter, døbt 6 jan 1758
barn begr 2 feb 1760
f. Frideriche Rasmusdatter, døbt 18 okt 1761
Tabel 77
48Rasmus Jensen
Grindløse
gift
a. Hans Rasmussen, døbt 23 feb 1749
Tabel 78
Rasmus Larsen (FT87: Grindløse 48.)
husmand, Grindløse
født ca. 1723
trol 22 dec 1752, gift 26 jan 1753 med
Lene Pedersdatter (af Grindløse)
født ca. 1729
a. Lars Rasmussen, døbt 24 jun 1753
b. Margrethe Rasmusdatter, døbt 23 aug 1756
c. Johanne Rasmusdatter, døbt 23 maj 1763
Tabel 79
Stephan Christensen
Vesterby
trol 22 dec 1756, gift 14 feb 1757 med
Karen Mortensdatter (af Vesterby)
a. Karen Stephansdatter, døbt 3 apr 1757, begr 24 apr 1757
b. Christen Stephansen, døbt 5 aug 1759
Tabel 80
Christe …
gift med
Karen Knudsdatter (se tabel 36)
a. Steffen Christensen, født ca. 1721 (tvilling)
b. Maren Christensdatter, født ca. 1721 (tvilling)
c. Karen Christensdatter, gift med Hiere Jørgensen i Bredstrup
Tabel 81
Bertel Hansen
skrædder, Vesterby
begr 11 nov 1753
gift med
Margrethe Jensdatter
a. Johanne Malene Bertelsdatter, født ca. 1735
49b. Hans Bertelsen, født ca. 1739
Tabel 82
Hans Hansen
Egense
begr 19 nov 1760, 59
gift med
Appelone Pedersdatter
a. Peder Hansen, 1755: boende i Egense, myndig
b. Jørgen Hansen, 1755: boende i Egense, myndig
c. Hans Hansen, født ca. 1735, begr 8 sep 1761, 26
d. Karen Hansdatter, født ca. 1731
e. Maren Hansd, født ca. 1738
Tabel 83
Jeppe Madsen
Engeldrup
begr 30 nov 1760, 66
gift med
Anne Knudsdatter
død 1755
trol 31 okt, gift 28 nov 1755 med
Anne Poulsdatter (af Grindløse)
a. Mads Jeppesen, født ca. 1724
b. Anders Jeppesen, født ca. 1729
c. Knud Jeppesen, født ca. 1733
d. Karen Jeppesdatter, gift med Peder Knudsen i Tvind, Fraugde sogn
e. Poul Jeppesen, døbt 21 sep 1760
Tabel 84
6.d. Ole Simonsen
gårdmand, Egense
født ca. 1722
gift med
Anne Cathrine Danielsdatter
død 1757
a. Simon Olsen, født ca. 1755
b. Birthe Cathrine Olsdatter, født ca. 1756
Tabel 85
50Hans Jensen
gårdmand, Grindløse
gift med
Marie Hansdatter
død 1757
trol 15 okt 1757, gift 27 jan 1758 med
Anne Dorthe Eriksdatter
død ult 1758
Tabel 86
Hans Jensen (fra Grindløse)
Grindløse
begr 13 aug 1768, 44
gift med
Ottine Lisabeth Sophia Jørgensdatter
begr 13 jan 1768, 35
trol 16 feb, gift 28 mar 1768 i Klinte med
Anne Cathrine Pedersdatter (fra Nørreby)(se tabel 144)
a. Peder Hansen, døbt 7 dec 1766
b. Karen Hansdatter, døbt 26 dec 1768
Tabel 87
Anders Hansen
Grindløse
gift
a. Laurits Andersen, døbt 20 jan 1760
Tabel 88
Anders Larsen
Grindløse
begr 23 nov 1783, 58
gift
a. Kirsten Andersdatter, døbt 11 jul 1762
b. Peder Andersen, døbt 2 jul 1765, begr 7 jul 1765
c. Bodil Marie Andersdatter, døbt 23 nov 1766, begr 15 maj 1767
d. Bodil Andersdatter, døbt 29 sep 1768, begr 23 dec 1770, 2
e. Peder Andersen, døbt 13 sep 1772
f. Hans Andersen, døbt 3 maj 1778
51Tabel 89
Christen Andersen
Engeldrup
begr 5 jul 1785, 55
gift med
Anna Ottesdatter (FT87: Engeldrup 2.)
født ca. 1734
a. Otte Christensen, døbt 2 dec 1764
b. Anders Christensen, døbt 17 maj 1767
c. Peder Christensen, døbt 9 dec 1770
d. Marie Christensdatter, døbt 17 apr 1774
Tabel 90
Christen Madsen
Vesterby
begr 25 jul 1778, 46
trol 12 nov, gift 15 dec 1760 med
Kirsten Christensdatter (fra Vesterby)
født ca. 1734
a. Christen Christensen, døbt 27 dec 1760
b. Mads Christensen, døbt 14 feb 1762
c. Peder Christensen, døbt 27 mar 1766, begr 30 sep 1770, 4½
d. Apelone Christensdatter, døbt 22 apr 1770, begr 18 sep 1770
e. Appelone Christensdatter, døbt 25 okt 1772
Tabel 91
Christian Jensen
Grindløse
gift
a. Johanne Elisabeth Christiansdatter, døbt 28 dec 1760
b. Niels Christiansen, døbt 28 aug 1763
c. Jeppe Christiansen, døbt 3 maj 1767
Tabel 92
Erik Madsen (fra Egense) (FT87: Grindløse 26.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1735
trol 15 jun, gift 23 jul 1767 med
52Bodil Andersdatter (se tabel 124)
født ca. 1731
a. Appolone Eriksdatter, døbt 11 sep 1768
b. Karen Eriksdatter, , døbt 27 jan 1771, begr feb 1771, 8 dg
c. Knud Eriksen, døbt 15 mar 1772
d. Mads Eriksen, døbt 26 maj 1776
Erik Madsens stifbarn af Grindløse begr 12 okt 1768
Tabel 93
Erik Olufsen (FT87: Vesterby 10.)
husmand, Vesterby
født ca. 1734
gift med
Maren Larsdatter
født ca. 1733
a. barn begr 10 jul 1763
b. Oluf Eriksen, døbt 11 maj ell 22 jun 1766
c. Karen Eriksdatter, døbt 20 mar 1768
d. Lars Eriksen, døbt 21 jul 1771
e. Maren Eriksdatter, døbt 25 sep 1774
f. Kristen Eriksen, døbt 20 dec 1778
Tabel 94
Hans Bertelsen (fra Nørreby)(FT87: Vesterby 9.)
skrædder, Vesterby
født ca. 1734
trol 15 jun, gift 29 jun 1761 med
Anne Larsdatter, enke fra Vesterby
født ca. 1724
a. Bodil Hansdatter, døbt16 maj 1762
b. Niels Hansen, døbt 16 apr 1766, skrædder
Tabel 95
Hans Eriksen (ved brylluppet ladefoged fra Jerstrup) (FT87: Grindløse 11.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1734
trol 21 feb, gift 30 apr 1766 med
Anne Kathrine Hansdatter (af Grindløse)
født ca. 1749
53a. Erich Hansen, døbt 26 nov 1769
b. Hedevig Sophie Hansdatter, døbt 29 dec 1771
c. Hans Hansen, døbt 11 jun 1775
Tabel 96
Hans Jensen
gårdmand, Grindløse
gift
a. Anne Margrethe Hansdatter, døbt 13 dec 1767
Tabel 97
Hans Jensen
Grindløse
gift
a. Jørgen Hansen, døbt 1 mar 1761
b. Hans Hansen, døbt 13 apr 1762
c. Jørgen Hansen, døbt 2 okt 1763
d. Niels Hansen, døbt 14 okt 1764
Tabel 98
Hans Jørgen Madsen
Egense
gift
a. Johanne Hansdatter, døbt 17 jul 1768
Tabel 99
Hans Larsen (FT87: Grindløse 6.)
gårdmand, Grindløse
trol 8 jul, gift 6 nov 1767 med
Lene Andersdatter (se tabel 38)
a. Jeppe Hansen, døbt 26 dec 1769
b. Lars Hansen, døbt 20 jun 1773
c. Otthe Hansen, døbt 4 apr 1776
d. Knud Hansen, døbt 2 apr 1780
Tabel 100
Hans Nielsen (født i Morud, Vigerslev)
54husmand, Engeldrup
gift
a. Jeppe Hansen, døbt 29 jul 1764
b. Niels Hansen, døbt 6 sep 1767
c. Peder Hansen, døbt 26 jul 1772
Tabel 101
Hans Nielsen
Grindløse
gift
a. Rasmus Hansen, døbt 29 sep 1765
Tabel 102
Hans Pedersen (FT87: Grindløse 40.)
husmand, Grindløse
født ca. 1720
trol 28 dec 1761, gift 29 jan 1762 med
Maren Madsdatter (i Grindløse)
født ca. 1727
a. Maren Hansdatter, døbt 8 dec 1765
b. Lars Hansen, døbt 18 okt 1772
Tabel 103
Hans Pedersen
Grindløse
gift
a. Mads Hansen, døbt 24 jun 1763
b. Johanne Hansdatter, døbt 2 feb 1766
c. Karen Hansdatter, døbt 17 sep 1769
Tabel 104
Jeppe Nielsen (FT87: Grindløse 3.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1734
trol 5 nov, gift 28 nov 1768 med
Gertrud Pedersdatter (af Grindløse)
55Tabel 105
Henrik Vilhelmsen (FT87:gense 18.)
smed, Egense
født ca.1731
gift
h.h. begr 23 jun 1782, 38
gift med
Margrethe Jørgensdatter
født ca. 1716
a. Lars Henriksen, døbt 22 jan 1769
b. Hans Henriksen, døbt 31 jan 1773
c. Jesper Henriksen, døbt 1 sep 1776
d. Rasmus Henriksen, døbt 20 aug 1780
Tabel 106
Jens Hansen
Engeldrup
gift
a. Anders Jensen, døbt 17 jun 1764
Tabel 107
Jens Hansen
husinderste, Vesterby
gift
a. Rasmus Jensen, døbt 6 okt 1765
Tabel 108
Jens Hansen (FT87: Vesterby 12.)
husmand, Vesterby
født ca. 1730
gift
h.h. begr 25 aug 1782, 38
trol 20 nov 1782, gift 24 mar 1783 med
Mette Jacobsdatter (af Vesterby)
født ca. 1747
a. Anders Jensen, døbt 26 dec 1765, begr 1 jan 1766
b. Anders Jensen, døbt 7 okt 1770
c. Hans Jensen, døbt 5 feb 1775
d. Ellen Jensdatter, døbt 23 nov 1777
e. Jørgen Jensen, døbt 6 aug 1780
56f. Knud Jensen, døbt 25 aug 1782, begr 27 maj 1787, 5
g. Anne Jensdatter, døbt 18 apr 1784
h. Karen Jensdatter, døbt 18 apr 1784
Tabel 109
Jens Hansen
Vesterby
gift
a. Dorthe Jensdatter, døbt 5 apr 1767
Tabel 110
Jens Larsen
Vesterby
gift
a. Bertel Jensen, døbt 17 apr 1761
Tabel 111
Jens Sørensen
snedker?
gift
a. Anne Cathrine Jensdatter, døbt 21 sep 1760
Tabel 112
Jeppe Mortensen (født i Egense)
gårdmand, Egense
begr 6 okt 1776, 40
trol 30 sep, gift 20 nov 1765 med
Maren Hansdatter (fra Egense) (FT87: Egense 17.)
født ca. 1739
a. Gjertrud Jeppesdatter, døbt 14 dec 1766, begr 7 jan 1776
b. Hans Jeppesen, døbt 9 okt 1768
Tabel 113
Jeppe Pedersen (FT87: Grindløse 7.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1729
trol 20 jul, gift 20 sep 1762 med
57Margrethe Mortensdatter (af Egense)
født ca. 1734
a. Kirsten Jeppesdatter, døbt 8 maj 1763
b. Gjertrud Jeppesdatter, døbt 3 mar 1765
c. Peder Jeppesen, døbt 8 feb 1767, begr 1 jan 1771, 4
d. Morten Jeppesen, døbt 6 aug 1769
e. Peder Jeppesen, døbt 8 mar 1772
f. Maren Jeppesdatter, døbt 8 jan 1775
Tabel 114
Juchum Juchumsen (fra Nørreby)
Grindløse
begr 24 apr 1768, 30
trol medio 1767 i Klinte, gift 20 nov 1767 med
Maren Rasmusdatter, enke af Grindløse
begr 24 apr 1768, 43
Tabel 115
Christian Nielsen (FT87: Grindløse 16.)
skrædder, Grindløse
født ca. 1739
gift med
Karen Hansdatter, enke
født ca. 1731
a. Marie Kirstine Jørgensdatter, født ca. 1762
Tabel 116
Jørgen Madsen (fra Egense)
Egense
begr 8 aug 1784, 45
trol 6 apr, gift 15 okt 1764 med
Johanne Madsdatter (af Grindløse)
begr 3 jun 1767, 22
gift
a. Apelone Jørgensdatter, døbt 21 jul 1765, begr 11 aug 1765
b. Niels Jørgensen, døbt 19 okt 1766
c. Appelone Jørgensdatter, døbt 19 okt 1766………………………………………………………………………………
d. Kirsten Jørgensdatter, døbt 15 okt 1769
e. Giertrud Jørgensdatter, døbt 14 apr 1771
f. Mads Jørgensen, døbt 20 aug 1775, begr 28 mar 1779
58Jørgen Madsens barn fra Egense begr 12 aug 1767
Tabel 117
34.a. Jørgen Jacobsen (FT87: Kragelunds mølle 1.)
møller, Kragelunds mølle
døbt 28 apr 1748
trol 12 okt, gift 7 dec 1767 i Klinte med
Maren Jeppesdatter
født ca. 1747
a. Jacob Jørgensen, døbt 16 okt 1768
b. Jeppe Jørgensen, døbt 4 feb 1770
c. dødfødt barn 24 nov 1771
d. Anne Cathrine Jørgensdatter, døbt 19 nov 1772
e. Karen Jørgensdatter, døbt 2 apr 1775, begr 23 jul 1775
f. Jørgen Jørgensen, døbt 16 jun 1776
g. Mette Cathrine Jørgensdatter, døbt 11 okt 1778
h. Anders Jørgensen, døbt 23 sep 1781
i. Hedevig Sophie Jørgensdatter, døbt 13 aug 1786
Tabel 118
Jørgen Pedersen (FT87: Engeldrup 1.)
Engeldrup
født ca. 1719
gift
h.h. død
gift med
Anne Andersdatter
født ca. 1722
a. Ellen Jørgensdatter, døbt 16 jul 1769 (af 1. ægteskab)
Tabel 119
Knud Eriksen
Egense
gift
a. Anne Cathrine Knudsdatter, døbt 13 apr 1760
b. Erich Knudsen, døbt 8 apr 1765, begr 28 apr 1765
Tabel 120
59Knud Hansen
Grindløse
begr 21 aug 1768, 49½
gift
h.h. begr 24 jul 1768, 40
a. Maren Knudsdatter, døbt 24 feb 1760
b. Hans Knudsen, døbt 26 sep 1762
c. Mads Knudsen, døbt 23 jun 1765, begr 2 maj 1776, 11
d. Niels Knudsen, døbt 22 sep 1765
Tabel 121
Knud Jensen
husmand, Grindløse
gift
a. Hans Knudsen, døbt 29 maj 1768
Tabel 122
Knud Jørgensen (FT87: Engeldrup 3.)
Engeldrup
født ca. 1738
gift med
Anne Pedersdatter
født ca.1741
a. Karen Knudsdatter, døbt 21 aug 1768
b. Jørgen Knudsen, døbt 22 apr 1770
c. Peder Knudsen, døbt 22 mar 1772
d. Maren Knudsdatter, døbt 20 aug 1775
e. Anne Knudsdatter, døbt 8 feb 1778
f. Lars Knudsen, døbt 1 apr 1781
Tabel 123
Knud Madsen (FT87: Grindløse 22.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1738
trol 2 nov, gift 10 dec 1764 med
Anne Ottesdatter (af Grindløse)
født ca. 1740
a. Karen Knudsdatter, døbt 14 apr 1765
60b. Maren Knudsdatter, døbt 12 apr 1767, begr 26 jun 1778, 11
c. Kirsten Knudsdatter, døbt 18 feb 1770, begr 23 dec 1770, 1
d. Kirsten Knudsdatter, døbt 16 feb 1772
e. Mads Knudsen, døbt 28 nov 1773
f. Otte Knudsen, døbt 26 dec 1775
g. Giertrud Knudsdatter, døbt 12 apr 1778
Tabel 124
Knud Olufsen
Grindløse
begr 8 apr 1767, 32
trol 24 nov, gift 19 dec 1760 med
Bodil Andersdatter, enke i Grindløse (se tabel 92)
a. Anne Knudsdatter, døbt 22 nov 1761
b. Karen Knudsdatter, døbt 19 jun 1763
c. Gjertrud Knudsdatter, døbt mar 1765
d. Mads Knudsen, døbt 11 jan 1767
Tabel 125
Lars Nielsen
Grindløse
begr 17 jun 1767, 41
gift
a. Rasmus Larsen, døbt 17 apr 1763
Lars Nielsens datter i Grindløse begr 30 okt 1767, 14
Tabel 126
Lars Olufsen
Engeldrup
begr 7 maj 1761, 61
gift med
Kirsten Pedersdatter
begr 7 maj 1761, 64
a. Niels Larsen, 1761: fæstebonde her på stedet
b. Oluf Larsen, 1761: fra Højrup
c. Peder Larsen, 1761: af Hjadstrup
Tabel 127
Lars Peder Giødesen
61Grindløse
gift
a. Hiere? Larsen, døbt 30 aug 1767
Tabel 128
Mikkel Jørgensen
husmand, Grindløse
begr 8 okt 1786, 54
trol 8 okt, gift 29 nov 1762 med
Marie Jørgensdatter (af Grindløse) (FT87: Grindløse 46.)
født ca. 1736
a. Jørgen Mikkelsen, døbt 24 jul 1763, begr 23 dec 1770
b. tvende hjemmedøbte børn begr 11 nov 1764
c. Appelone Mikkelsdatter, døbt 4 jan 1767, begr 26 dec 1770, 4
d. Peder Mikkelsen, døbt 24 jul 1768
e. Niels Mikkelsen, døbt 4 feb 1770, 26 dec 1770
f. Appelone Mikkelsdatter, døbt 13 okt 1771, død før 1786
g. Margrethe Mikkelsdatter, døbt 1 maj 1774
h. Kirsten Mikkelsdatter, døbt 20 apr 1777
Tabel 129
Bertel Nielsen (FT87: Vesterby 14.)
husmand, skrædder, Vesterby
født ca. 1727
gift
h.h. død
gift med
Maren Pedersdatter
født ca. 1727
Tabel 130
Niels Andersen soldat
i Grindløse
gift
a. Mads Nielsen, døbt 12 maj 1763
Tabel 131
Niels Andersen (fra Grindløse)(FT87: Grindløse 15.)
Grindløse
født ca. 1731
trol 7 okt, gift 2 dec 1761 med
62Appelone Madsdatter (fra Grindløse)
begr 11 jun 1767, 31
trol 27 jun, gift 16 nov 1768 i Klinte med
Karen Olufsdatter (af Nørreby)
født ca. 1741
a. Anders Nielsen, hjemmedøbt 10 okt 1762
b. Anders Nielsen, døbt 27 okt 1765
c. Oluf Nielsen, døbt 23 apr 1769, begr 23 jul 1769
d. Appelone Nielsdatter, døbt 10 jun 1770
e. Karen Nielsdatter, døbt 20 dec 1772
f. Karen Nielsdatter, døbt 23 okt 1774, begr 30 okt 1774
g. Anne Cathrine Nielsdatter, døbt 29 okt 1775
h. Kirsten Nielsdatter, døbt 13 maj 1779
i. Ole Nielsen, døbt 13 jan 1782
j. Anne Nielsdatter, døbt 20 nov 1785
Tabel 132
Niels Hansen (FT87: Grindløse 12.)
husmand, Grindløse
født ca. 1736
trol 13 nov 1760 i Klinte, gift 19 jan 1761 i Grindløse med
Anne Cathrine Markusdatter (fra Egense)
født ca. 1732
a. Marcus Nielsen, døbt 25 mar 1763
b. Jørgen Otte Nielsen, døbt 25 aug 1765
c. Hans Nielsen, døbt 2 aug 1767
d. Hans Nielsen, døbt 11 feb 1770, begr 16 dec 1770
e. Maren Nielsdatter, døbt 2 nov 1771
f. Kristiane Nielsdatter, døbt 2 nov 1771
pigebarn begr 18 jun 1777, 6
Tabel 133
Niels Knudsen
Vesterby
gift
a. Knud Nielsen, døbt 20 mar 1763
Tabel 134
Niels Larsen
Engeldrup
63begr 29 apr 1781, 42
gift med
Karen Rasmusdatter
begr 29 nov 1762, 28
trol 22 dec 1762, gift 25 feb 1763 med
Appelone Bertelsdatter (fra Grindløse)
begr 21 dec 1763, 21
gift med
Maren Larsdatter (se tabel 191)
a. Lars Nielsen, døbt 21 dec 1763
b. Karen Nielsdatter, døbt 28 apr 1765
c. Lars Nielsen, døbt 3 jul 1768, begr 15 jun 1774, 6
d. Peder Nielsen, døbt 14 jul 1771
e. Appelone Nielsdatter, døbt 1 aug 1773
f. Kirsten Nielsdatter, døbt 1 jan 1778, begr 24 jan 1779, 1
g. Maren Nielsdatter, døbt 30 sep 1781
Tabel 135
Niels Pedersen (fra Grindløse) (FT87: Grindløse 44.)
husmand, Grindløse
født ca. 1721
trol 17 jun, gift 22 jul 1763 med
Kirsten Hansdatter (fra Grindløse)
begr 18 sep 1763, 37
trol 30 nov 1763, gift 13 feb 1764 i Klinte med
Anne Ottesdatter (af Klinte)
født ca. 1735
a. Mads Nielsen, døbt 18 sep 1763
b. Maren Nielsdatter, døbt 17 jul 1768
Tabel 136
Oluf Andersen (FT87: Vesterby 7.)
gårdmand, Vesterby
født ca. 1737
trol 9 jun, gift 25 sep 1761 med
Maren Jensdatter (i Vesterby)
født ca. 1739
a. Anders Olufsen, døbt (NB ???) 28 nov 1762
64b. Jens Olufsen, døbt 19 feb 1764
c. Anne Olufsdatter, døbt 13 okt 1765
d. Peder Olufsen, døbt 20 sep 1767
e. Kirsten Olufsdatter, døbt 28 jan 1770, begr 14 dec 1783, 13
f. Lars Olufsen, døbt 2 feb 1772, begr 18 feb 1787, 15
g. Maren Olufsdatter, døbt 18 sep 1774, begr 3 mar 1779, 4
h. Niels Olufsen, døbt 6 jun 1784
Tabel 137
Oluf Knudsen
Grindløse
gift
a. Jacob Olufsen, døbt 17 aug 1760, begr 2 jun 1761
barn begr 18 feb 1762
b. Jacob Olufsen, døbt 17 jul 1763
c. Kirsten Olufsdatter, døbt 7 sep 1766
Tabel 138
Peder Pedersen
husmand
gift
a. Karen Pedersdatter, døbt 27 nov 1768
Tabel 139
Rasmus Mikkelsen
Engeldrup
gift
a. Hans? Rasmussen, døbt 30 apr 1769
Tabel 140
Lars Jensen (af Agernæs)
gårdmand, Grindløse
begr 2 dec 1767, 45
gift med
Anne Rasmusdatter
begr 24 apr 1767, 35
trol 23 maj, gift 26 okt 1767 med
Karen Bertelsdatter (se tabel 141)
a. Jens Larsen, døbt 13 sep 1761, begr 7 okt 1761
65b. Dorthe Larsdatter, døbt 13 sep 1761, begr 20 sep 1761
c. Rasmus Larsen, døbt 8 okt 1762, begr 10 okt 1762
Tabel 141
Mads Rasmussen (født i Højrup)
gårdmand, Grindløse
begr 27 mar 1776, 39
trol 27 dec 1767, gift 11 jan 1768 med
Karen Bertelsdatter (se tabel 140 og 156)
(anm 1790 17/2 Gy R. 2 iv 14)
(g3m Hans Laursen 30D 1787 7/8 iii 492)
(g4m Hans Michelsen)
a. Bertel Madsen, døbt 25 sep 1768
b. Maren Madsdatter, døbt 27 maj 1770, begr 7 maj 1773, 3
c. Appelone Madsdatter, døbt 27 okt 1771
d. Rasmus Madsen, døbt 10 okt 1773
e. Maren Madsdatter, døbt 12 maj 1776
Tabel 142
Hans Nielsen
Vesterby
begr 1 jun 1770, 63
gift med
Anna Jespersdatter
begr 13 nov 1769, 61
a. Jesper Hansen, født ca. 1739…………………………………………………………………………………………………..
b. Kirsten Hansdatter, gift med Morten Jucumsen i Højrup
c. Beathe Sophie Hansdatter, gift med Hans Lausen af Jersore
Tabel 143
Niels Jørgensen (fra Skamby) (FT87: Egense 5.)
gårdmand, Egense
født ca. 1740
trol 19 dec 1763, gift 4 jun 1764 med
Maren Jensdatter (se tabel 32)
født ca. 1710
66Tabel 144
Hans Madsen (født i Bederslev)(FT87: Grindløse 18.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1737
trol 30 jan, gift 14 jul 1769 med
Anna Katrine Pedersdatter (se tabel 86)
født ca. 1739
a. Peder Hansen, døbt 10 feb 1771
b. Mads Hansen, født ca. 1773
c. Hans Hansen, døbt 12 maj 1776
d. Birthe Cathrine Hansdatter, døbt 7 feb 1779
e. Hiere Hansen, døbt 2 dec 1781
f. Mette Hansdatter, født ca. 1784
g. Maren Hansdatter, døbt 29 apr 1785
Tabel 145
Hendrik Larsen (født i Nørreby)
Vesterby
født ca. 1728
trol 24 mar, gift 2 maj 1768
Karen Rasmusdatter (se tabel 33)
født ca. 1724
Tabel 146
Jens Hansen (født i Eilby) (FT87: Vesterby 2.)
gårdmand, Vesterby
født ca. 1718
trol 21 mar, gift 27 jun 1768 med
Anne Christensdatter (se tabel 36)
begr 15 maj 1772, 46
gift 19 okt 1772 i Sandager med
Karen Nielsdatter
født ca. 1727
Tabel 147
Jens Hansen
inderste, Vesterby
gift
67a. Maren Jensdatter, døbt 24 jan 1768
Tabel 148
Anders Hansen (FT87: Egense 10.)
husmand, Egense
født ca. 1742
gift med
189.c. Kirsten Hansdatter
født ca. 1743
a. datter, begr 17 feb 1779, 10
b. Anne Margrethe Andersdatter, døbt 3 feb 1771
c. Maren Andersdatter, døbt 4 apr 1774
d. Giertrud Andersdatter, døbt 20 okt 1776
e. Hans Andersen, døbt 15 nov 1778, begr 17 jan 1779, 8 uger
f. Anne Andersdatter, døbt 21 jan 1781
g. Anne Kirstine Andersdatter, døbt 16 maj 1783
Tabel 149
Anders Olufsen
Egense
gift med
Kirsten Hansdatter
død 1772
gift med
Kirsten Johansdatter
a. Oluf Andersen, født ca. 1755
b. Barbara Andersdatter, født ca. 1758
c. Hans Andersen, født ca. 1759
d. Rasmus Andersen, født ca. 1760
e. Peder Andersen, født ca. 1764
f. Jørgen Andersen, født ca. 1767
Tabel 150
Christen Sørensen (FT87: Egense 4.)
Egense
født ca. 1745
trol 13 jan, gift 16 jun 1775 med
Ellen Rasmusdatter (af Egense)
født ca. 1754
a. Appelone Christensdatter, døbt 21 feb 1776
b. Anne Christensdatter, døbt 13 apr 1777
68c. Karen Christensdatter, døbt 5 mar 1780
d. Maren Christensdatter, døbt 5 okt 1783
Tabel 151
Erich Andersen
Egense
begr 22 feb 1778, 55
trol 27 apr, gift 6 jul 1754 med
Karen Christensdatter
begr 12 apr 1774, 68
gift med
Maren Jensdatter
a. Karen Eriksdatter, døbt 2 apr 1775
Tabel 152
21.c. Hans Bertelsen (FT87: Grindløse 20.)
Grindløse
døbt 18 jun 1752
gift med
Anne Larsdatter
født ca. 1748
a. Bertel Hansen, døbt 23 jun 1776
b. Lars Hansen, døbt 4 mar 1778
c. Applone Hansdatter, døbt 2 apr 1780
d. Anne Cathrine Hansdatter, døbt 19 dec 1782
e. Maren Hansdatter, døbt 15 jan 1786
Tabel 153
Hans Erichsen
indsidder, Engeldrup
begr 12 jul 1767, 54
gift med
Anne Pedersdatter
begr 9 nov 1774, 65
Tabel 154
Knud Hansen
69Nørreby
død 1759
gift med
Maren Nielsdatter
a. Anne Knudsdatter, født ca. 1745, 1771: boende her i gården
b. Kirsten Knudsdatter, født ca. 1749
c. Hans Knudsen, født ca. 1753, død 1771
d. Apolone Knudsdatter, født ca. 1757
Tabel 155
Hans Nielsen
Egense
gift med
Karen Hansdatter
død 1778
gift med
Maren Andersdatter
a. Anne Hansdatter, født ca. 1756
b. Niels Hansen, født ca. 1761
c. søn, født ca. 1764
d. Abelone Hansdatter, født ca. 1769
Tabel 156
Hans Larsen (af Bederslev)
Grindløse
begr 24 jun 1787, 43
trol 21 jun, gift 18 okt 1776 med
Karen Bertelsdatter (se tabel 141) (FT87: Grindløse 17.)
a. Anne Hansdatter, døbt 18 mar 1778 – død før 1787
b. Mads Hansen, døbt 30 jan 1780
c. dødfødt barn 4 aug 1782
d. Lars Hansen, døbt 2 nov 1783
e. Hiere Hansen, døbt 30 okt 1785
Tabel 157
Rasmus Hansen (FT87: Grindløse 30.)
indsidder, Grindløse
født ca. 1719
gift med
70Karen Jeppesdatter
født ca. 1709
Tabel 158
Hans Olufsen (fra Klinte) (FT87: Egense 1.)
Egense
født ca. 1747
trol 30 mar, gift 2 nov 1778 med
Maren Jensdatter, enke fra Egense
født ca. 1748
a. Anne Hansdatter, døbt 1 jan 1779, begr 22 apr 1787, 8
b. Johanne Hansdatter, døbt 7 mar 1781, begr 23 apr 1786, 5
c. Jens? Hansen, døbt 13 nov 1785, begr 16 apr 1786
Hans Olufsens steddatter fra Egense begr 4 apr 1779, 4
Tabel 159
Hans Andersen (FT87: Grindløse 32.)
husmand, Grindløse
født ca. 1719
gift med
Maren Hansdatter
født ca. 1733
Tabel 160
Hans Pedersen (FT87: Grindløse 28.)
gårdmand, Grindløse i annexgården
født ca. 1738
gift med
Anne Jørgensdatter
begr 14 jun 1776, 31
gift med
Maren Larsdatter
født ca. 1747
a. Jørgen Hansen, døbt 23 feb 1772
b. Karen Hansdatter, døbt 4 dec 1774
c. Lars Hansen, døbt 16 aug 1778, begr 21 feb 1779, ½
d. Anne Hansdatter, døbt 9 mar 1783
71Hans Pedersen annexbondes pigebarn begr 26 dec 1770
Tabel 161
Hans Rasmussen (af Grindløse) (FT87: Egense 8.)
gårdmand, Egense
født ca. 1744
trol 14 mar, gift 18 apr 1777 med
Kirsten Madsdatter (se tabel 185)
født ca. 1750
a. Peder Hansen, døbt 15 mar 1778, begr 11 apr 1779, 1
b. Karen Hansdatter, døbt 22 aug 1779
c. Peder Hansen, døbt 17 apr 1783
d. Appelone Hansdatter, døbt 22 apr 1787
Tabel 162
Henning Jensen (FT87: Egense 9.)
gårdmand, Egense
født ca. 1731
gift med
Birte Ambjørnsdatter
født ca. 1734
a. Jens Henningsen, døbt 16 sep 1770
b. Appelone Henningsdatter, døbt 30 maj 1773
c. dødfødt drengebarn 6 sep 1778
Tabel 163
Jacob Mikkelsen (FT87: Grindløse 41.)
husmand, Grindløse
født ca. 1752
trol 21 okt, gift 23 nov 1774 med
Maren Olufsdatter (af Grindløse)
født ca. 1749
a. Mette Jacobsdatter, døbt 10 jan 1775, begr 5 apr 1779, 4
b. Kirsten Jacobsdatter, døbt 18 feb 1776
c. Mikkel Jacobsen, døbt 26 apr 1778
d. Kirsten Jacobsdatter, døbt 3 dec 1780
e. Oluf Jacobsen, døbt 12 okt 1783
f. Helvig Marie Jacobsdatter, døbt 13 maj 1787
Tabel 164
72Jens Glavendrup (FT87: Vesterby 3.)
Vesterby
født ca. 1726
gift med
Anne Rasmusdatter
født ca. 1737
a. Hans Jensen, døbt 25 feb 1770
b. Niels Jensen, døbt 28 maj 1772
c. Povel Jensen, døbt 15 jan 1775, begr 3 sep 1775, 8 mdr
d. Maren Jensdatter, døbt 11 aug 1776
e. dødfødt barn 17 jan 1779
f. Povel Jensen, døbt 11 aug 1782
Tabel 165
Jens Christiansen (FT87: Grindløse 31.)
husmand, Grindløse
født ca. 1753
trol 23 sep, gift 4 nov 1778 med
Appelone Hansdatter (fra Grindløse)
født ca. 1749
a. Karen Jensdatter, døbt 21 mar 1779, begr 25 apr 1779, 6 uger
b. Karen Jensdatter, døbt 30 jul 1780
c. Christian Jensen, døbt 2 mar 1783
d. Maren Jensdatter, døbt 30 okt 1785
Tabel 166
Jens Pedersen (FT87: Grindløse 50.)
husmand, Grindløse
født ca. 1754
trol 19 apr, gift 7 jul 1779 med
Kirsten Mikkelsdatter (af Grindløse)
født ca. 1756
a. Peder Jensen, døbt 24 okt 1779
b. Michel Jensen, døbt 16 dec 1781
c. Johanne Jensdatter, døbt 25 dec 1785, begr 1 jan 1786, 3 uger
Tabel 167
Jeppe Rasmussen (tjenende præsten) (FT87: Egense 12.)
husmand, Egense
73født ca. 1748
trol 27 mar, gift 22 apr 1778 med
Anne Marie Mikkelsdatter (mejerske af Jerstrup)
født ca. 1749
a. Rasmus Jeppesen, døbt 2 aug 1778
b. Helvig Marie Jeppesdatter, døbt 28 jan 1781
c. Michel Jeppesen, døbt 24 aug 1783
Tabel 168
142.a. Jesper Hansen (af Vesterby)
gårdmand, Vesterby
begr 5 jun 1778, 40
gift 15 jan 1770 i Klinte med
Anne Knudsdatter (fra Nørreby)(se tabel 188)
a. Anne Jespersdatter, døbt 13 jan 1771
b. Maren Jespersdatter, døbt 31 maj 1772
c. Knud Jespersen, døbt 29 maj 1774
d. Rasmus Jespersen, døbt 8 jun 1777, begr 18 jun 1777, 14 dg
Tabel 169
Johan Vilhelm von der Heide (FT87: Engeldrup 8.)
Engeldrup
født ca. 1753
gift med
Sidsel Kirstine Hansdatter
født ca. 1753
a. dødfødt barn 9 jun 1776
b. Henrich Madsen (sådan står der altså!), døbt 17 aug 1777, begr 10 jan 1779, 1½
c. Maren Johansdatter, døbt 29 aug 1779
d. Marie Anne Johansdatter, døbt 20 maj 1782
e. dødfødt drengebarn 7 nov 1784
f. Applone Kathrine Johansdatter, døbt 18 dec 1785
Tabel 170
Jørgen Hansen (FT87: Grindløse 4.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1732
trol 14 dec 1774, gift 18 jan 1775 med
Karen Juchumsdatter (af Grindløse)
74født ca. 1755
a. Hans Jørgensen, døbt 29 jun 1760
b. Karen Jørgensdatter, døbt 17 jan 1762
c. Knud Jørgensen, døbt 30 nov 1766
d. Dorthe Jørgensdatter, døbt 6 sep 1772
e. Anne Cathrine Jørgensdatter, døbt 18 aug 1776, begr 14 feb 1779, 2½
f. Metthe Jørgensdatter, døbt 8 apr 1778, begr 14 feb 1779, ¾
g. Kathrine Jørgensdatter, døbt 23 feb 1780, begr 8 okt 1786, 6½
h. Kirsten Jørgensdatter, døbt 9 feb 1783, begr 1 okt 1786, 3½
i. Juchum Jørgensen, døbt 11 maj 1786
Tabel 171
Knud Andersen
Vesterby (indsidder?)
trol 1 jul, gift 22 jul 1774 med
Kirsten Madsdatter (fra Vesterby)
a. Anne Kirstine Knudsdatter, døbt 4 sep 1774, begr 6 nov 1774
b. Hans Knudsen, døbt 16 mar 1777
Tabel 172
Knud Hansen
husmand, Grindløse
begr 28 feb 1773, 40
gift
a. Karen Knudsdatter, døbt 14 jul 1771
Tabel 173
Knud Jensen
Egense
gift med
Maren Mortensdatter
død 1772
a. Maren Knudsdatter, født ca. 1754
b. Johanne Knudsdatter, født ca. 1757
c. datter, født ca. 1760
d. Anne Knudsdatter, født ca. 1765
Tabel 174
75Knud Nielsen (FT87: Vesterby 4.)
gårdmand, Vesterby
født ca. 1710
gift med
Karen Christensdatter
begr 8 sep 1776, 86
trol 16 sep, gift 17 okt 1776 i Klinte med
Marie Andersdatter (af Nørreby)
født ca. 1745
a. Niels Knudsen, døbt 24 mar 1784
Tabel 175
Lars Jensen (FT87: Egense 6.)
gårdmand, Egense
født ca. 1741
gift med
Maren Knudsdatter
født ca. 1739
a. Kirsten Larsdatter, født ca. 1765
b. Jens Larsen, født ca. 1768
c. Knud Larsen, døbt 1 nov 1770
d. Maren Larsdatter, døbt 24 okt 1773, begr 31 okt 1773
e. Maren Larsdatter, døbt 4 feb 1776, begr 21 feb 1779, 3
f. Otte Larsen, døbt 12 jul 1778
g. Hans Larsen, døbt 15 maj 1780, begr 4 jun 1780, 3 uger
h. dødfødt drengebarn 24 mar 1782
Tabel 176
Lars Madsen
Grindløse
gift
a. Mads Larsen, døbt 5 sep 1773
Tabel 177
Lars Olufsen (fra Sjælland)
Egense
gift 25 maj 1770 med
Maren Jørgensdatter (fra Egense)
76a. Jørgen Larsen, døbt 1 jul 1770
b. Mads Larsen, døbt 8 nov 1777
Tabel 178
Lars Olufsen
Grindløse
gift
a. Mette Larsdatter, døbt 9 jan 1774
Lars Olufsens drengebarn af Grindløse begr 4 aug 1771
Tabel 179
Jørgen Jensen (FT87: Grindløse 42.)
husmand, Grindløse
født ca. 1705
trol 13 jan, gift 15 okt 1766 med
Anne Rasmusdatter (fra Grindløse)
født ca. 1729
Tabel 180
Mathis Markussen (fra Egense)
snedker Egense
begr 15 maj 1785, 44
trol 20 mar, gift 12 okt 1772 med
Gjertrud Marie Thorstensdatter (fra Jerstrup)(FT87: Grindløse 10.)
født ca. 1749
a. Christiane Mathisdatter, døbt 7 mar 1773, begr 25 feb 1776, 3
b. Morten Mathisen, født ca.1775
c. Christiane Mathisdatter, døbt 21 dec 1777
d. Jørgen Mathisen, døbt 30 jul 1780, begr 22 okt 1786, 6
e. Karen Mathisdatter, døbt 29 jun 1783
Tabel 181
Mikkel Jørgensen (FT87: Grindløse 35.)
skomager, Grindløse
født ca. 1737
trol 11 okt,gift 21 nov 1766 med
Anne Jørgensdatter (fra Grindløse)
født ca. 1741
a. Jørgen Mikkelsen, født ca. 1767
b. Jacob Mikkelsen, døbt 1 mar 1770, begr 13 jan 1771, 1
77c. Margrethe Mikkelsdatter, døbt 26 dec 1771, begr 27 nov 1774
d. datter, begr 13 maj 1787, 15
e. Jacob Mikkelsen, døbt 25 sep 1774, begr 24 mar 1779, 3½
f. Jacob Mikkelsen, døbt 26 nov 1775
g. Niels Mikkelsen, døbt 27 sep 1778, begr 14 feb 1779, ½
h. dødfødt drengebarn 19 dec 1779
i. Appolone Mikkelsdatter, døbt 20 jan 1782
Tabel 182
Morten Hansen (fra Esterbølle) (FT87: Egense 14.)
husmand, Egense
født ca. 1739
trol 7 maj, gift 11 jun 1766 med
Maren Pedersdatter (fra Egense)
født ca. 1739
a. Barbra Mortensdatter, døbt 31 aug 1766
b. Peder Mortensen, døbt 12 jan 1772
c. Giertrud Mortensdatter, døbt 5 mar 1775, begr 4 maj 1777, 2
d. Giertrud Mortensdatter, døbt 11 jan 1778, begr 21 mar 1779
e. Hans Mortensen, døbt 6 feb 1780
f. Rasmus Mortensen, døbt 11 jul 1784
Tabel 183
Ole Knudsen
Egense
død 1772
gift med
Anne Andersdatter
død 1772
a. Knud Olufsen, født ca. 1765
b. Dorthe Olsdatter
c. Anna Olsdatter
Tabel 184
Otte Knudsen (FT87: Grindløse 1.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1715
gift med
Karen Larsdatter
født ca. 1741
78a. Knud Ottesen, døbt 24 okt 1779, begr 7 nov 1779, 3 uger
b. Kirsten Ottesdatter, døbt 1 apr 1781, begr 20 aug 1783, 2½
Tabel 185
Peder Andersen (fra Egense)
Egense
begr 12 feb 1777, 57
gift
h.h. begr 6 mar 1771, 39
trol 8 apr, gift 21 okt 1771 med
Kirsten Madsdatter (fra Egense)(se tabel 161)
a. Anders Pedersen, døbt 3 maj 1772
b. Mads Pedersen, døbt 8 okt 1775
Tabel 186
Peder Knudsen (FT87: Grindløse 29.)
husmand, Grindløse
født ca. 1750
trol 7 jan, gift 16 okt 1772 med
Karen Ottesdatter (af Grindløse)
født ca. 1741
a. Johanne Pedersdatter, døbt 31 okt 1779, begr 7 nov 1779, 3 uger
b. Knud Pedersen, døbt 1 jan 1782
Tabel 187
Peder Larsen (FT87: Egense 7.)
gårdmand, Egense
født ca. 1720
gift
h.h. død
gift
h.h. begr 2 maj 1786, 47
a. Rasmus Pedersen, døbt 10 feb 1754
b. Anders Pedersen, døbt 3 apr 1757, begr 19 jun 1757
c. Maren Pedersdatter, døbt 14 okt 1759
d. Maren Pedersdatter, døbt 25 sep 1774
e. Anne Kirstine Pedersdatter, døbt 13 jul 1777
f. Maren Pedersdatter, døbt 6 maj 1781
79Tabel 188
Peder Larsen (FT87: Vesterby 5.)
gårdmand, Vesterby
født ca. 1749
trol 6 jul, gift 2 okt 1778 med
Anne Knudsdatter (se tabel 168)
født ca. 1745
a. Karen Pedersdatter, døbt 25 apr 1779
b. Lars Pedersen, døbt 12 feb 1786
Tabel 189
Ha s …
gift med
Anne Hansdatter, Egense
begr 26 apr 1782, 84
a. Giertrud Hansdatter, gift med husmand Jens Pedersen i Nørreby
b. Anne Hansdatter, gift med husmand Niels Pedersen i Nørreby
c. Kirsten Hansdatter…………………………………………………………………………………………………………………..
Tabel 190
6.e. Hans Simonsen
gårdmand, Egense
født ca. 1725
død 1782
gift med
Apolone Rasmusdatter
død 1765
gift med
Jytte Nielsdatter
a. Birthe Marie Hansdatter, født ca. 1767
b. Abelone Hansdatter, født ca. 1770
c. Niels Hansen, født ca. 1773
d. Simon Hansen, født ca. 1775
Tabel 191
Peder Pedersen (fra Odense Lunde sogn) (FT87: Engeldrup 4.)
Engeldrup
født ca. 1742
trol 14 nov 1781 med
Maren Larsdatter (se tabel 134)
født ca. 1745
80a. Niels Pedersen, døbt 22 jun 1783
b. Peder Pedersen, døbt 1 jan 1786
Tabel 192
Anders Jørgensen (FT87: Egense 11.)
husmand, Egense
født ca. 1746
gift med
Kirsten Knudsdatter
født ca. 1754
a. Knud Andersen, døbt 4 mar 1781
Tabel 193
Christen Christensen (FT87: Grindløse 23.)
soldat, Grindløse
født ca. 1752
trol 23 apr, gift 16 jul 1781 med
Maren Pedersdatter (fra Egense)
født ca. 1748
a. Peder Christensen, døbt 2 sep 1781
b. Giertrud Christensdatter, døbt 21 mar 1784
Tabel 194
Christopher Hansen (FT87: Vesterby 1.)
gårdmand, Vesterby
født ca. 1751
trol 19 nov, gift 19 dec 1781 med
33.d. Karen Hansdatter
døbt 11 feb 1757
a. Hans Christophersen, døbt 25 aug 1782, begr 5 nov 1786, 4½
b. Niels Christophersen, døbt 1 feb 1784
c. Rasmus Christophersen, døbt 5 feb 1786
Tabel 195
Hans Jørgensen (fra Egense) (FT87: Grindløse 27.)
indsidder, soldat, Grindløse
født ca. 1756
trol 5 maj, gift 12 okt 1781 med
Dorthe Hansdatter (fra Vesterby)
født ca. 1759
81a. pigebarn begr 16 jun 1782, ½
b. Jørgen Hansen, døbt 29 jun 1783, begr 25 apr 1784, ¾
c. Bodil Hansdatter, døbt 18 dec 1785, begr 17 sep 1786, ¾
Tabel 196
Hans Jørgensen
Vesterby
gift
a. Bodil Hansdatter, døbt 9 dec 1781
Tabel 197
Peder Hansen (FT87: Grindløse 24.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1751
trol 27 nov, gift 20 dec 1779 med
Mette Jørgensdatter (se tabel 40)
født ca. 1729
Tabel 198
Hans Sørensen (fra Vesterby) (FT87: Vesterby 8.)
gårdmand, Vesterby
født ca. 1731
gift
h.h. begr 61 aug 1780
trol 9 aug, gift 6 nov 1780 med
40.a. Anne Jukumsdatter
døbt 28 okt 1753
a. Appelone Hansdatter, døbt 5 aug 1781
b. Juchum Hansen, døbt 15 feb 1784
c. Anne Hansdatter, døbt 28 maj 1786
Tabel 199
Hans Larsen (FT87: Grindløse 38.)
tømmermand , Grindløse
født ca. 1756
gift
h.h. begr 17 jun 1787, 33
a. Kirsten Hansen, døbt 20 aug 1780
b. Lars Hansen, døbt 10 nov 1782
c. Peder Hansen, døbt 3 jul 1785
82Tabel 200
15.b. Knud Andersen (fra Grindløse) (FT87: Grindløse 5.)
gårdmand, Grindløse
døbt 25 apr 1751
trol 17 jan, gift 6 mar 1780 med
Maren Hansdatter (fra Egense)
født ca.1750
a. Anders Knudsen, døbt 31 okt 1784
Tabel 201
Lars Andersen (født i Uggerslev) (FT87: Vesterby 13.)
husmand, hjulmager, Vesterby
født ca. 1762
trol 1 apr, gift 30 maj 1786 med
69.c. Anne Pedersdatter
døbt 11 nov 1759
a. Anders Larsen, døbt 20 maj 1787, begr 3 jun 1787, 14 dg
Tabel 202
Lars Andersen (FT87: Grindløse 13.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1759
trol 19 jan, gift 25 feb 1785 med
Anne Pedersdatter (af Grindløse)
født ca. 1754
a. Karen Larsdatter, døbt 29 jan 1786
Tabel 203
Lars Nielsen
Grindløse
gift
a. Bertel? Larsen, døbt 30 jul 1786
Tabel 204
Lars Hansen (FT87: Grindløse 45.)
skrædder, Grindløse
født ca. 1759
gift med
83Karen Nielsdatter
født ca. 1761
a. Niels Larsen, døbt 16 jul 1786
Tabel 205
Mads Jørgensen (FT87: Grindløse 54.)
murmester Grindløse
født ca. 1757
trol 12 dec 1780, gift 11 feb 1781 med
Karen Mikkelsdatter (fra Jerstrup)
født ca. 1755
a. Jørgen Madsen, født ca. 1780
b. Karen Madsdatter, født ca. 1783
c. Lars Madsen, døbt 28 jan 1787
Tabel 206
Mads Pedersen (fra Egense) (FT87: Egense 15.)
husmand, Egense
født ca. 1752
trol 16 jun, gift 17 jul 1780 med
Kirsten Pedersdatter (af Grindløse)
født ca. 1748
a. Peder Madsen, døbt 27 aug 1780
b. Giertrud Madsdatter, døbt 1 apr 1787
Tabel 207
Mads Pedersen
Grindløse
gift
a. drengebarn, begr 20 aug 1786, 6
b. Mads Madsen, døbt 24 mar 1782, begr 13 okt 1786, 4½
Tabel 208
65.a. Morten Ottesen (præstens under?svend) (FT87: Grindløse 47.)
husmand, Grindløse
døbt 13 maj 1759
trol 17 jan, gift 16 feb 1781 med
Maren Knudsdatter (tjenende på Jerstrup)
født ca. 1757
a. Otte Mortensen, døbt 11 nov 1781
b. Johanne Mortensdatter, døbt 2 apr 1786, begr 16 jul 1786, ½
84Tabel 209
51.a. Niels Larsen (FT87: Grindløse 21.)
gårdmand, Grindløse
døbt 25 mar 1751
gift med
Maren Hansdatter
født ca. 1756
a. Maren Nielsdatter, døbt 23 nov 1783
Tabel 210
Niels Madsen (FT87: Grindløse 19.)
gårdmand, Grindløse
født ca. 1747
trol 9 dec 1782, gift 7 feb 1783 med
116.c. Appelone Jørgensdatter
døbt 19 okt 1766
a. Johanne Nielsdatter, døbt 14 dec 1783
b. Karen Nielsdatter, døbt 7 aug 1785, begr 24 sep 1786
Tabel 211
Rasmus Andersen (FT87: Grindløse 49.)
husmand, Grindløse
født ca. 1757
trol 22 okt, gift 14 nov 1785 med
Anne Knudsdatter (af Grindløse)
født ca. 1761
a. Karen Rasmusdatter, døbt 12 feb 1786
Tabel 212
Søren Hansen (af Jersore)(FT87: Vesterby 11.)
husmand, Vesterby
født ca. 1755
trol 3 jan, gift 31 jan 1785 i Klinte med
Karen Giødesdatter (af Nørreby)
født ca. 1756
a. Birte Sørensdatter, døbt 10 jul 1785, begr 13 nov 1785, ½
b. Birthe Marie Sørensdatter, døbt 1 okt 1786
85Tabel 213
Jens Thomasen (FT87: Engeldrup 5.)
indsidder, Engeldrup
født ca. 1747
gift med
Anne Knudsdatter
født ca. 1757
a. Rasmus Jensen, født ca. 1784
Tabel 214
Hans Nielsen (FT87: Engeldrup 6.)
husmand, Engeldrup
født ca. 1732
gift med
Anne Povelsdatter
født ca. 1726
Tabel 215
Jens Hansen (FT87: Egense 2.)
gårdmand, Egense
født ca. 1724
gift med
Anne Hansdatter
født ca. 1738
Tabel 216
Jørgen Jensen (FT87: Egense 3.)
gårdmand, Egense
født ca. 1747
gift med
Margrethe Christensdatter, enke
født ca. 1737
a. Johanne Jørgensdatter, født ca. 1769
b. Gertrud Jørgensdatter, født ca. 1771
Tabel 217
Mads Christensen (fra Haritslefgård) (FT87: Grindløse 34.)
husmand, bødker, Grindløse
født ca. 1761
trol 15 jul, gift 4 aug 1786 med
Karen Hansdatter, enke af Grindløse
født ca. 1734
86Tabel 218
Hans Knudsen (FT87: Grindløse 36.)
smed, Grindløse
født ca. 1762
trol 18 jul, gift 8 aug 1785 med
Maren Juchumsdatter (af Grindløse)
født ca. 1761
Tabel 219
Peder Hansen (FT87: Grindløse 37.)
indsidder, Grindløse
født ca. 1709
gift med
Maren Hansdatter
født ca.1721
a. Knud Hansen, født ca. 1786