Skifteforretning efter afgangne Rasmus Hieresen i Højrup 16 Februar 1773 

  1. en søn Mads Rasmussen gaardmand i Grindløse på grevskabet Gyldensteens gods
  2. en ditto Hiere Rasmussen i Svendstrup ligeledes paa grevskabet Gyldensteens gods
  3. en datter Johanne Rasmusdatter gift med Hans Andersen gaardmand i Højrup paa Gyldensteens gods
  4. en ditto Anne Rasmusdatter boende i Hjadstrup paa Nislevgaards gods, og hendes mand Peder Lauersen ...... død  ........

Folie 170 Jesper Hansen i Vesterby (hans enke Anne Knudsdatter gift 2nd. gang med Peder Laursen, hendes skifte 24/5 1795 IV 213, 287 og 289)

Skifteforretning efter afgangne Jesper Hansen gaardmand i Vesterby 04 Maj 1778

  1. Hans enke Anne Knudsdatter med antagne laugværge Peder Ottesen bonde i Nørreby
  2. en søn Knud Jepsersen 4 aar gammel, værge faster mand Hans Laursen Bonde i Jersore
  3. en datter Maren Jespersdatter 6 aar gammel, værge faster mand Morten Juchumsen bonde i Højrup