Folie 445 Hans Rasmussen i Broe

Skifteforretning efter afgangene Hans Rasmussen i Broe 21 Oktober 1748

ingen livsarvinger

 1.  Enken Mette Olufsdatter med antagen laugværge Anders Eriksen bonde i Rønnemose (Han er hendes svigersøn)
 2. Bror Mads Rasmussen i Skalbjerg
 3. Bror Jørgen Rasmussen død, eftrelader sig følgende børn :
  1. Morten Jørgensen i Faaborg 18 aar
  2. Jens Jørgensen i Tommerup 11 aar
  3. Rasmus Jørgensen i Brylle 6 aar
  4. Maren Jørgensdatter gift med Jens Hansen i Tommerup
 4. Søster Kirsten Rasmusdatter i Lille Stærmose, paa vis vegne som laugværge var til stede Anders Broholm

Og paa bemeldte Morten Jørgensen i Faaborg og Jens Jørgensen i Tommerup blev sat til værge deres Faders Broder bemledte Mads Rasmussen og paa Rasmus Jørgensens vegne blev værgen hans Moders Broder Niels Povelsen Brylle